Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 11. – 24. 11.

16.11.2019 | 1 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Marii a Václava Podlešákovy
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života a požehnání
10:00 P. Tomáš KC Máj
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny
Pondělí 18. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života, požehnání a pomoc do dalších dní
Úterý 19. 11. 19:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Středa 20. 11. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 21. 11.
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00 P. Vít P. Vít Za + Josefa Luxe u příležitosti 20. výročí od jeho úmrtí
Pátek 22. 11.
sv. Cecilie, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + z rodin Mračků, Podlahů a Nevšímalů
Sobota 23. 11. 9:30 biskup V. Kročil P. Josef Za požehnání a ochranu pro naše biskupy a kněze
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 24. 11.
Slavnost Ježíše Krista krále
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a sestru a švagry
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 33. neděle v mezidobí – 17. 11. 2019.

Čtvrtek – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Pátek – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka, jak zde na Čtyráku, tak i na KC Máj. Od 15.00 do 18.00 hod. je na KC Máj ministrantský florbalový trénink. 

Dnes od 17:11 se rozezní zvony po celé republice, včetně našeho kostela, jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 19.534,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté a v 19h bude setkání Pastorační rady farnosti.

V úterý se koná od 18:30 setkání varhaníků a žalmistů z naší farnosti, na programu bude příprava na advent a vánoce.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

V sobotu zde bude setkání kostelníků, varhaníků, lektorů a akolytů z celé diecéze, nebude tedy ranní mše sv. v 7:30, ale místo ní bude mše sv. v 9:30, které bude předsedat o. biskup Kročil. Členové těchto služeb z řad našich farníků, ale i další zájemci o toto setkání, mohou nahlásit svoji účast o. Josefovi.

Příští neděli se koná účelová sbírka na novou fasádu našeho kostela a celkové venkovní úpravy.

Také příští neděli navštíví naši farnost skupina bohoslovců z pražského semináře i s naším Lukášem Houškou a bude s nimi i spirituál o. Žák, budou s námi slavit eucharistii v 10h a pak se s nimi můžete setkat ve farní kavárně.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 10. 11. – 17. 11.

09.11.2019 | 5 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 10. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za dar života a zdraví rodiny Janáčkové
10:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Bušků
18:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 11. 11.
sv. Martina, biskupa
18:00 P. Vít P. Vít Za + Alžbětu Eiblovou, manžela a dceru
Úterý 12. 11.
sv. Josafata, biskupa a mučedníka
19:00 P. Jindřich P. Jindřich Na poděkování za dar života pro rodinu Hanákovu
Středa 13. 11.
sv. Anežky České, panny
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Václava Mráze a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 14. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Miladu Šimkovou k 10. výročí úmrtí a za celou její zemřelou rodinu
Pátek 15. 11.
bl. Magdaleny Morano, salesiánky
18:00 P. Vít P. Vít Za + rodiče Růženu a Štěpána Jurčíkovy, za bratra Josefa Jurčíka a Zdeňku Filišteinovou
Sobota 16. 11. 7:30 P. Michal P. Michal Prosba o uzdravení Honzíka a pana Hory
Neděle 17. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Marii a Václava Podlešákovy
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života a za požehnání
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny

Další oznámení

Neděle – 32. neděle v mezidobí – 10. 11. 2019.

Pondělí – památka sv. Martina, biskupa

Úterý – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Středa – památka sv. Anežky České, panny

Pátek – památka bl. Magdaleny Morano, salesiánky

Neděle – 33. neděle v mezidobí

 

Dnes se koná sbírka na charitu.

V pondělí od 19.00 hod. bude další setkání kurzu Alfa, je možné se v sakristii přihlásit na zázemí modlitby pro toto setkání.

Ve čtvrtek je od 16:30 společenství děvčat.

Srdečně zveme na Triduum ke sv. Anežce České jako poděkování za dar svobody při 30. výročí tzv. sametové revoluce. Bude se konat po mši sv. ve středu, čtvrtek a v pátek. Na programu bude modlitba a litanie ke sv. ochráncům naší vlasti.

