Ohlášky 9. prosince 2018

09.12.2018 | 2 zobrazení

Druhá neděle adventní – 9. 12. 2018

středa – památka Panny Marie Guadalupské

čtvrtek – památka sv. Lucie, panny a mučednice

pátek – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

neděle – Třetí neděle adventní

V pondělí se koná od 18:45 farní pastorační rada a od 19h bude kurz Beta.

V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele – modlitbou provede otec Tomas van Zavrel.

Ve středu na Kampě má přednášku prof. Tomáš Halík, začátek v 18 hod.

Ve čtvrtek od 19:30 bude setkání skupiny nad VPPK.

Na sobotu prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně po rorátech, bude také den ZUŠ a zároveň ten den srdečně zveme na adventní duchovní obnovu pro naši farnost, kterou povede salesián z Plzně otec Rakovský, začátek v 9 hod.

Příští neděli v 10h bude mše sv. pro děti v kostele a  v 18:30 bude zasedání ekonomické rady farnosti.

Bližší informace o koncertě Gospel Zuzany Stirské v našem kostele ve čtvrtek 27.12. je na nástěnkách.

Ohlášky 2. prosince 2018

02.12.2018 | 7 zobrazení

První neděle adventní – 2. 12. 2018

pondělí – památka sv. Františka Xaverského, kněze

středa – památka bl. Filipa Rinaldiho, salesiána

čtvrtek – slavnost sv. Mikuláše, biskupa

pátek – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

sobota – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – mše sv. bude kromě ranních rorátů v 7h také mimořádně i v 16:30 odpoledne k Panně Marii.

neděle – Druhá neděle adventní

Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve. Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h a v 18:45 zveme rodiny s dětmi do kostela na mikulášskou nadílku.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu v 7h začínají roráty, prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10h.

K dispozici je nové prosincové číslo Fíkovníku.

Trochu dopředu připomínáme obnovu pro farnost, která bude v sobotu 15.12. a povede ji otec Rakovský z Plzně a také koncert v našem kostele mezi vánočními svátky – Gospel Zuzany Stirské – ve čtvrtek 27.12. – více informací na nástěnkách.

Ohlášky 25. listopadu 2018

24.11.2018 | 8 zobrazení

Slavnost Ježíše Krista Krále – 25. 11. 2018

pátek – svátek sv. Ondřeje, apoštola

neděle – První neděle adventní

V pondělí se koná od 19h modlitba Taizé v kostele sv. Rodiny.

V sobotu se koná společné tvoření adventních věnců (i s následným požehnáním), které začne od 14h zde na faře v tělocvičně. Bližší informace na nástěnkách.

Příští neděli je 1. neděle adventní a při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po mši sv. bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

Ohlášky 18. listopadu 2018

17.11.2018 | 16 zobrazení

33. neděle v mezidobí – 18. 11. 2018

středa – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

čtvrtek – památka sv. Cecilie, panny a mučednice

sobota – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

neděle – slavnost Ježíše Krista Krále

Po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

Dnes večer je u Piaristů v 18:30h tzv. mše sv. při svíčkách na poděkování za dar svobody.

Minulou neděli se při sbírce na charitu vybralo 21.216,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve. 

V sobotu se u nás koná setkání kostelníků, lektorů, akolytů a varhaníků z celé diecéze. Ranní mše sv. v 7:30 nebude, ale zveme na mši sv. v 9:30 s otcem biskupem Posádem.

Tři oznámení trochu dopředu – každoroční společné tvoření adventních věnců (i s následným požehnáním) se uskuteční v sobotu 1. 12. od 14h zde na faře v tělocvičně. S sebou je nutno přinést korpus na věnec, svíčky včetně upevnění, vlastní nůžky na větve, případně své vlastní ozdoby.

Roráty budou jako každý rok – o sobotách ráno v 7h s následnou společnou snídaní, první roráty budou 8.12.

Adventní duchovní obnova farnosti se bude letos konat v sobotu 15.12. a obnovu povede administrátor plzeňské salesiánské farnosti otec Evžen Rakovský. Zapište si do svých kalendářů a přijďte v hojném počtu.

Ohlášky 11. listopadu 2018

10.11.2018 | 20 zobrazení

32. neděle v mezidobí – 11. 11. 2018

pondělí – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

úterý – památka sv. Anežky České a bl. Artemide Zattiho, salesiána

čtvrtek – památka bl. Magdalény Morano, salesiánky

sobota – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

neděle – 33. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na charitu.

Ve středu ve studentském klubu na Kampě se koná přednáška prof. Jana Sokola s názvem: O pravdě, omylu a lži. Začátek v 18 hod a od 18:15 je zde na faře setkání varhaníků.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h, od 19 hod taneční večer v rámci vysokoškoláků a také setkání rady VPS.

V pátek zveme na pokračování přednášky o historii obce Čtyři Dvory s promítáním dobových fotografií. Začíná v 18:45 po večerní mši sv. a bude ji mít historička paní Čechová a Petr Reitinger.

sobotu je v kostele provedení 3 muzikálů v podání ZUŠ Vojtěch, začátek v 18 hod.

Příští neděli je od 10 hodin na Komunitním centru Máj animovaná mše svatá, doprovázená zpěvy ZUŠ Vojtěch. 

Ohlášky 4. listopadu 2018

03.11.2018 | 24 zobrazení

31. neděle v mezidobí – 4. 11. 2018

pátek – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

sobota – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

neděle – 32. neděle v mezidobí

Po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve  a od 19h bude kurz Beta.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Do čtvrtka 8.11. je možnost při návštěvě hřbitova pomodlit se za naše zemřelé.

V pátek se koná v našem kostele benefiční koncert pro domácí Hospic sv. Veroniky, začátek je v 19:30h a vystoupí dětský pěvecký sbor Carmína.

V pátek a v sobotu se koná v prostorách Jihočeského muzea Konference o rodině-k apoštolské exhortaci Amoris laetitia.

V sobotu se koná brigáda na Tampíru.

Příští týden bude sbírka na charitu a v 10 hod bude mše sv. v Mokrém.

Trochu dopředu – v pátek 16.11. zveme na pokračování přednášky o historii obce Čtyři Dvory s promítáním dobových fotografií. Začíná v 18:45 po večerní mši sv. a bude ji mít historička paní Čechová a náš farník Petr Reitinger a v sobotu 17.11. od 18h bude v našem kostele uvedení 3 muzikálů ZUŠ Vojtěch. Srdečně zveme.

K dispozici je nové číslo Fíkovníku a také kalendáříky salesiánské rodiny a kalendáře se vtipy na rok 2019.

Dětské muzikály

30.10.2018 | 48 zobrazení

 

Ohlášky 28. října 2018

25.10.2018 | 36 zobrazení

30. neděle v mezidobí – 28. 10. 2018

Pondělí – památka bl. Michala Ruy, salesiána

středa – památka sv. Wolfganga, biskupa

čtvrtek – Slavnost všech svatých

pátek –  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

neděle – 31. neděle v mezidobí

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo 33.535,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí se koná od 19h modlitba Taizé v kostele sv. Rodiny.

Ve středu v sále na děkanství je setkání rodičů po ztrátě dítěte, začátek v 17:30h.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h a od 19 hod taneční večer v rámci vysokoškoláků.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Od pátku do neděle se koná Apalucha ve Štěkni a výjezdové setkání skupiny nad přípravou VPPK.

Před svátkem Dušiček je možnost k modlitbě za zemřelé – 1. a 2.11. kdekoliv v kostele a potom do 8.11. na hřbitově.