Ohlášky 25. září 2016

24.09.2016 | 5 zobrazení

26. neděle v mezidobí – 25. 9. 2016

úterý – památka sv. Vincence z Paula, kněze

středa – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa

čtvrtek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

pátek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

sobota – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

neděle – 27. neděle v mezidobí

Sbírka na bohoslovce minulou neděli vynesla 12 280,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Od října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest.  Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin a začnou 6. října.

Omlouvám se za zmatek okolo začátku výuky pro 6.-9 třídu. Hodiny budou začínat vždy ve čtvrtek v 15.45 hodin ve středisku.

Zveme všechny farníky na diecezní pouť do Nových Hradů v sobotu 1. října. Program je vyvěšen na nástěnkách kostela.

Vstupenky na divadlo Piemontský sen 30.9. a koncert Pavla Helána 10.10. jsou stále k dostání na vrátnici střediska.

Ve čtvrtek 29. 9. se sejde v 19.00 hodin ekonomická rada farnosti.

Salesiánské středisko mládeže hledá fundraisera na 3/4 úvazek jako zástup za rodičovskou dovolenou.

Za 14 dní, 9. října bude na Komunitním centru v 10.00 hodin mše svatá, první v tomto školním roce. Jste na ni srdečnš zváni.

V kostele jsou k dostání Salesiánské kalendáře na příští rok. Cena 30,- Kč.

Ohlášky 18. září 2016

17.09.2016 | 4 zobrazení

25. neděle v mezidobí – 18. 9. 2016

úterý – památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

středa – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

pátek – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

neděle – 26. neděle v mezidobí

Dnešní sbírka byla věnována na bohoslovce. Pán Bůh zaplať Vám všem za finanční dary i za modliteby.

Tento týden začínají hodiny náboženství na školách Oskara Nedbala a Bezdrevská. O výuce náboženství na ZŠ v Šindlových Dvorech a Emy Destinové se jedná. Na školách Máj I. a II začala výuka minulý týden.

Od října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest. Pokud znáte někoho, kdo má zájem se vzdělat ve víře a přijmout některou z těchto svátostí, ať se nahlásí v sakristii nebo u některého ze salesiánů. Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin.

Zveme všechny farníky, abyste se s námi salesiány vydali na diecézní pouť do Nových Hradů v sobotu 1. října. Mladé pak zveme na páteční večer. Přihlásit se můžete v sakristii do 20. září.

Také letos budou o nedělních mších v 10.00 hodin katecheze pro děti. Ke dvěma katechezím měsíčně v dolním sále (ne tedy v tělocvičně, jako minulé roky) přibyde ještě jedna katecheze v kostele. Tuto katechezi bude zajišťovat tým dobrovolníků, které za tímto účelem hledáme. Pokud by byl někdo ze středoškoláků, vysokoškoláků, nebo rodičů dětí ochoten pomoci, přihlašte se otci Vítovi nebo Josefovi.

V kostele leží petice organizovaná Červeným křížem za zbudování lůžkového hospice v Českých Budějovicích. Kdo chcete , můžete připojit svůj podpis.

Hledá se podnájem pro jednoho vysokoškoláka z dobré křesťanské rodiny.  Případné nabídky na ubytování směřujte k některému z kněží. Děkujeme.

katechumenát a biřmování

11.09.2016 | 7 zobrazení

KATECHUMENÁT

A PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 

Od 6. října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest (tzv. katechumenát). Pokud znáte někoho, kdo má zájem se vzdělat ve víře a přijmout některou z těchto svátostí, ať se nahlásí v sakristii nebo u některého ze salesiánů. Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin.

Přípravu na křest povede P. Michal Kaplánek (737656354)

Přípravu na biřmování povede P. Josef Mendel (605268665)

Ohlášky 11. září 2016

10.09.2016 | 7 zobrazení

24. neděle v mezidobí – 11. 9. 2016

pondělí – nezávazná památka Jména Panny Marie

úterý – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

středa – svátek Povýšení svatého kříže

čtvrtek – památka Panny Marie Bolestné

pátek – památka sv. Ludmily, mučednice

neděle – 25. neděle v mezidobí

Rozpis výuky náboženství na školách a na faře je vyvěšený na nástěnkách v kostele a na webu farnosti.

V pondělí bude v 18.00 na faře setkání pastorační rady.

Ve středu v 19.00 hodin pokračuje na faře biblická hodina.

V sobotu je v 15 hodin v katedrále bohoslužba svátosti smíření pro děti z Českých Budějovic na začátek školního roku. Zveme i děti z naší farnosti.

Příští neděli je sbírka na bohoslovce.

18. září v neděli bude první mše sv. po prázdninách v 10.00 hodin v kapli v Mokrém.

Od října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest (tzv. katechumenát). Pokud znáte někoho, kdo má zájem se vzdělat ve víře a přijmout některou z těchto svátostí, ať se nahlásí v sakristii nebo u některého ze salesiánů. Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin.

Zveme všechny farníky, abyste se s námi salesiány vydali na diecézní pouť do Nových Hradů v sobotu 1. října. Mladé pak zveme na páteční večer. Přihlásit se můžete v sakristii do 20. září.

