Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 10. – 20. 10.

12.10.2019 | 11 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodinu Šejnostovu, uzdravení nemocného a za duše v očistci
10:00 P. Ihnát P. Josef Za rodinu
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Podlahu
Pondělí 14. 10. 18:00 P. Josef P. Josef Za rod Hawleů a Velíšků
Úterý 15. 10.
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
19:00 P. Pavel P. Pavel Za + pana Soukupa
Středa 16. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vlastu a Jindřicha Grubhofferovi
Čtvrtek 17. 10.
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18:00 P. Vít P. Vít Za + Annu Olejašovou a duše v očistci
Pátek 18. 10.
sv. Lukáše, evangelisty
18:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Venturovu
Sobota 19. 10. 7:30 P. Josef P. Josef Za rodinu Sobotkovou
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 20. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za Janu Pavlíkovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Reitingera, Annu Pekařovou, Vladimíra Mužíka a živou a zemřelou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Marii Jarošovou

Další oznámení

Neděle – 28. neděle v mezidobí – v našem kostele slavíme slavnost Posvěcení kostela – 13. 10. 2019.

Úterý – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Čtvrtek – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Pátek – sv. Lukáše, evangelisty

Neděle – 29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie – příští neděli bude také sbírka na salesiánské a světové misie.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí začíná Kurz Výklad mše svaté, začátek v 16h v dolním sále, více informací na nástěnkách.

Ve čtvrtek je setkání seniorů ve 13h, od 16:30 bude společenství děvčat a od 18h začíná příprava na křest dospělých.

Příští víkend se koná Apalucha ve Štěkni.

V rámci misijního měsíce jsou uprostřed kostela k dispozici misijní kalendáře, také modlitba a další brožury, vzadu na nástěnce je tablo s mladými lidmi, kteří pojedou na misijní volontariát do ciziny v rámci salesiánského programu Cagliero – jsou tam kartičky s jejich fotkami – můžete si některou z kartiček vzít a modlit se za dotyčného dobrovolníka.

Uprostřed kostela jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.

Informace ze Střediska – jsou stále volná místa v některých kroužcích, např. v kroužku keramickém, kroužku vaření nebo v kurzu sebeobrany.

K dispozici jsou stále lístky na koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční v pátek 25. října v 19:30h, lístky jsou zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 6. 10. – 13. 10.

05.10.2019 | 26 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 6. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Václava a Martu Reitingerovi
10:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Tomrleho, celý rod a za živé a zemřelé v rodině
18:00 P. Vít P. Vít Za + Kateřinu Pumprovou
Pondělí 7. 10.
Panny Marie Růžencové
18:00 P. Josef P. Josef Za Boží ochranu a požehnání pro mladou rodinu
Úterý 8. 10. 19:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Olejašovou a duše v očistci
Středa 9. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 10. 10. 18:00 P. Vit P. Vit Na poděkování za dar života
Pátek 11. 10.
Sv. Jana XXIII., papeže
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 12. 10.
Sv. Radima, biskupa
7:30 P. Vít P. Vít Za Marii Jarošovou
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 13. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodinu Šejnostovu, uzdravení nemocného a za duše v očistci
10:00 P. Jan Ihnát, SDB P. Josef Prosba za rodinu
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Podlahu

Další oznámení

 • Neděle – 27. neděle v mezidobí – 6. 10. 2019.

  Pondělí – památka Panny Marie Růžencové

  Pátek – sv. Jana XXIII., papeže

  Sobota – sv. Radima, biskupa

  Neděle – 28. neděle v mezidobí

  V úterý se začínají pravidelně scházet společenství vysokoškoláků i mladých pracujících, mše svatá tedy bude bývat už od 19h a to až do konce května.

  V sobotu je brigáda na Tampíru a koná se také den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli oslavíme posvěcení našeho kostela – mši sv. v 10h bude celebrovat P. Jan Ihnát, salesián z Prahy. Děkujeme, jestliže přinesete něco sladkého či slaného do farní kavárny k posezení po mši sv. v 8h a v 10h. Při mši svaté v 10h bude také představení členů nové pastorační a ekonomické rady farnosti a předání jmenovacích dekretů. V neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka a florbalový trénink a v 10h bude také mše sv. v Mokrém.

  Kdo byste věděli o někom ve farnosti, kdo by stál o návštěvu se sv. přijímáním – nahlašte je v sakristii.

  Papež František vyhlásil měsíc říjen jako mimořádný misijní měsíc – uprostřed kostela jsou misijní kalendáře a vzadu na nástěnce je tablo s mladými lidmi, kteří pojedou na misijní volontariát do ciziny v rámci salesiánského programu Cagliero – jsou tam kartičky s jejich obrázky – můžete si některou z kartiček vzít a modlit se za dotyčného dobrovolníka.

  Kurz Alfa začíná v pondělí 21. října v 19h, stále je možné se do kurzu přihlásit buď u o. Jindřicha nebo v sakristii. V sakristii je možné se přihlásit také do katechumenátu nebo na přípravu na biřmování.

