Ohlášky 23. září 2018

22.09.2018 | 1 zobrazení

25. neděle v mezidobí – 23. 9. 2018
čtvrtek – památka sv. Vincence z Paula, kněze
pátek – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
sobota – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
neděle – 26. neděle v mezidobí

Děkujeme za pomoc s farní akcí Loučení s létem a také za sbírku na bohoslovce, která vynesla 18.825,- Kč.
V pondělí od 17:45 hod je setkání nad sociálním učením církve.
Salesiánské středisko zve ve středu od 14 do 17 hod na den otevřených klubů na KC Máj.
Příští neděli v 11 hod se koná 1. ministrantská schůzka.
Zájemci o přípravu na křest, biřmování a kurzy Alfa, Beta a kurz metody přirozeného plánování rodičovství se mohou hlásit v sakristii. Více informací na nástěnkách.
V kostele jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.
Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 16. září 2018

15.09.2018 | 5 zobrazení

24. neděle v mezidobí – 16. 9. 2018
pondělí – památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
pátek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
sobota – památka španělských salesiánských mučedníků
neděle – 25. neděle v mezidobí
Dnes se koná sbírka na bohoslovce.
Po mši sv. v 10 hod zveme na farní akci Loučení s létem.
V pondělí v 18 hod bude setkání farní pastorační rady.
Ve středu po večerní mši sv. začínají biblické hodiny.
Ve čtvrtek v 15:45 začíná náboženství pro 6.-9.tř. na faře. Výuka náboženství na ZŠ Emy Destinové a ZŠ Oskara Nedbala začíná až od října.
Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.
V kostele jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.
Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 9. září 2018

08.09.2018 | 11 zobrazení

23. neděle v mezidobí – 9. 9. 2018

čtvrtek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

pátek – svátek Povýšení svatého kříže

sobota – památka Panny Marie Bolestné

neděle – 24. neděle v mezidobí

V úterý v 17 hod začíná na KC Máj biblické hodiny – výklad nedělních textů.

Tento týden začíná výuka náboženství ve středu na ZŠ Máj a ve čtvrtek na ZŠ Bezdrevská.

Ve čtvrtek v 19 hod se koná zde v kostele benefiční koncert, vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, z důvodu konání koncertu nebude večerní mše sv. v 18 hod.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10 hod, zde v kostele je v 10 hod mše sv. pro děti a koná se sbírka na bohoslovce.

Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.

Příští neděli srdečně zveme na Loučení s létem aneb škola začíná. Akce začíná po bohoslužbě v 10 hod na farní zahradě. Je připraveno občerstvení s programem. Můžete přinést něco sladkého či slaného na stůl.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 2. září 2018

01.09.2018 | 11 zobrazení

22. neděle v mezidobí – 2. 9. 2018

pondělí – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

pátek – památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

sobota – svátek Narození Panny Marie

neděle – 23. neděle v mezidobí

Od 1. září je normální pořad bohoslužeb (včetně úterý, kdy bude mše sv. v 18 hod až do konce září), ve čtvrtek je v 17:15 adorace.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu je 1. brigáda na Tampíru.

Příští neděle je 1. katecheze pro děti v dolním sále.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

Jako každý rok otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

Benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže (na renovaci a rozšíření horolezecké stěny) se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 19 hod zde v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, vstupenky k zakoupení jsou v Karmelitánském knihkupectví  Na Sadech.

Členové farní pastorační a ekonomické rady vás zvou na akci s názvem Loučení s létem aneb škola začíná. Akce proběhne na farní zahradě v neděli 16.9. po bohoslužbě v 10 hod. Je připraveno občerstvení s programem. Můžete přinést něco sladkého či slaného na stůl.

K dispozici je zářijové číslo Fíkovníku. Časopisy pro děti – Nezbeda a Duha – už nebudou k dispozici v kostele – objednávejte je přímo u vydavatelů.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 26. srpna 2018

25.08.2018 | 19 zobrazení

21. neděle v mezidobí – 26. 8. 2018

pondělí – památka sv. Moniky

úterý – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

středa – památka Umučení svatého Jana Křtitele

neděle – 22. neděle v mezidobí

V pátek a v sobotu se uskuteční v centru města 6. ročník multižánrové akce Město lidem, lidé městu. Zde také naleznete stánek Salesiánského střediska mládeže.

V sobotu se koná v Ševětíně vikariátní setkání dětí.

Od soboty také začínají pravidelné bohoslužby v DD na Máji i na Hvízdalu.

Příští neděli při bohoslužbě v 10 hodin bude žehnání školákům a po mši sv. následuje malé občerstvení.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

Členové farní pastorační a ekonomické rady vás zvou na akci s názvem Loučení s létem aneb škola začíná. Akce proběhne na farní zahradě v neděli 16.9. po bohoslužbě v 10 hod. Bude připraveno občerstvení s programem.

Ohlášky 19. srpna 2018

18.08.2018 | 30 zobrazení

20. neděle v mezidobí – 19. 8. 2018

pondělí – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

úterý – památka sv. Pia X., papeže

středa – památka Panny Marie Královny

pátek – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

sobota – památka bl. Marie Troncattiové, salesiánky

neděle – 21. neděle v mezidobí

Přihlášky pro děti do náboženství na nový školní rok jsou uprostřed kostela.

Zveme na 6. ročník multižánrové akce Město lidem, lidé městu, která proběhne 31.8. a 1.9. v centru Českých Budějovic. Zde také naleznete i stánek Salesiánského střediska mládeže.

V neděle 2.9. při bohoslužbě v 10 hodin bude žehnání školákům.

Společně se také modleme za ministrantský tábor, který proběhne v příštím týdnu na Tampíru a za setkání rodin s papežem Františkem, které se uskuteční v Irsku.

Ohlášky 12. srpna 2018

11.08.2018 | 39 zobrazení

19. neděle v mezidobí – 12. 8. 2018

úterý – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

středa – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

čtvrtek – památka sv. Štěpána Uherského

neděle – 20. neděle v mezidobí

Biskupství českobudějovické vypsalo výběrové řízení na pozici referenta oddělení správy majetku. Přihlášky zasílejte  na biskupství nejpozději do 15.9. Bližší informace na nástěnkách.

Ohlášky 5. srpna 2018

04.08.2018 | 39 zobrazení

18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018

pondělí – svátek Proměnění Páně

středa – památka sv. Dominika, kněze

čtvrtek – svátek sv. Terezie Benedikty, panny a mučednice, patronky Evropy

pátek – svátek sv. Vavřince, mučedníka

sobota – památka sv. Kláry, panny

neděle – 19. neděle v mezidobí

V pondělí na svátek Proměnění Páně bude zde mše sv.večer v 18 hod.

Biskupství českobudějovické vypsalo výběrové řízení na pozici referent oddělení správy majetku. Přihlášky zasílejte  na biskupství nejpozději do 15.9. Bližší informace na nástěnkách.