Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 1. – 27. 1.

19.01.2019 | 6 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Michal P. Michal Za Jana Smolu
Pondělí 21. 1.
sv. Anežky, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 22. 1.
bl. Laury Vicuňi, salesiánky
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Mígla
Středa 23. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 24. 1.
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
titulárního patrona Společnosti sv. Františka Saleského
18:00 P. Vit P. Vit Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Pátek 25. 1.
Obrácení svatého Pavla, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 26. 1.
sv. Timoteje a Tita, biskupů
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 27. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

2. neděle v mezidobí – 20. 1. 2019

Úterý – památka bl. Laury Vicuňi, salesiánky

Čtvrtek – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Pátek – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Sobota – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Neděle – 3. neděle v mezidobí, zároveň si připomínáme sv. Jana Boska, zakladatele kongregace salesiánů

Děkujeme všem za pomoc s úklidem vánoční výzdoby v kostele.

V pondělí se koná od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve středu je od 19:30 setkání skupiny nad VPPK.

Ve čtvrtek od 15:30 bude společenství děvčat. 

V pátek bude od 18:45 už 3. díl přednášky Petra Reitingera o historii Čtyř Dvorů.

V sobotu se koná den ZUŠ.

Příští neděli oslavíme v naší farnosti svátek sv. Jana Boska – dopoledne při mši sv. v 10h bude zpívat dětský sbor a obnoví své sliby salesiáni spolupracovníci. Odpoledne od 14:30 bude zde na faře program – manželé Marčíkovi budou vyprávět o misiích v Indii a pro děti bude připravena divadelní pohádka. Prosíme o přinesení něčeho slaného či sladkého na stoly.

Salesiáni z Českých Budějovic srdečně zvou na 28. Salesiánský ples. Téma letošního plesu je Salesiáni bez hranic – Salesiáni totiž fungují ve 130 zemích světa, a letošní ročník je chce připomenout. Vystoupí taneční orchestr Variant, těšit se můžete na bohatou tombolu i „půlnoční“ překvapení. Záštitu nad letošním ročníkem převzal senátor Pavel Fischer. Na recepci jsou v prodeji lístky, a tamtéž také můžete přinášet i své dary do tomboly.

Pro všechny děti ve věku 7 – 14 let připravuje Salesiánské středisko jarní příměstský tábor s názvem – To nechceš. Děti totiž určitě nechtějí trávit prázdniny doma. Přihlášení probíhá přes esal, více informaci na webových stránkách střediska.

Letní prázdniny jsou sice ještě v nedohlednu, ale středisko už plánuje, jakými letními pobytovými i příměstskými tábory vám ozvláštní dva měsíce bez školní docházky. Nabídku táborů pro sezónu 2019 jsme zveřejnili na webových stránkách 15.1. Přihlásit se bude však možné až od 1.2. přes esal.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 1. – 20. 1.

12.01.2019 | 17 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 1.
Křtu Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Tesařů a sestru
10:00 P. Michal P. Michal Za + kněze Marcina Dawida Źelazného
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče a duše v očistci
Pondělí 14. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodiče a manžela
Úterý 15. 1.
Bl. Aloise Variary, salesiána
19:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Marii Valovou a celý ten rod
Středa 16. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava Kříže
Čtvrtek 17. 1.
sv. Antonína, opata
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pátek 18. 1.
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18:00 P. Pavel P. Pavel
Sobota 19. 1. 7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 20. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Michal P. Michal  Za + Jana Smolu

Další oznámení

Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční – 13. 1. 2019

Úterý – památka bl. Aloise Variary, salesiána

Čtvrtek – památka sv. Antonína, opata a výročí úmrtí P. Ignáce Stuchlého, zakladatele salesiánského díla v České republice.

Pátek – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

Neděle – 2. neděle v mezidobí

V pondělí začíná ve Fryštáku 1. část Provinciální kapituly salesiánů. Prosíme o modlitbu.

V úterý od 15 hod budeme uklízet stromky a vánoční výzdobu. Děkujeme, když přijdete pomoci.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h.

Příští neděli po mši sv. v 10h bude florbalový trénink.

Upozornění na akce dopředu – můžete se hlásit na kurzy Manželských večerů a Chodíme spolu. Dále 16.2. se koná již 28. Salesiánský ples, ode dneška se začínají prodávat lístky na recepci. Lístky se budou prodávat od pondělí do čtvrtka (od 14-19 hod, kromě jarních prázdnin) a v neděli po mši sv. v 10 hod. Dále Salesiánské středisko zve na jarní příměstský tábor a zveřejnilo 15.1. už nabídku chaloupek na léto 2019. Více informací na webových stránkách střediska.

Také si do svých kalendářů zapište neděli 27.1. za 14 dní, kdy budeme oslavovat svátek Dona Boska – odpoledne od 14:30 bude zde na faře program – manželé Marčíkovi budou vyprávět o misiích v Indii a pro děti bude připravena divadelní pohádka.

Ohlášky 6. ledna 2019

05.01.2019 | 14 zobrazení

Slavnost Zjevení Páně – 6. 1. 2019

Úterý – památka bl. Tituse Zemana, salesiána

Neděle – Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Po mši sv.si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky, balíčky najdete na stolku uprostřed kostela. Také můžete přispět do tříkrálové sbírky.

Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

V pátek v 19h bude informativní setkání rodičů dětí, které by měly letos v naší farnosti přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

K dispozici je nové číslo Fíkovníku, který bude od ledna vycházet 1x 2 měsíce.

Od 1. ledna se koná Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

Trochu dopředu – v pátek 25.1. se bude konat už 3.díl přednášky Petra Reitingera o historii Čtyř Dvorů, dále během února začnou v naší farnosti kurzy Manželských večerů a Chodíme spolu. Jak se přihlásit a více informací na nástěnkách.

Kurz manželské večery

31.12.2018 | 0 zobrazení

Už potřetí proběhne v naší farnosti kurs „Manželské večery“, tentokrát v rámci celostátní akce „Pozvěme Česko na rande“. Začne symbolicky v předvečer svátku sv. Valentýna, 13.února 2019.

Zveme všechny manželské dvojice, které chtějí strávit čas spolu, oživit svůj vztah, popovídat si ve dvojici na různá témata a něco si k nim poslechnout, a v neposlední řadě si spolu dát dobrou večeři při svíčkách.

Další informace u manželů Širokých (602 133 384, psiroky@email.cz), nebo u P. Josefa Mendela. Kurs je otevřený i pro lidi mimo farnost a mimo církev.

Přihlaste se, prosím, do 3.2. na uvedený kontakt.

Ohlášky 30. prosince 2018

29.12.2018 | 33 zobrazení

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 30. 12. 2018

pondělí –  památka sv. Silvestra I., papeže – večerní mše sv. v 18h bude na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku

úterý – slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození páně), mše svaté jsou jako v neděli v 8h, 10h a 18 h

středa – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

čtvrtek – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

neděle – slavnost Zjevení Páně

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po mši sv. bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

Od 1. ledna se bude konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4.1. (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

V pátek 11. ledna v 19h bude informativní setkání rodičů dětí, které by měly letos v naší farnosti přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

Ohlášky 23. prosince 2018

22.12.2018 | 40 zobrazení

Čtvrtá neděle adventní – 23. 12. 2018

Úterý – slavnost Narození Páně

Středa – slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka

Čtvrtek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Pátek – svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Neděle – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Ode dneška do 26.12.  máme v našem kostele Betlémské světlo, které si můžete odnést do svých domovů, také dnes večer od 17-19h bude zpovídat více kněží.

V pondělí na Štědrý den bude v 16h vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi, ve 22h tzv.půlnoční a ve 23h v Mokrém.

Na Hod Boží vánoční budou bohoslužby jako v neděli a odpoledne je možné přijít se podívat na Betlém a poslechnout si koledy, kostel bude otevřený od 14-16h.

Ve středu na svátek sv. Štěpána budou mše sv. dopoledne v 8h a v 10h, večerní v 18h nebude.  

Ve čtvrtek nebude z důvodu koncertu večerní mše sv. v 18h, bližší informace o koncertě Gospel Zuzany Stirské jsou na nástěnkách.

Od pátku do neděle budou bohoslužby v obvyklém pořádku.

Příští neděli při bohoslužbách bude žehnání manželům.

Ohlášky 16. prosince 2018

15.12.2018 | 50 zobrazení

Třetí neděle adventní – 16. 12. 2018

Po mši sv. v 10h je florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve a od 19h se koná v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h, od 15:15 se koná v horním sále setkání společenství děvčat staršího školního věku-zveme také nové zájemkyně.

Možnost přistoupit ke sv. smíření v předvánočním týdnu v naší farnosti bude ve čtvrtek, v pátek a v neděli od 17-19h, bude zpovídat více kněží.

Na sobotu prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně po rorátech a od 18h je zkouška farního sboru.

Betlémské světlo bylo do Českých Budějovic do katedrály přivezeno včera. Do naší farnosti ho přivezeme příští neděli 23.12., kde bude už od rána k dispozici a bude uchováváno do 26.12.

Ohlášky 9. prosince 2018

09.12.2018 | 69 zobrazení

Druhá neděle adventní – 9. 12. 2018

středa – památka Panny Marie Guadalupské

čtvrtek – památka sv. Lucie, panny a mučednice

pátek – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

neděle – Třetí neděle adventní

V pondělí se koná od 18:45 farní pastorační rada a od 19h bude kurz Beta.

V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele – modlitbou provede otec Tomas van Zavrel.

Ve středu na Kampě má přednášku prof. Tomáš Halík, začátek v 18 hod.

Ve čtvrtek od 19:30 bude setkání skupiny nad VPPK.

Na sobotu prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně po rorátech, bude také den ZUŠ a zároveň ten den srdečně zveme na adventní duchovní obnovu pro naši farnost, kterou povede salesián z Plzně otec Rakovský, začátek v 9 hod.

Příští neděli v 10h bude mše sv. pro děti v kostele a  v 18:30 bude zasedání ekonomické rady farnosti.

Bližší informace o koncertě Gospel Zuzany Stirské v našem kostele ve čtvrtek 27.12. je na nástěnkách.