Ohlášky 26. června 2016

25.06.2016 | 2 zobrazení

13. neděle v mezidobí – 26. 6. 2016

úterý – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

středa – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek

pátek – první pátek v měsíci s obvyklým programem: 17,00 adorace a svátost smíření, 18,00 mše svatá a svátostné požehnání

neděle – 14. neděle v mezidobí

 

Děkujeme všem  mnohým brigádníkům, kteří včera pracovali na Tampíru.

V úterý večer bude naposled mše svatá v 19,00 hodin, od července do konce září budeme i v úterý začínat bohoslužbu v 18,00 hodin.

Bývalý papež Benedikt XVI. v úterý oslaví 65. let svého kněžského svěcení.

Začátky nedělních  bohoslužeb o prázdninách budou stejné jako během školního roku: dopoledne v 8,00 hodin a v 10,00, večer potom v 18,00 hodin.

Ve středu po večerní mši svaté  v 19,00 hodin se koná setkání akolytů.

Příští úterý o státním svátku sv. Cyrila a Metoděje bude v našem kostele jedna mše svatá a to v 10,00 hodin dopoledne.

 

Ohlášky 12. června 2016

16.06.2016 | 7 zobrazení

11. neděle v mezidobí – 12. 6. 2016

pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

středa – nezávazná památka sv. Víta, mučedníka

neděle – 12. neděle v mezidobí

Děkujeme všem, kdo se aktivně zapojili do programu Noci kostelů.

Při příležitosti konce akademického roku Teologické fakulty JU se koná ve středu 15.června v 15,00 hodin děkovná bohoslužba „Te Deum“ v kostele Panny Marie Ružencové (u petrinů) na Žižkově třídě.

  I když otcové František a Petr budou ještě o prázdninách v Budějovicích, zvou vás na „rozlučkové“ setkání na farní zahradě a to v sobotu 18. června od 16,00 hodin. Klobásy a tekutiny připravíme, když přinesete nějaké pečivo, budeme rádi.

Na sobotu 25.6. zveme farníky na brigádu na Tampír u Nových Hradů. Je potřeba postavit stany na letní salesiánské chaloupky, připravit objekt a posekat trávu. Každý bude mít co dělat. Na Tampíru letos proběhne 6 chaloupek. Zájemci ať se hlásí u Petra Konráda. 

Ohlášky 5. června 2016

04.06.2016 | 17 zobrazení

10. neděle v mezidobí – 5. 6. 2016

pondělí – nezávazná památka sv. Norberta, biskupa

sobota – památka sv. Barnabáše, apoštola

neděle – 11. neděle v mezidobí

 

Večerní úterní bohoslužby stále   začínají v 19,00 hodin a bude tomu tak do konce měsíce června.

 

V pátek 10. 6. se naše farnost zapojí do programu Noci kostelů, viz http://nockostelu.cz/ .

Během této doby je možné do našeho kostela pozvat i Vaše nevěřící přátele a známé.

Program Noci kostelů v našem kostele:

18,00 – 18,45:  bohoslužba ( mše svatá do Radia Proglas)

18,45 – 19,00:  krátký varhanní koncert

19,00 – 20,00:  Moje oblíbená kniha – četba oblíbeného úryvku prokládaná hudbou

20,00 – 20,30:  modlitba v duchu Taize

20,00 – 21,00:  zapal svíčku a vzpomeň na své blízké

20,30 – 21,00:  prostor pro ztišení, modlitba na úmysl návštěvníků

 

Noc kostelů 2016

03.06.2016 | 39 zobrazení

V pátek 10. 6. se naše farnost zapojí do programu Noci kostelů, viz http://nockostelu.cz/ .

Během této doby je možné do našeho kostela pozvat i Vaše nevěřící přátele a známé.