 

Ohlášky 4. září 2016

03.09.2016 | 14 zobrazení

23. neděle v mezidobí – 4. 9. 2016

čtvrtek – Svátek Narození Panny Marie

neděle – 24. neděle v mezidobí

Rozpis výuky náboženství na školách a na faře je vyvěšený na nástěnkách v kostele a na webu farnosti.

Příprava na 1.sv. přijímání bude od Nového roku ve čtvrtek od 17.00 do 17.30 hodin.

Obdrželi jsme výzvu v diecézní pouti:

Diecézní biskup zve všechny věřící naší diecéze 1. října 2016 na Celodiecézní pouť do Nových Hradů   u Českých Budějovic. Využijme Svatý rok milosrdenství ke společné pouti ke Klášteru Božího milosrdenství a získejme plnomocné odpustky spojené s touto poutí.

Jsou zváni všichni: senioři, rodiče, svobodní, mládež, děti.

Mládež zveme již na pátek 30. září na Večer mladých s koncertem, hrami, povídáním o Krakovu, chválami a mší svatou při svíčkách. Využijte nabídnutou možnost přespání. Přivítáme Vaší pomoc v sobotu.

Na sobotu 1. října je od 9 do 16 hodin připraven zajímavý program pro všechny věkové kategorie: přednášky Mons. Aleše Opatrného a Doc. Tomáše Machuly, komentované prohlídky města, setkání s řády a hnutími působícími v naší diecézi. Nezapomeňte sebou vzít i své děti nebo vnoučata, pro která jsou připravená skvělá stanoviště! Celý den bude možnost přijmout svátost smíření v kostele sv. Petra a Pavla. Pouť vrcholí pontifikální mší svatou a všechny kluky-ministranty zveme ke službě u oltáře. Holky-ministrantky zveme na hudebně-taneční překvapení.

Tradičně se putuje na pouť společně. Proto farnosti Českých Budějovic vypraví autobusy podle  počtu zájemců. Zájemci zapište se prosím na seznam v zákristii.

 

Ohlášky 3. července 2016

03.07.2016 | 64 zobrazení

14. neděle v mezidobí – 3. 7. 2016

pondělí – památka sv. Prokopa, opata

úterý – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

středa – nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

neděle – 15. neděle v mezidobí

V úterý 5.července,  o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude v našem kostele jedna bohoslužba a to v 10,00 hodin dopoledne.

Bohoslužby o prázdninách jsou u sv. Vojtěcha v úterý až pátek v 18,00 hodin, v sobotu v 7,30 a v neděli v 8,00 hodin, v 10,00 a večer v 18,00.

Pravidelné čtvrteční adorace v 17,15 v čase prázdnin nebudou.

Rodiče dětí, které byly letos u prvního sv. přijímání si mohou v sakristii vyzvednout DVD s fotografiemi a obrazovým sestřihem této slavnosti.

 

Ohlášky 26. června 2016

25.06.2016 | 69 zobrazení

13. neděle v mezidobí – 26. 6. 2016

úterý – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

středa – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek

pátek – první pátek v měsíci s obvyklým programem: 17,00 adorace a svátost smíření, 18,00 mše svatá a svátostné požehnání

neděle – 14. neděle v mezidobí

 

Děkujeme všem  mnohým brigádníkům, kteří včera pracovali na Tampíru.

V úterý večer bude naposled mše svatá v 19,00 hodin, od července do konce září budeme i v úterý začínat bohoslužbu v 18,00 hodin.

Bývalý papež Benedikt XVI. v úterý oslaví 65. let svého kněžského svěcení.

Začátky nedělních  bohoslužeb o prázdninách budou stejné jako během školního roku: dopoledne v 8,00 hodin a v 10,00, večer potom v 18,00 hodin.

Ve středu po večerní mši svaté  v 19,00 hodin se koná setkání akolytů.

Příští úterý o státním svátku sv. Cyrila a Metoděje bude v našem kostele jedna mše svatá a to v 10,00 hodin dopoledne.

 

Ohlášky 12. června 2016

16.06.2016 | 68 zobrazení

11. neděle v mezidobí – 12. 6. 2016

pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

středa – nezávazná památka sv. Víta, mučedníka

neděle – 12. neděle v mezidobí

Děkujeme všem, kdo se aktivně zapojili do programu Noci kostelů.

Při příležitosti konce akademického roku Teologické fakulty JU se koná ve středu 15.června v 15,00 hodin děkovná bohoslužba „Te Deum“ v kostele Panny Marie Ružencové (u petrinů) na Žižkově třídě.

  I když otcové František a Petr budou ještě o prázdninách v Budějovicích, zvou vás na „rozlučkové“ setkání na farní zahradě a to v sobotu 18. června od 16,00 hodin. Klobásy a tekutiny připravíme, když přinesete nějaké pečivo, budeme rádi.

Na sobotu 25.6. zveme farníky na brigádu na Tampír u Nových Hradů. Je potřeba postavit stany na letní salesiánské chaloupky, připravit objekt a posekat trávu. Každý bude mít co dělat. Na Tampíru letos proběhne 6 chaloupek. Zájemci ať se hlásí u Petra Konráda.