Ohlášky 22. května 2016

22.05.2016 | 10 zobrazení

Slavnost Nejsvětější Trojice – 22. 5. 2016

čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně. V našem kostele bude mše  svatá v 18,00 hodin, potom adorace a požehnání farnosti. Otec biskup zve věřící na slavnost Božího Těla do klášterního kostela, kde začíná bohoslužba v 17,30, po mši následuje průvod do katedrály a požehnání.

neděle – 9. neděle v mezidobí

Zemřel bývalý nuncius v České republice kardinál Giovanni Coppa.

Noc kostelů bude v pátek 10.června. Do části večerního programu – Moje oblíbená kniha- je možno se přihlásit v sakristii. Jedná se o četbu textu ( asi tak pětiminutového), který nás oslovuje.

 

 

Ohlášky 15. května 2016

14.05.2016 | 13 zobrazení

Slavnost Seslání Ducha svatého – 15. 5. 2016

pondělí – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

V mariánském měsíci květnu jsou májové pobožnosti každou středu a čtvrtek po večerní mši svaté. Májovou tvoří krátké čtení, litanie k Panně Marii a mariánské písně.

Každý čtvrtek od 17,15 je v kostele eucharistický výstav a adorace.

V sobotu 21. května se od 13,00 hodin koná svátost smíření pro prvokomunikanty a jejich rodinné příslušníky. První svaté přijímání bude v neděli 22.5. při bohoslužbě v deset hodin.

Ohlášky 8. května 2016

07.05.2016 | 16 zobrazení

Sedmá neděle velikonoční – 8. 5. 2016

pátek – nezávazná památka Panny Marie Fatimské a také  sv. Marie Dominiky Mazzarelové, panny, zakladatelky sester Panny Marie Pomocnice, tedy salesiánek

sobota – svátek sv. Matěje, apoštola

neděle – slavnost Seslání Ducha svatého

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích hledá spolupracovníky a další příznivce k zahájení mobilního hospice na území města České Budějovice a okolí. Zájemce zveme na informační setkání, které se uskuteční dne 12. května od 18,00 hodin v prostorách Poradny a půjčovny pomůcek na adrese Husova třída 636/33b ( je to u „kapličky“ nedaleko hlavního vchodu do Výstaviště.

Několik našich biřmovanců přijme   v neděli 15.5. při mši svaté  v katedrále svátost biřmování.

Prvokomunikanti a jejich rodiče budou mít v sobotu 21. května od 13,00 hodin svátost smíření a nácvik bohoslužby na neděli 22.5. v 10,00 hodin.

Ohlášky 1. května 2016

30.04.2016 | 20 zobrazení

Šestá neděle velikonoční – 1. 5. 2016

pondělí – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

úterý – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

pátek – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka a zároveň první pátek v měsíci s obvyklým programem: 17,00 adorace a svátost smíření, 18,00 mše svatá a požehnání.

neděle – sedmá  velikonoční

V sobotu 7. května se koná pouť dětí připravujících se na první svaté přijímání a jejich rodin na Dobrou Vodu u Nových Hradů. Sejdeme se v 9,00 u kostela.

Ohlášky 24. dubna 2016

23.04.2016 | 23 zobrazení

Slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka     (Pátá neděle velikonoční )– 24. 4. 2016

pondělí – svátek sv. Marka, evangelisty

pátek – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

neděle – šestá  velikonoční

Po desáté mši svaté jsou všichni pozváni na společný oběd a další program na farní zahradě. Ve 13,00 hodin se koná představení pro děti a rodiče, od 15,00 bude v kostele koncert manželů Radových a po něm svátostné požehnání.

Poutní zájezd naší farnosti do Říma se koná v termínu od 28.srpna do 3. září. Cena s polopenzí na římském Velehradě je 11 900,- Kč. Přihlásit se lze v sakristii, mobilem nebo mailem jak je uvedeno na plakátech a to do 15. května.

V sobotu 30. dubna bude v plzeňské katedrále posvěcen nový biskup této diecéze Tomáš Holub.

 

 

Ohlášky 17. dubna 2016

16.04.2016 | 30 zobrazení

Čtvrtá neděle velikonoční – 17. 4. 2016

čtvrtek – nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve

sobota – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

neděle – pátá neděle velikonoční, v naší farnosti slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Dneškem končí týden modliteb za duchovní povolání.

Zveme vás i vaše přátele a známé na naši pouť k sv. Vojtěchu, která bude v neděli 24. dubna. Program je následující: 10,00 hlavní mše sv. se sliby salesiánů spolupracovníků, 11,30 oběd na farní zahradě, 13,00 divadélko i skákací hrad pro děti, 15,00 koncert manželů Radových a požehnání. Možnost pobýt spolu do 18,00 hodin. Prosíme hospodyňky, aby vyrobily sladké i slané pečivo a přinesly je v neděli do sakristie. Děkujeme předem.

Ministranti mají v neděli nácvik na poutní bohoslužbu už v 9,00 hodin.

Salesiánské středisko mládeže vyhlašuje k výročí pětadvaceti let svého založení soutěž pro děti a mládež. Jsou tři kategorie: do 6-ti let, 7 – 13 a 14 až 18 let. Soutěží se v oboru hudba a tanec (na amatérské video), a také obor výtvarný a literární. Témata jsou tato: 1, Nejsem na světě sám, 2, Můj sen, 3, Každý den svítí slunce. Podrobnosti najdete v kostele na plakátech a zmenšeniny na skříni v kostele.

 

 

5. Pouť Svatého Vojtěcha

16.04.2016 | 36 zobrazení

Poutní zájezd farnosti sv. Vojtěcha do Říma

16.04.2016 | 28 zobrazení