  Kurz Výklad mše svaté začne až příští pondělí 14. října, začátek v 16h v dolním sále, více informací na nástěnkách.

  Ve dnech 18.-20.10.2019 se v Olomouci koná  celorepublikové setkání Taizé. Jde o víkendové setkání mladých v duchu Taizé, které se v ČR koná pravidelně každé dva roky. Informace najdete na webových stránkách dnyduvery.cz.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 9. – 6. 10.

28.09.2019 | 11 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Mášovu a Mrázovu
10:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Caháka a jeho rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 30. 9.
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžela a rodiče
Úterý 1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
mše sv. není benefiční koncert pro Středisko
Středa 2. 10.
svatých andělů strážných
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu a Karla Háchovy, jejich rodiče a sourozence
Čtvrtek 3. 10. 18:00 P. Vit P. Vit Za + Marii Sedláčkovou a duše v očistci
Pátek 4. 10.
sv. Františka z Assisi
18:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Tesaře, rodiče a ostatní příbuzné
Sobota 5. 10.
bl. Alberta Marvelliho, salesiána
7:30 P. Michal P. Michal Za + Františka Konráda a živou a zemřelou rodinu
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 6. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Václava a Martu Reitingerovi
10:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Tomrleho, celý rod a za živé a zemřelé v rodině
18:00 P. Vít P. Vít Za + Kateřinu Pumprovou

Další oznámení

 • Neděle – 26. neděle v mezidobí – 29. 9. 2019.

  Pondělí – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

  Úterý – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny  a učitelky církve

  Středa – památka svatých andělů strážných

  Pátek – památka sv. Františka z Assisi

  Sobota – památka bl. Alberta Marvelliho, salesiána

  Neděle – 27. neděle v mezidobí

  V pondělí v 19h je setkání nové pastorační rady farnosti.

  V úterý nebude večerní mše svatá, v kostele bude od 19h benefiční koncert pro Středisko.

  Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem, modlitby už nebudou po mši svaté jako minulý rok, ale v jejím rámci. Ve středu také začíná výuka náboženství na ZŠ Oskara Nedbala.

  Ve čtvrtek je setkání seniorů, začátek ve 13h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

  V naší farnosti začali sloužit noví akolyté – kdo víte o nějakých nemocných nebo starších či jiných lidech, kteří se nemohou účastnit bohoslužby v kostele a mají zájem o přinášení sv. přijímání – nahlašte je v sakristii.

  Uprostřed kostela jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.

  Kdo víte o někom, kdo by se chtěl připravovat na křest nebo biřmování nebo se účastnit kurzu Alfa – ať se přihlásí v sakristii. Příprava začne v polovině října. V dalším šk.roce 2020/21 otevřeme přípravu na biřmování pro mládež.

  V pondělí 7. října začne kurz Výklad mše svaté. Kurz přibližuje krok po kroku jednotlivé části mše svaté, obsahuje historické exkurzy a také nabídky, jak osobně prožívat tu kterou část mše svaté, setkání bude 1x za 14 dní a povede ho o. Josef. 

Rozpis bohoslužeb v týdnu 22. 9. – 29. 9.

20.09.2019 | 29 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 22. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Komínkovy, Machartovy a Musilovy
10:00 P. Vít P. Vít Za + Miroslava Šustra a Annu Svatkovou
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Rastislava Venturu
Pondělí 23. 9.
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 24. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Středa 25. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 26. 9. 18:00 P. Vít P. Vít za + Václava Kaňku, manželku a celou rodinu
Pátek 27. 9.
sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Rastislava Venturu
Sobota 28. 9.
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
7:30 P. Pavel P. Pavel za + Václavu Dudákovou a její rodiče
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 29. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Mášovu a Mrázovu
10:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Caháka a jeho rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Neděle – 25. neděle v mezidobí – 22. 9. 2019.Pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  Pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Sobota – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

  Neděle – 26. neděle v mezidobí

  Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a na KC Máj florbalový trénink od 15-18h.

  V pondělí od 19h je zde na faře setkání nových akolytů v naší farnosti.

  V příštím týdnu nás navštíví oblastní rádce hlavního představeného salesiánů P. Rozmusz (který má na starosti i Českou republiku), v úterý bude mít setkání od 19h s VPS.

  Sbírka na bohoslovce z minulé neděle činí 13.419,- Kč.   Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Uprostřed kostela jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2020, cena je 40,- Kč.

  Srdečně zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet (byli zde již před 5 lety), a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky na oba koncerty jsou k dostání zde na recepci (můžete si je tedy po mši sv. zakoupit) nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

  Od konce října t.r. se plánuje nový Kurz Alfa. Kurz je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o smyslu svého života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Seznámení s křesťanstvím probíhá prostřednictvím série 10-ti setkání na vybraná témata. Kurz je založen na zázemí modlitby, které zajišťují lidé z farnosti. Potřebné bližší informace ke kurzu jsou dostupné na plakátcích, webových stránkách farnosti a internetu. Zájemci o kurz ať se hlásí u P.  Jindřicha.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 15. 9. – 22. 9.

