Ohlášky 4. prosince 2016

03.12.2016 | 5 zobrazení

Druhá neděle adventní – 4. 12. 2016

úterý –  Slavnost sv. Mikuláše, biskupa

středa – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

čtvrtek – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

neděle – Třetí neděle adventní

V úterý 6.12. přijde v 18.00 hodin do našeho kostela sv. Mikuláš na setkání s dětmi. Všechny děti jsou zvány. V 19.00 hodin pak bude pravidelná mše pro vysokoškoláky.

Středisko mládeže má na adventních trzích na náměstí stánek od pondělí 5. do neděle 11.12, vždy od 10.00 do 18.30. Hledají se dobrovolníci, kteří by byli ochotní povídat si s lidmi, kteří se zastaví, nebo prodat keramiku, kterou sim lidé koupí. Tabulka, do níž se můžete zapsat je v sakristii.

U mariánského oltáře je k zakoupení charitní kalendář v ceně 200Kč.  Jeho zakoupením podpoříte vzdělání dětí na Haiti.

V sobotu bude od 9.00 do 12.00 farní duchovní obnova s možností svátosti smíření.

Zájemci o rorátní snídani ať se prosím zapíší na papír v kostele. Děkujeme.

Salesiánské středisko mládeže hledá někoho na úklid do KC na 5 hodin denně, který je evidován na Úřadu práce – nad 50 let. Nástup na 6 měsíců od 1.2.2017? Hlaste se u ředitele P. Tomáše Rádla v příštím týdnu.

Ohlášky 27. listopadu 2016

26.11.2016 | 12 zobrazení

První neděle adventní – 27. 11. 2016

středa – svátek sv. Ondřeje, apoštola

čtvrtek – nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

sobota – památka sv. Františka Xaverského, kněze

neděle – Druhá neděle adventní

V úterý bude mít večerní mši v 19.00 hodin otec Vojtěch Kodet, po ní bude malé pohoštění a od 20.00 hodin přednáška otce Vojtěcha na téma Povolání k manželství a ke kněžství. Prosíme, zda by někdo mohl napéct trochu buchet na pohoštění po mši. Děkuji.

V sobotu budou ranní roráty od 7.00 hodin ráno. Zveme všechny rodiče s dětmi. Vezměte si sebou lampičku se svíčkou. Ve středu kostela je papír, na nějž  se zapište ti, kteří mají zájem o rorátní snídani.

Mikulášská nadílka bude letos v úterý 6.12. v 18. oo hodin.

V sobotu 10.12. bude farní adventní duchovní obnova. Začíná v 9.00 hodin a končí před 12.00 hodinou.

V kostele a na vrátnici střediska je k dostání kniha „Sestřičky na cestách“, která vypráví radostné i smutné příběhy pracovníků charitní sociální péče. Cena je 150 Kč.

Děkujeme manželům Bíchovým i ostatním, kteří přispěli větvemi z jedlí, tůjí či břečťanu a díky nimž se vydařilo letošní vázání adventních věnců. Bylo rekordní co do počtu účastníků a přesto ještě zůstalo hodně materiálu. Pokud byste tedy měli zájem o větvičky na výzdobu bytů, můžete se zastavit nyní v tělocvičně a vybrat si.

Ohlášky 20. listopadu 2016

19.11.2016 | 19 zobrazení

Slavnost Ježíše Krista krále – 20. 11. 2016

pondělí – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

úterý – památka sv. Cecilie, panny a mučednice

středa – nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka

čtvrtek – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

neděle – První neděle adventní

 

V sobotu bude tradiční vázání adventních věnců od 14.00 do 17.00 hodin. Sebou si vezměte korpusy a svíčky s upevněním. Žehnání věnců bude v 15.00 a 16.30, případně podle potřeby.

Z Katechetického střediska jsme dostali k dispozici publikace pro přípravu dětí ve věku cca 1.-4. třídy na nedělní liturgii. Pokud by měl někdo z rodičů zájem, ozvěte se u otce Víta.

Truhlice na odpovědi dětí do Biblických závodů je již v kostele. Prosím, vhazujte jen podepsané odpovědi.

Přednáška Otce Vojtěcha Kodeta

16.11.2016 | 29 zobrazení

Vázání adventních věnců

16.11.2016 | 22 zobrazení

Ohlášky 13. listopadu 2016

15.11.2016 | 15 zobrazení

33. neděle v mezidobí – 13. 11. 2016

úterý – nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

čtvrtek – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

pátek – nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

neděle – slavnost Ježíše Krista Krále

Včera proběhl muzikál Archa v provedení ZUŠ Vojtěch. Chtěli bychom ještě jednou poděkovat panu Zdeňku Zavičákovi, dětem, rodičům a všem, kdo se na jeho představení zúčastnili, za všechno úsilí a práci, kterou vynaložili na toto krásné představení.

Dnes v 17.00 hodin biskup Vlastimil Kročil uzavře Bránu milosrdenství v naší katedrále.

V pondělí bude v 18.00 hodin pastorační rada.

V úterý bude každoroční mše při svíčkách na „Piaráku“ v 19.00 hodin jako poděkování za dar svobody. Všichni jste zváni.

V sobotu 26. 11., tedy za 14 dní, bude jako každý rok možnost uvázat si vlastní adventní věnec a necht si ho požehnat. Akce  začíná ve 14.00 hodin.

Ohlášky 6. listopadu 2016

05.11.2016 | 23 zobrazení

32. neděle v mezidobí – 6. 11. 2016

středa – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

čtvrtek – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

pátek – památka sv. Martina, biskupa

sobota – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

neděle – 33. neděle v mezidobí

Při sbírce na misie se vybralo 28 420,-Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.

V sobotu  12.11. provede ZUŠ Vojtěch nový muzikál Archa nové naděje  v našem kostele v 18.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Rádi bychom farní „bar“ dovybavili plytkými a hlubokými talíři.  Pokud někomu z vás nějaké přebytečné talíře  zabírají místo, a byli byste ochotni se jich vzdát, ozvěte se otci Vítkovi.  Děkujeme.

 

Ohlášky 30. října 2016

29.10.2016 | 29 zobrazení

31. neděle v mezidobí – 30. 10. 2016

úterý – slavnost Všech Svatých

středa – památka Vzpomínka Na Všechny Věrné Zemřelé

pátek – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

neděle – 32. neděle v mezidobí

V pondělí 30.10. začne kurz Alfy, základů křesťanství. Od 19.45 do 21.15 probíhá v kapli  komunity modlitební podpora kurzu, kam je kdokoliv z vás zván.

Ve čtvrtek 3.11 bude na středisku v 19.00 hodin Rada VPS

V pátek 4. 11. bude v 15.00 hodin ministrantská schůzka. Schůzka mladších a začínajících ministrantů bude v neděli 6. 11. po mši sv. v 10.00 hodin.

Jedna z podmínek  k získání plnomocných odpustků pro zemřelé je i svátost smížení. Proto v úterý1.11.  a ve středu 2.11. bude možnost přistoupit ke svátosti smíření hodinu přede mší svatou.

V letošním roce nabízíme školákům  2.-8. tříd biblické závody. Bližší  informace jsou ve Fíkovníku a budou na nástěnkách v kostele.

V sobotu se uskuteční od 7.30 brigáda na Tampíru.