Program noci kostelů v našem kostele:

18,00 – 18,45:  bohoslužba ( mše svatá do Radia Proglas)

18,45 – 19,00:  krátký varhanní koncert

19,00 – 20,00:  Moje oblíbená kniha – četba oblíbeného úryvku prokládaná hudbou

20,00 – 20,30:  modlitba v duchu Taize

20,00 – 21,00:  zapal svíčku a vzpomeň na své blízké

20,30 – 21,00:  prostor pro ztišení, modlitba na úmysl návštěvníků

Ohlášky 29. května 2016

29.05.2016 | 21 zobrazení

9. neděle v mezidobí – 29. 5. 2016

pondělí – památka sv. Zdislavy

úterý – svátek Navštívení Panny Marie

středa – památka sv. Justina, mučedníka

pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

neděle – 10. neděle v mezidobí

 Noc kostelů bude v pátek 10.června. Do části večerního programu – Moje oblíbená kniha- je možno se přihlásit v sakristii. Jedná se o četbu textu ( asi tak pětiminutového), který nás oslovuje.

Od října t.r. plánujeme otevřít na Čtyráku Kurz Alfa. Jde o informativní kurz, který je určen všem, zvláště mladým, kteří přemýšlejí o smyslu svého života a chtějí se nechat inspirovat křesťanstvím. Seznámení s křesťanstvím probíhá prostřednictvím série 10-ti setkání na vybraná témata. Kurz je založen na zázemí modlitby, které zajišťují lidé z farnosti, stejně jako jeho organizaci. Kurz povede P. Jindřich, který v této souvislosti prosí, zda by příští týden po 10. mši sv. nemohli v kostele na chvíli zůstat zástupci jednotlivých společenství rodin, a také různých spiritualit ve farnosti, ke krátké konzultaci ohledně zajištění kurzu. Potřebné bližší informace ke kurzu budou v nejbližších dnech dostupné na plakátcích, webových stránkách a internetu, stejně jako i v dalších ohláškách při mších sv. Pro bližší informace se obracejte také na P. Jindřicha.  

 

 

Ohlášky 22. května 2016

22.05.2016 | 26 zobrazení

Slavnost Nejsvětější Trojice – 22. 5. 2016

čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně. V našem kostele bude mše  svatá v 18,00 hodin, potom adorace a požehnání farnosti. Otec biskup zve věřící na slavnost Božího Těla do klášterního kostela, kde začíná bohoslužba v 17,30, po mši následuje průvod do katedrály a požehnání.

neděle – 9. neděle v mezidobí

Zemřel bývalý nuncius v České republice kardinál Giovanni Coppa.

Noc kostelů bude v pátek 10.června. Do části večerního programu – Moje oblíbená kniha- je možno se přihlásit v sakristii. Jedná se o četbu textu ( asi tak pětiminutového), který nás oslovuje.

 

 

Ohlášky 15. května 2016

14.05.2016 | 30 zobrazení

Slavnost Seslání Ducha svatého – 15. 5. 2016

pondělí – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

V mariánském měsíci květnu jsou májové pobožnosti každou středu a čtvrtek po večerní mši svaté. Májovou tvoří krátké čtení, litanie k Panně Marii a mariánské písně.

Každý čtvrtek od 17,15 je v kostele eucharistický výstav a adorace.

V sobotu 21. května se od 13,00 hodin koná svátost smíření pro prvokomunikanty a jejich rodinné příslušníky. První svaté přijímání bude v neděli 22.5. při bohoslužbě v deset hodin.

Ohlášky 8. května 2016

07.05.2016 | 35 zobrazení

Sedmá neděle velikonoční – 8. 5. 2016

pátek – nezávazná památka Panny Marie Fatimské a také  sv. Marie Dominiky Mazzarelové, panny, zakladatelky sester Panny Marie Pomocnice, tedy salesiánek

sobota – svátek sv. Matěje, apoštola

neděle – slavnost Seslání Ducha svatého

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích hledá spolupracovníky a další příznivce k zahájení mobilního hospice na území města České Budějovice a okolí. Zájemce zveme na informační setkání, které se uskuteční dne 12. května od 18,00 hodin v prostorách Poradny a půjčovny pomůcek na adrese Husova třída 636/33b ( je to u „kapličky“ nedaleko hlavního vchodu do Výstaviště.

Několik našich biřmovanců přijme   v neděli 15.5. při mši svaté  v katedrále svátost biřmování.

Prvokomunikanti a jejich rodiče budou mít v sobotu 21. května od 13,00 hodin svátost smíření a nácvik bohoslužby na neděli 22.5. v 10,00 hodin.