Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 2. – 24. 2.

16.02.2019 | 0 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 2.
6. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + Josefa a Marii Urbánkovy
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodiny Prokešovu a Buškovu
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 18. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Jana a Annu Šeborovy
Úterý 19. 2. 19:00 P. Josef P. Josef
Středa 20. 2. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodiče
Čtvrtek 21. 2. 18:00 P. Vit P. Vit Za osvobození
Pátek 22. 2.
Stolce svatého Petra, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života
Sobota 23. 2.
sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
7:30 P. Tomáš P. Tomáš Za osvobození
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 24. 2.
7. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + z rodiny Benešovy a Ježkovy
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za syna
18:00 P. Michal P. Michal Za + Karolinu Hawleovovu, manžela a syna

Další oznámení

 • Neděle – 6. neděle v mezidobí – 17. 2. 2019

  Pátek – svátek Stolce sv. apoštola Petra

  Sobota – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

  Neděle – 7. neděle v mezidobí

  Dnes odpoledne od 15-18h je na KC Máj florbalový trénink – příprava na ministrantský turnaj v sobotu ve Veselí nad Lužnicí.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Příští neděli se koná sbírka na tzv. Svatopetrský haléř.

  Z dalších informací – jsou v prodeji lístky na březnový koncert Pavla Žalmana a je poslední možnost se hlásit na setkávání zájemců o biblické tance.

  Informace trochu dopředu – karneval pro děti bude v sobotu 2.3. od 15h, postní duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 30.3. – kazatelem bude salesián P. Petr Zelinka ze Sebranic a společné udílení sv. nemocných bude v naší farnosti v neděli 31.3. při ranní mši sv. v 8h.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 10. 2. – 17. 2.

09.02.2019 | 36 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 10. 2.
5. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef  Za + Jaroslava Poláka
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít Za + Miladu Venturovou, rodiče a sourozence
Pondělí 11. 2.
Panny Marie Lurdské
18:00 P. Josef P. Josef Za živé a zemřelé z rodiny Burešovy a Kozovy
Úterý 12. 2. 19:00 P. Michal P. Michal
Středa 13. 2. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Marii Flaškovou
Čtvrtek 14. 2. 18:00 P. Vit P. Vit
Pátek 15. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Šídovy a manžela p. Vopravila
Sobota 16. 2. 7:30 P. Vít P. Vít Na poděkování a s prosbou o zdraví
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 17. 2.
6. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + Josefa a Marii Urbánkovy
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodiče Prokešovy a Buškovy
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Neděle – 5. neděle v mezidobí – 10. 2. 2019Pondělí – památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

  Neděle – 6. neděle v mezidobí

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve, od 18:45 se koná farní pastorační rada a od 18h bude kurz Beta.

  V úterý bude ve Štěkni kněžský den a zde na Čtyráku se koná od 20h schůze rady Vysokoškolského katolického hnutí v Českých Budějovicích.

  Ve středu od 19h se koná 1. večer kurzu Manželských večerů.

  Ve čtvrtek od 16:30 bude společenství děvčat.

  Další informace – jsou ještě v prodeji lístky na Salesiánský ples, který bude v sobotu na Vltavě, můžete také přinášet své dary do tomboly. Dále je možné se hlásit na setkávání zájemců o biblické tance.

  Informace ze Střediska – Středisko vypisuje výběrové řízení na pozici uklízečky, také se můžete zapojit do hlasování členů IKEA FAMILY na zakoupení vybavení pro táborovou základnu Tampír – více informací na webových stránkách Střediska.

  Pozvánka trochu dopředu – ve čtvrtek 28. března bude v našem kostele koncert Pavla Žalmana, před ním ještě vystoupí kytarový soubor a dětský pěvecký sbor Canzonetta. Lístky jsou v prodeji a více informací najdete na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 2. – 10. 2.

02.02.2019 | 12 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 3. 2.
4. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Annu a Antonína, bratra a manžela
18:00 P. Josef P. Josef
Pondělí 4. 2. 18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 5. 2.
sv. Agáty, panny a mučednice
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jiřího Jakeše
Středa 6. 2.
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 7. 2.
bl. Pia IX., papeže
18:00 P. Vit P. Vit Za + Kristýnu a Jaroslava Nevšímalovy a jejich sourozence
Pátek 8. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Sobota 9. 2.
bl. Eusebie Palomino, salesiánky
7:30 P. Vít P. Vít Za + Josefa Vaněčka a celý ten rod
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 10. 2.
5. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít Za + Miladu Venturovou, rodiče a sourozence

Další oznámení

 • 4. neděle v mezidobí – 3. 2. 2019
 • Středa – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 • Čtvrtek – památka bl. Pia IX., papežeSobota – památka bl. Eusebie Palomino, salesiánky

  Neděle – 5. neděle v mezidobí

  Po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  Ve středu po večerní mši sv. zveme na modlitbu s Donem Boskem.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež, také je mše sv. v Mokrém v 10h.