14.09.2019 | 23 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Michal P. Michal Za novomanžele Bětku a Jendu
Pondělí 16. 9.
sv. Ludmily, mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + Janu Vaněčkovou a celý ten rod
Úterý 17. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Za Ludmilu Benešovou a manžela
Středa 18. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 19. 9. 18:00 P. Vit P. Vit Za + Rastislava Venturu
Pátek 20. 9.
sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + manžele Stekrovy
Sobota 21. 9.
sv. Matouše, apoštola a evangelisty
7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 22. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Komínkovy, Machartovy a Musilovy
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Rastislava Venturu

Další oznámení

 • Neděle – 24. neděle v mezidobí – 15. 9. 2019.Pondělí – památka sv. Ludmily, mučednicePátek – památka sv. Ondřeje Kim a korejských mučedníkůSobota – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  Neděle – 25. neděle v mezidobí

  Dnes se koná sbírka na bohoslovce.

  V pondělí v 19h je setkání ekonomické rady farnosti.

  Tento týden v pondělí začíná výuka náboženství na ZŠ Emy Destinové a ve čtvrtek na ZŠ Vltava.

  V úterý začíná setkávání na nedělními biblickými texty na KC Máj, začátek v 16:15h.

  Ve středu po večerní mši sv. začínají biblické hodiny.

  Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů a od 15:45h je 1. náboženství pro žáky 6.-9.tř.

  V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro děti a po ní bude ministrantská schůzka a florbalový trénink. 

Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 9. – 15. 9.

07.09.2019 | 36 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy, Valentovy
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 9. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Ladislava Kozumplíka, živou a zemřelou rodinu
Úterý 10. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 11. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodinu Tomsovu
Čtvrtek 12. 9.
Jména Panny Marie
18:00 P. Vit P. Vit Za + Rastislava Venturu
Pátek 13. 9.
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života
Sobota 14. 9.
Povýšení svatého kříže
7:30 P. Vít P. Vít Za Vojtěcha Jakubíka, Stanislavu Flekačovou a její rodinu
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Michal P. Michal Za novomanžele Bětku a Jendu

Další oznámení

 • Neděle – 23. neděle v mezidobí – 8. 9. 2019.Čtvrtek – památka Jména Panny MariePátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církveSobota – svátek Povýšení svatého kříže

  Neděle – 24. neděle v mezidobí

  Tento týden ve středu začíná výuka náboženství na ZŠ Máj. Přihlášky k vyplnění a odevzdání v sakristii pro další zájemce jsou uprostřed kostela.

  Příští neděli se koná sbírka na bohoslovce.

  V letošním šk. roce během mše svaté budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele).

  Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.

  Zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 9. – 8. 9.

31.08.2019 | 48 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 9.
22. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Urbánkovou
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu Honsovou a celý ten rod
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu
Pondělí 2. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na dobré úmysly
Úterý 3. 9.
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Za + Kateřinu Pumprovou, manžela a sourozence
Středa 4. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Petra Ehrlicha a jeho rodiče
Čtvrtek 5. 9. 18:00 P. Vít P. Vít
Pátek 6. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
Sobota 7. 9. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy a Valentovy

Další oznámení

 • Neděle – 22. neděle v mezidobí – 1. 9. 2019.Úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  Neděle – 23. neděle v mezidobí

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10 hod

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Od nového šk. roku budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele). První katecheze pro děti budou příští neděli.

  Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

  Jako každý rok otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

  Z dalších oznámení – v pondělí ráno od 8h bude spuštěno přihlašování do zájmových kroužků Salesiánského střediska na nový školní rok.

  Srdečně zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.

24.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 21. neděle v mezidobí – 25. 8. 2019.

Pondělí – památka bl. Zefyrina Namuncurá, salesiána

Úterý – památka sv. Moniky

Středa – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – památka Umučení sv. Jana Křtitele

Neděle – 22. neděle v mezidobí

V sobotu bude u nás vikariátní pouť dětí, srdečně zveme k účasti rodiny a děti z naší farnosti, setkání začíná společnou mší sv. v 10h, o dalším programu více na nástěnkách.

Příští neděli v 10h bude mše svatá, při  které budeme žehnat školákům a také jejich školní pomůcky. Po mši sv. bude společné setkání podle počasí – buď na zahradě nebo v prostorách baru.

Přihlášky pro děti do náboženství na nový šk.rok jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit opět na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

Informace ze Salesiánského střediska mládeže – Akce Město lidem, lidé městu bude probíhat poslední prázdninový víkend, tedy 30.-31. srpna. Mezi organizacemi, které se věnují dětem a mládeži, bude v České ulici také stánek Salesiánského střediska.

Od pondělí 2.9. od 8h ráno bude spuštěno přihlašování do zájmových kroužků Salesiánského střediska na nový školní rok.