Rozpis bohoslužeb v týdnu 15. 9. – 22. 9.

14.09.2019 | 7 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Michal P. Michal Za novomanžele Bětku a Jendu
Pondělí 16. 9.
sv. Ludmily, mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + Janu Vaněčkovou a celý ten rod
Úterý 17. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Za Ludmilu Benešovou a manžela
Středa 18. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 19. 9. 18:00 P. Vit P. Vit Za + Rastislava Venturu
Pátek 20. 9.
sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + manžele Stekrovy
Sobota 21. 9.
sv. Matouše, apoštola a evangelisty
7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 22. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Komínkovy, Machartovy a Musilovy
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Rastislava Venturu

Další oznámení

 • Neděle – 24. neděle v mezidobí – 15. 9. 2019.Pondělí – památka sv. Ludmily, mučednicePátek – památka sv. Ondřeje Kim a korejských mučedníkůSobota – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  Neděle – 25. neděle v mezidobí

  Dnes se koná sbírka na bohoslovce.

  V pondělí v 19h je setkání ekonomické rady farnosti.

  Tento týden v pondělí začíná výuka náboženství na ZŠ Emy Destinové a ve čtvrtek na ZŠ Vltava.

  V úterý začíná setkávání na nedělními biblickými texty na KC Máj, začátek v 16:15h.

  Ve středu po večerní mši sv. začínají biblické hodiny.

  Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů a od 15:45h je 1. náboženství pro žáky 6.-9.tř.

  V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro děti a po ní bude ministrantská schůzka a florbalový trénink. 

Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 9. – 15. 9.

07.09.2019 | 11 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy, Valentovy
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 9. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Ladislava Kozumplíka, živou a zemřelou rodinu
Úterý 10. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 11. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodinu Tomsovu
Čtvrtek 12. 9.
Jména Panny Marie
18:00 P. Vit P. Vit Za + Rastislava Venturu
Pátek 13. 9.
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života
Sobota 14. 9.
Povýšení svatého kříže
7:30 P. Vít P. Vít Za Vojtěcha Jakubíka, Stanislavu Flekačovou a její rodinu
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Michal P. Michal Za novomanžele Bětku a Jendu

Další oznámení

 • Neděle – 23. neděle v mezidobí – 8. 9. 2019.Čtvrtek – památka Jména Panny MariePátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církveSobota – svátek Povýšení svatého kříže

  Neděle – 24. neděle v mezidobí

  Tento týden ve středu začíná výuka náboženství na ZŠ Máj. Přihlášky k vyplnění a odevzdání v sakristii pro další zájemce jsou uprostřed kostela.

  Příští neděli se koná sbírka na bohoslovce.

  V letošním šk. roce během mše svaté budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele).

  Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.

  Zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 9. – 8. 9.

31.08.2019 | 22 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 9.
22. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Urbánkovou
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu Honsovou a celý ten rod
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu
Pondělí 2. 9. 18:00 P. Josef P. Josef Na dobré úmysly
Úterý 3. 9.
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Za + Kateřinu Pumprovou, manžela a sourozence
Středa 4. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Petra Ehrlicha a jeho rodiče
Čtvrtek 5. 9. 18:00 P. Vít P. Vít
Pátek 6. 9. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Rastislava Venturu
Sobota 7. 9. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 8. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + členy rodiny Hrbkovy, Lukešovy a Valentovy

Další oznámení

 • Neděle – 22. neděle v mezidobí – 1. 9. 2019.Úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  Neděle – 23. neděle v mezidobí

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10 hod

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Od nového šk. roku budou vždy 2 katecheze pro děti (pro mladší děti – do 6 let v dolním sále a pro starší děti do 10 let v horním sále, děti nad 10 let už budou prožívat bohoslužbu s rodiči v kostele). První katecheze pro děti budou příští neděli.

  Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

  Jako každý rok otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

  Z dalších oznámení – v pondělí ráno od 8h bude spuštěno přihlašování do zájmových kroužků Salesiánského střediska na nový školní rok.

  Srdečně zveme také na 2 koncerty v našem kostele – letošní benefiční koncert pro Středisko bude v úterý 1.10. v 19h a vystoupí skupina Prague Cello Quartet, předprodej lístků je v Karmelitánském knihkupectví na Sadech a na  koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční 25. října v 19:30h, lístky jsou v předprodeji zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

  Hudební škola Vojtěch zve děti od tří let k návštěvě hudebního vzdělávání zábavnou formou. Rozvoj hudebních schopností od útlého věku je prospěšný pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, které má navíc možnost snáze se v budoucnu zapojit do hudební složky při slavení liturgie. Kontakt naleznete na hudební nástěnce po straně hlavního vstupu do kostela.

24.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 21. neděle v mezidobí – 25. 8. 2019.

Pondělí – památka bl. Zefyrina Namuncurá, salesiána

Úterý – památka sv. Moniky

Středa – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – památka Umučení sv. Jana Křtitele

Neděle – 22. neděle v mezidobí

V sobotu bude u nás vikariátní pouť dětí, srdečně zveme k účasti rodiny a děti z naší farnosti, setkání začíná společnou mší sv. v 10h, o dalším programu více na nástěnkách.

Příští neděli v 10h bude mše svatá, při  které budeme žehnat školákům a také jejich školní pomůcky. Po mši sv. bude společné setkání podle počasí – buď na zahradě nebo v prostorách baru.

Přihlášky pro děti do náboženství na nový šk.rok jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit opět na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

Informace ze Salesiánského střediska mládeže – Akce Město lidem, lidé městu bude probíhat poslední prázdninový víkend, tedy 30.-31. srpna. Mezi organizacemi, které se věnují dětem a mládeži, bude v České ulici také stánek Salesiánského střediska.

Od pondělí 2.9. od 8h ráno bude spuštěno přihlašování do zájmových kroužků Salesiánského střediska na nový školní rok.

17.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 20. neděle v mezidobí – 18. 8. 2019.

Úterý – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Středa – památka sv. Pia X., papeže

Čtvrtek – památka Panny Marie Královny

Sobota – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Neděle – 21. neděle v mezidobí

Přihlášky pro děti do náboženství na nový šk.rok jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit opět na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

10.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 19. neděle v mezidobí – 11. 8. 2019.

Středa – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Čtvrtek – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle – 20. neděle v mezidobí

Před začátkem nového šk.roku v sobotu 31.8.  bude u nás vikariátní pouť dětí, srdečně zveme k účasti rodiny a děti z naší farnosti, více informací na nástěnkách.

03.08.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 18. neděle v mezidobí – 4. 8. 2019.

Úterý – svátek Proměnění Páně

Čtvrtek – památka sv. Dominika, kněze

Pátek – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy

Sobota – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Neděle – 19. neděle v mezidobí

V pondělí ve 13h se koná u sv. Otýlie kremace paní Růženy Vokřálové ze Čtyř Dvorů. Chodívala v neděli na ranní bohoslužbu v 8h, vzpomeňme v modlitbě.

Farní kafe po nedělní mši sv. v době rekonstrukce baru, je možné si udělat v kuchyňce a posedět v dolním sále.

20.07.2019 | 0 zobrazení

Neděle – 17. neděle v mezidobí – 28. 7. 2019.

Pondělí – památka sv. Marty

Středa – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Čtvrtek – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Neděle – 18. neděle v mezidobí

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V průběhu srpna se koná rekonstrukce prostoru baru, kde probíhá také v neděli farní kavárna. Farní kafe pro mši sv. je možné si udělat v kuchyňce a posedět v dolním sále. Od září bude prostor opět k dispozici.