  Další informace – je možné se hlásit na setkávání zájemců o biblické tance a také je poslední možnost se přihlásit na kurz Manželských večerů, který začíná v polovině února.

  Informace ze Střediska – je otevřené přihlašování na letní chaloupky, také se můžete zapojit do hlasování členů IKEA FAMILY na zakoupení vybavení pro táborovou základnu Tampír a dále Středisko vypisuje výběrové řízení na pozici uklízečky – více informací na webových stránkách Střediska.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 1. – 3. 2.

26.01.2019 | 15 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Josef P. Josef Za + Rostislava Dvořáka a sestru Věru Kofroňovou
18:00 P. Vít P. Vít Za + manžele Karlíčkovy, Holubovy a jejich sourozence
Pondělí 28. 1.
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 29. 1. 19:00 P. Vít P. Vít Za kněze salesiány na přímluvu sv. Jana Boska
Středa 30. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 31. 1.
sv. Jana Boska, Kněze, Otce a Učitele Mládeže,
zakladatele Společnosti sv. Františka Saleského,
institutu Dcer Panny Marie Pomocnice
a Salesiánů Spolupracovníků
18:00 P. Vit P. Vit Za + Marii Tomrlovou a její rod
Pátek 1. 2.
Připomínka zemřelých salesiánů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Alžbětu Eiblovou a manžela
Sobota 2. 2.
Uvedení Páně do chrámu
7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Františka Honsu a celý rod
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 3. 2.
4. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Annu a Antonína, bratra a manžela
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

 • 3. neděle v mezidobí – zároveň si připomínáme sv. Jana Boska – 27. 1. 2019

  Pondělí – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

  Středa – památka bl. Bronislava Markiewicze, salesiána

  Čtvrtek – památka sv. Jana Boska, zakladatele kongregace salesiánů

  Sobota – svátek Uvedení Páně do chrámu

  Neděle – 4. neděle v mezidobí

  Dnes si připomínáme v naší farnosti svátek sv. Jana Boska – srdečně zveme všechny na odpolední program, který začne zde na faře od 14:30 – manželé Marčíkovi budou vyprávět o misiích v Indii a pro děti bude připravena divadelní pohádka. Kdo můžete, přineste něco slaného či sladkého na stoly.

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve a od 19h se koná v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

  V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  Děkujeme našim tříkrálovým koledníkům, chodilo celkem 7 skupin na území naší farnosti a vybralo se 59.392,- Kč pro městskou charitu.

  Zveme všechny dětské zájemce o biblické tance (ve věku 6-12 let i maminky) na pravidelná setkávání 1×14 dní, začínáme 19.2. Více informací na nástěnkách.

  Jsou v prodeji lístky na Salesiánský ples, a na recepci můžete přinášet i své dary do tomboly. Také se můžete přihlašovat na kurzy Manželských večerů. Dále Salesiánské středisko zve na jarní příměstský tábor a od zítřka se už můžete přihlašovat na chaloupky v létě 2019. Více informací na webových stránkách střediska.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 1. – 27. 1.

19.01.2019 | 98 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Michal P. Michal Za Jana Smolu
Pondělí 21. 1.
sv. Anežky, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 22. 1.
bl. Laury Vicuňi, salesiánky
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Mígla
Středa 23. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 24. 1.
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
titulárního patrona Společnosti sv. Františka Saleského
18:00 P. Vit P. Vit Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Pátek 25. 1.
Obrácení svatého Pavla, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 26. 1.
sv. Timoteje a Tita, biskupů
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 27. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

2. neděle v mezidobí – 20. 1. 2019

Úterý – památka bl. Laury Vicuňi, salesiánky

Čtvrtek – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Pátek – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Sobota – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Neděle – 3. neděle v mezidobí, zároveň si připomínáme sv. Jana Boska, zakladatele kongregace salesiánů

Děkujeme všem za pomoc s úklidem vánoční výzdoby v kostele.

V pondělí se koná od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve středu je od 19:30 setkání skupiny nad VPPK.

Ve čtvrtek od 15:30 bude společenství děvčat. 

V pátek bude od 18:45 už 3. díl přednášky Petra Reitingera o historii Čtyř Dvorů.

V sobotu se koná den ZUŠ.

Příští neděli oslavíme v naší farnosti svátek sv. Jana Boska – dopoledne při mši sv. v 10h bude zpívat dětský sbor a obnoví své sliby salesiáni spolupracovníci. Odpoledne od 14:30 bude zde na faře program – manželé Marčíkovi budou vyprávět o misiích v Indii a pro děti bude připravena divadelní pohádka. Prosíme o přinesení něčeho slaného či sladkého na stoly.