V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

Příští neděli je od 10 hodin mše sv. na Komunitním centru Máj a po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka, jak zde na Čtyráku, tak i na KC Máj. Od 15.00 do 18.00 hod. je na KC Máj ministrantský florbalový trénink. 

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 11. – 10. 11.

01.11.2019 | 10 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 3. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Jana Pecku
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbacha, Marii a Vítězslava Zitterbauerovy, Františku Winterovou a Stanislavu Sedlářovou
18:00 P. Vít P. Vít Za rodiče Hawleovy a bratra
Pondělí 4. 11.
sv. Karla Boromejského, biskupa
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Sedláčkovy a rodiče z obojí strany
Úterý 5. 11.
Připomínka zemřelých dobrodinců a členů salesiánské rodiny
19:00 biskup V. Kročil P. Josef Na úmysl dárce
Středa 6. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za společenství salesiánů – spolupracovníků
Čtvrtek 7. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Jana Bláhu
Pátek 8. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Šídovy a manžela p. Vopravila
Sobota 9. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky
7:30 P. Michal P. Michal Za + Karla a Františka Pražanovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 10. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Bušků
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 31. neděle v mezidobí – 3. 11. 2019.

Pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Úterý – připomínka zemřelých členů a dobrodinců Salesiánské rodiny

Sobota – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Neděle – 32. neděle v mezidobí

 

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté a v 19h bude kurz Alfa.

V úterý slouží studentskou mši sv. v 19h otec biskup Kročil.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Také ve středu ve studentském klubu Kampa se koná od 18h přednáška p. doc. Ondřeje Doskočila s názvem „Co dělá kaplan v nemocnici aneb pláče kaplan v kapli?“

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10h a koná se sbírka na charitu.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Do 8. 11. je příležitost při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 10. – 3. 11.

25.10.2019 | 16 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Chryzostoma Nkubito
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o ochranu syna
Pondělí 28. 10.
sv. Šimona a Judy, apoštolů
18:00 P. Pavel P. Pavel
Úterý 29. 10.
Bl. Michala Ruy, kněze
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Bláhu a Vlastu Bláhovou
Středa 30. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + paní Jarmilu Kartákovou, jejího manžela Václava a všechny pozůstalé
Čtvrtek 31. 10. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysly dárce
Pátek 1. 11.
Slavnost všech svatých
18:00 P. Josef P. Josef Za dar víry
Sobota 2. 11.
Vzpomínka Na Všechny Věrné Zemřelé
7:30 P. Pavel P. Pavel Za manžele Bicanovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 3. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Jana Pecku
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbacha, Marii a Vítězslava Zitterbauerovy, Františku Winterovou a Stanislavu Sedlářovou
18:00 P. Vít P. Vít Za rodiče Hawleovy a bratra

Další oznámení

Neděle – 30. neděle v mezidobí – 27. 10. 2019.

Pondělí – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Úterý – památka bl. Michala Ruy, salesiána

Pátek – Slavnost všech svatých

Sobota – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Neděle – 31. neděle v mezidobí

 

Minulou neděli při sbírce na misie se vybralo 25.334,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu je brigáda na Tampíru.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Před svátkem Dušiček je příležitost se modlit za zemřelé – 1. a 2. 11. v kterémkoliv kostele a potom do 8. 11. na hřbitově.

Tento týden začal nový kurz Alfa. Jeho důležitou součástí je zázemí modlitby. Poskytují je jednotlivá společenství farnosti. Budete se moci k nim připojit i Vy ostatní, a to buď účastí na společné modlitbě v kapli komunity v době setkání účastníků kurzu Alfa, anebo se modlit za jednotlivé účastníky tohoto kurzu. V sakristii je možné se přihlásit na konkrétní termín společné modlitby, nebo si vybrat jedno či více křestních jmen účastníků kurzu a modlit se za ně. Na konci kurzu bude možné se společně s účastníky kurzu setkat.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 10. – 27. 10.

