Farní karneval

14.01.2018 | 4 zobrazení

27. Salesiánský ples

14.01.2018 | 8 zobrazení

Srdečně zveme na 27. salesiánský ples. Prodej lístků probíhá již od neděle 7.1. na Čtyráku od pondělí do čtvrtka od 14 do 19 hod a v neděli po mši svaté v 8 a 10 hodin. Bližší informace lze nalézt na http://www.sasmcb.cz/aktuality/27-salesiansky-ples-bude-vecerem-kouzla-usmevu/

 

Ohlášky 14. ledna 2018

13.01.2018 | 4 zobrazení

2. neděle v mezidobí – 14. 1. 2018

pondělí – bl. Aloise Variary, salesiána

středa – památka sv. Antonína, opata

čtvrtek – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

neděle – 3. neděle v mezidobí

 

Děkuji vám všem za pomoc a přípravu při slavení vánočních svátků v naší farnosti.

V pondělí v 18 hod je na faře setkání varhaníků.

V sobotu ve 14 hod je zde v kostele mše sv. za zemřelé členy rodin hospice sv. Veroniky.

U Panny Marie bolestné jsou stále k dispozici svěcená voda a připravené balíčky s křídou a kadidlem k označení vašich domovů.

V sobotu 27.1. se koná v tělocvičně na Čtyráku tradiční Farní 4D karneval. Srdečně zveme rodiny s dětmi. S sebou masky a přezůvky. Začátek je v 15 hod.

Jak uplatňovat křesťanské principy ve světě práce, v ekonomice, rodině, politice, při ochraně přírody, jak hájit důstojnost lidské osoby a další sociální otázky budeme společně studovat při měsíčních setkáváních v naší farnosti. Zájemci se mohou zapsat na papír uprostřed kostela.

V sobotu 10.února se koná tradiční, letos už 27. Salesiánský ples. Lístky se prodávají o nedělích po dopoledních mších sv.v 8 hod a v 10 hod zde na recepci Střediska a ve všední dny odpoledne od 14-19 hod. Také děkujeme za věcné dárky do tomboly.

Nadále prosíme o modlitby na úmysl prezidentských voleb a také o aktivní účasti za 2 týdny při 2. kolu voleb.

K dispozici je v kostele nové lednové číslo Fíkovníku a Nezbedy.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

 

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů

09.01.2018 | 8 zobrazení

Přijměte pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů.

 

Ohlášky 7. ledna 2018

06.01.2018 | 20 zobrazení

Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2018

Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Pondělí – blahoslaveného Tita Zemana, salesiána-kněze

Neděle – 2. neděle v mezidobí

Po mši sv.si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky. Také po mši sv.můžete přispět do letošní tříkrálové sbírky.

V pondělí v 15 hod budeme uklízet stromky a vánoční výzdobu, kromě Betléma. Děkujeme za pomoc.

Chceme reagovat na výzvu papeže Františka a studovat v naší farnosti sociální učení církve. Kdo byste měli zájem o společné setkávání, napište se na papír uprostřed kostela. Setkání bude probíhat zde na faře dle společné domluvy, a to 1-2x za měsíc zhruba na cca 1 hod.

Pomoc ukrajinským maminkám na frontové linii, tím že jste v prosinci zakoupili tradiční panenky Motanky, vynesla 15 137,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V sobotu 10.února se koná tradiční, letos už 27. Salesiánský ples. Lístky se budou prodávat o nedělích po dopoledních mších sv.v 8 hod a v 10 hod zde na recepci Střediska a ve všední dny odpoledne od 14-19 hod. Také děkujeme za věcné dárky do tomboly.

K dispozici je v kostele nové lednové číslo Fíkovníku.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 31. prosince 2017

30.12.2017 | 16 zobrazení

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 31. 12. 2017

Při večerní mši sv. v 18 hod poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku.

pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození Páně), mše sv. v 8 h, 10 h a v 18 h  

úterý – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

středa – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

pátek – 1. pátek v měsíci, od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření

sobota – Slavnost Zjevení Páně

neděle – Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční, při mši sv. v 10 hodin přijetí kandidátů do katechumenátu

Od 6. ledna bude jako každý rok Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste se u Petra Konráda. Pokud by se našli dobrovolníci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále, nahlaste se rovněž u Petra Konráda.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 24. prosince 2017

25.12.2017 | 17 zobrazení

Slavnost Narození Páně – 25. 12. 2017

úterý – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  – mše sv.v 8 hod a v 10 hod

středa – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – při večerní mši sv.žehnání vína (můžete si přinést svoje víno) a po mši sv.ochutnávka vína

čtvrtek – svátek svatých Mláďátek, mučedníků

neděle – svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – při mši sv. žehnání manželům a po večerní mši sv. poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku.

Dnes a zítra je možné přijít se podívat na Betlém a poslechnout si koledy, kostel bude otevřený od 14-16 hod.

Od středy do soboty jsou mše sv.v obvyklém pořádku.

Od 6. ledna bude jako každý rok Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste se u Petra Konráda. Pokud by se našli dobrovolníci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále, nahlaste se rovněž u Petra Konráda.

Ohlášky 17. prosince 2017

16.12.2017 | 33 zobrazení

Třetí neděle adventní – 17. 12. 2017

čtvrtek – sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

sobota – sv. Jana Kentského, kněze

neděle – Čtvrtá neděle adventní

Ve středu, ve čtvrtek i v pátek v kostele od 17-19 hodin je možné přistoupit ke sv.smíření, bude zpovídat více kněží.

V pátek od 15 hodin je společná schůzka ministrantů.

V sobotu v 7 hod jsou roráty s následnou snídaní. Prosíme zájemce o zapsání se na papír.

V sobotu od 9 hod budeme instalovat a zdobit vánoční stromky v kostele, od 17 hod bude pak následovat úklid kostela. Prosíme o výpomoc.

Příští neděli budou bohoslužby v 8 hod ze 4.neděle adventní a v 16 hod vánoční pro rodiny s dětmi a ve 22 hod tzv.půlnoční. Také bude možnost si v kostele před a po mši sv.odnést betlémské světlo do svých domovů.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.