Salesiáni z Českých Budějovic srdečně zvou na 28. Salesiánský ples. Téma letošního plesu je Salesiáni bez hranic – Salesiáni totiž fungují ve 130 zemích světa, a letošní ročník je chce připomenout. Vystoupí taneční orchestr Variant, těšit se můžete na bohatou tombolu i „půlnoční“ překvapení. Záštitu nad letošním ročníkem převzal senátor Pavel Fischer. Na recepci jsou v prodeji lístky, a tamtéž také můžete přinášet i své dary do tomboly.

Pro všechny děti ve věku 7 – 14 let připravuje Salesiánské středisko jarní příměstský tábor s názvem – To nechceš. Děti totiž určitě nechtějí trávit prázdniny doma. Přihlášení probíhá přes esal, více informaci na webových stránkách střediska.

Letní prázdniny jsou sice ještě v nedohlednu, ale středisko už plánuje, jakými letními pobytovými i příměstskými tábory vám ozvláštní dva měsíce bez školní docházky. Nabídku táborů pro sezónu 2019 jsme zveřejnili na webových stránkách 15.1. Přihlásit se bude však možné až od 1.2. přes esal.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 1. – 20. 1.

12.01.2019 | 42 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 1.
Křtu Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Tesařů a sestru
10:00 P. Michal P. Michal Za + kněze Marcina Dawida Źelazného
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče a duše v očistci
Pondělí 14. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodiče a manžela
Úterý 15. 1.
Bl. Aloise Variary, salesiána
19:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Marii Valovou a celý ten rod
Středa 16. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava Kříže
Čtvrtek 17. 1.
sv. Antonína, opata
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pátek 18. 1.
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18:00 P. Pavel P. Pavel
Sobota 19. 1. 7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 20. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Michal P. Michal  Za + Jana Smolu

Další oznámení

Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční – 13. 1. 2019

Úterý – památka bl. Aloise Variary, salesiána

Čtvrtek – památka sv. Antonína, opata a výročí úmrtí P. Ignáce Stuchlého, zakladatele salesiánského díla v České republice.

Pátek – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

Neděle – 2. neděle v mezidobí

V pondělí začíná ve Fryštáku 1. část Provinciální kapituly salesiánů. Prosíme o modlitbu.

V úterý od 15 hod budeme uklízet stromky a vánoční výzdobu. Děkujeme, když přijdete pomoci.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h.

Příští neděli po mši sv. v 10h bude florbalový trénink.

Upozornění na akce dopředu – můžete se hlásit na kurzy Manželských večerů a Chodíme spolu. Dále 16.2. se koná již 28. Salesiánský ples, ode dneška se začínají prodávat lístky na recepci. Lístky se budou prodávat od pondělí do čtvrtka (od 14-19 hod, kromě jarních prázdnin) a v neděli po mši sv. v 10 hod. Dále Salesiánské středisko zve na jarní příměstský tábor a zveřejnilo 15.1. už nabídku chaloupek na léto 2019. Více informací na webových stránkách střediska.

Také si do svých kalendářů zapište neděli 27.1. za 14 dní, kdy budeme oslavovat svátek Dona Boska – odpoledne od 14:30 bude zde na faře program – manželé Marčíkovi budou vyprávět o misiích v Indii a pro děti bude připravena divadelní pohádka.

Ohlášky 6. ledna 2019

05.01.2019 | 43 zobrazení

Slavnost Zjevení Páně – 6. 1. 2019

Úterý – památka bl. Tituse Zemana, salesiána

Neděle – Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Po mši sv.si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky, balíčky najdete na stolku uprostřed kostela. Také můžete přispět do tříkrálové sbírky.

Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

V pátek v 19h bude informativní setkání rodičů dětí, které by měly letos v naší farnosti přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

K dispozici je nové číslo Fíkovníku, který bude od ledna vycházet 1x 2 měsíce.

Od 1. ledna se koná Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

Trochu dopředu – v pátek 25.1. se bude konat už 3.díl přednášky Petra Reitingera o historii Čtyř Dvorů, dále během února začnou v naší farnosti kurzy Manželských večerů a Chodíme spolu. Jak se přihlásit a více informací na nástěnkách.

Kurz manželské večery

31.12.2018 | 0 zobrazení

Už potřetí proběhne v naší farnosti kurs „Manželské večery“, tentokrát v rámci celostátní akce „Pozvěme Česko na rande“. Začne symbolicky v předvečer svátku sv. Valentýna, 13.února 2019.

Zveme všechny manželské dvojice, které chtějí strávit čas spolu, oživit svůj vztah, popovídat si ve dvojici na různá témata a něco si k nim poslechnout, a v neposlední řadě si spolu dát dobrou večeři při svíčkách.

Další informace u manželů Širokých (602 133 384, psiroky@email.cz), nebo u P. Josefa Mendela. Kurs je otevřený i pro lidi mimo farnost a mimo církev.

Přihlaste se, prosím, do 3.2. na uvedený kontakt.