19.10.2019 | 37 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za Janu Pavlíkovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Reitingera, Annu Pekařovou, Vladimíra Mužíka a živou a zemřelou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Marii Jarošovou
Pondělí 21. 10.
Bl. Karla Rakouského
18:00 P. Josef P. Josef Za rod Plodků a Venturů
Úterý 22. 10.
Sv. Jana Pavla II., papeže
19:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Středa 23. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Karla Sobotku
Čtvrtek 24. 10.
Sv. Aloise Guanelly, salesiána
18:00 P. Vít P. Vít Za sestru Marii a rodiče
Pátek 25. 10. mše sv. není koncert
Sobota 26. 10. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za Boží ochranu pro rodinu
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 27. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Chryzostoma Ikubito
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o ochranu syna

Další oznámení

Neděle – 29. neděle v mezidobí – 20. 10. 2019.

Dnes je den modliteb za misie a koná se také sbírka na salesiánské a světové misie.

Pondělí – památka bl. Karla Rakouského

Úterý – památka sv. Jana Pavla II., papeže

Čtvrtek – památka sv. Aloise Guanelly, salesiána

Neděle – 30. neděle v mezidobí

Děkujeme za společnou oslavu slavnosti posvěcení kostela minulou neděli a za napečené buchty ad. dobroty.

V pondělí je od 16h kurz Výklad mše svaté, v 19h začíná kurz Alfa a je také zasedání ekonomické rady farnosti a také od 19h se koná v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

Ve středu se koná přednáška nemocničního kaplana Ondřeje Doskočila v Horké Vaně, začátek v 18:30.

Ve čtvrtek v 17h začíná letošní příprava biřmovanců a od 18h je příprava na křest dospělých.

V pátek zde nebude večerní mše sv. – v kostele se koná koncert Františka Nedvěda, je ještě možné zakoupit lístky zde na recepci, více informací na nástěnkách.

Příští víkend končí letní čas, ze soboty na neděli se posouvá čas o 1h nazpět.

Prožíváme misijní měsíc – jsou k dispozici misijní kalendáře, také modlitby a další brožury a kartičky se salesiánskými misijními dobrovolníky.

O podzimních prázdninách se koná ve Zlíně setkání ministrantů ze salesiánských farností, kterého se účastní i skupina našich ministrantů.

Pro ty, kteří nebudou moci navštívit a pomodlit se za své zemřelé okolo Dušiček, mohou tak učinit už od čtvrtka 25. 10.

Farníci Pavel Janoušek a František Jungbauer – organizátoři duchovně-zážitkového víkendu pro starší děti od 12 let, zvou další zájemce. Víkend se uskuteční od 8. – 10. listopadu na Tampíru. Tématem bude modlitba-můj vztah k Bohu jako Otci + sportovní aktivity. Pomoc dalších rodičů vítána. Přihlášky do pátku 25. 10. u Pavla Janouška (kontakty jsou uvedeny v ohláškách na nástěnkách).

Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 10. – 20. 10.

12.10.2019 | 40 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodinu Šejnostovu, uzdravení nemocného a za duše v očistci
10:00 P. Ihnát P. Josef Za rodinu
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Podlahu
Pondělí 14. 10. 18:00 P. Josef P. Josef Za rod Hawleů a Velíšků
Úterý 15. 10.
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
19:00 P. Pavel P. Pavel Za + pana Soukupa
Středa 16. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vlastu a Jindřicha Grubhofferovi
Čtvrtek 17. 10.
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18:00 P. Vít P. Vít Za + Annu Olejašovou a duše v očistci
Pátek 18. 10.
sv. Lukáše, evangelisty
18:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Venturovu
Sobota 19. 10. 7:30 P. Josef P. Josef Za rodinu Sobotkovou
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 20. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za Janu Pavlíkovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Reitingera, Annu Pekařovou, Vladimíra Mužíka a živou a zemřelou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Marii Jarošovou

Další oznámení

Neděle – 28. neděle v mezidobí – v našem kostele slavíme slavnost Posvěcení kostela – 13. 10. 2019.

Úterý – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Čtvrtek – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Pátek – sv. Lukáše, evangelisty

Neděle – 29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie – příští neděli bude také sbírka na salesiánské a světové misie.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí začíná Kurz Výklad mše svaté, začátek v 16h v dolním sále, více informací na nástěnkách.

Ve čtvrtek je setkání seniorů ve 13h, od 16:30 bude společenství děvčat a od 18h začíná příprava na křest dospělých.

Příští víkend se koná Apalucha ve Štěkni.

V rámci misijního měsíce jsou uprostřed kostela k dispozici misijní kalendáře, také modlitba a další brožury, vzadu na nástěnce je tablo s mladými lidmi, kteří pojedou na misijní volontariát do ciziny v rámci salesiánského programu Cagliero – jsou tam kartičky s jejich fotkami – můžete si některou z kartiček vzít a modlit se za dotyčného dobrovolníka.

Uprostřed kostela jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.

Informace ze Střediska – jsou stále volná místa v některých kroužcích, např. v kroužku keramickém, kroužku vaření nebo v kurzu sebeobrany.

K dispozici jsou stále lístky na koncert Františka Nedvěda s kapelou, který se uskuteční v pátek 25. října v 19:30h, lístky jsou zde na recepci nebo ve městě, více informací na nástěnkách.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 6. 10. – 13. 10.

05.10.2019 | 61 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 6. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Václava a Martu Reitingerovi
10:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Tomrleho, celý rod a za živé a zemřelé v rodině
18:00 P. Vít P. Vít Za + Kateřinu Pumprovou
Pondělí 7. 10.
Panny Marie Růžencové
18:00 P. Josef P. Josef Za Boží ochranu a požehnání pro mladou rodinu
Úterý 8. 10. 19:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Olejašovou a duše v očistci
Středa 9. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 10. 10. 18:00 P. Vit P. Vit Na poděkování za dar života
Pátek 11. 10.
Sv. Jana XXIII., papeže
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 12. 10.
Sv. Radima, biskupa
7:30 P. Vít P. Vít Za Marii Jarošovou
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 13. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodinu Šejnostovu, uzdravení nemocného a za duše v očistci
10:00 P. Jan Ihnát, SDB P. Josef Prosba za rodinu
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Podlahu

Další oznámení

 • Neděle – 27. neděle v mezidobí – 6. 10. 2019.

  Pondělí – památka Panny Marie Růžencové

  Pátek – sv. Jana XXIII., papeže

  Sobota – sv. Radima, biskupa

  Neděle – 28. neděle v mezidobí

  V úterý se začínají pravidelně scházet společenství vysokoškoláků i mladých pracujících, mše svatá tedy bude bývat už od 19h a to až do konce května.

  V sobotu je brigáda na Tampíru a koná se také den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli oslavíme posvěcení našeho kostela – mši sv. v 10h bude celebrovat P. Jan Ihnát, salesián z Prahy. Děkujeme, jestliže přinesete něco sladkého či slaného do farní kavárny k posezení po mši sv. v 8h a v 10h. Při mši svaté v 10h bude také představení členů nové pastorační a ekonomické rady farnosti a předání jmenovacích dekretů. V neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka a florbalový trénink a v 10h bude také mše sv. v Mokrém.

  Kdo byste věděli o někom ve farnosti, kdo by stál o návštěvu se sv. přijímáním – nahlašte je v sakristii.

  Papež František vyhlásil měsíc říjen jako mimořádný misijní měsíc – uprostřed kostela jsou misijní kalendáře a vzadu na nástěnce je tablo s mladými lidmi, kteří pojedou na misijní volontariát do ciziny v rámci salesiánského programu Cagliero – jsou tam kartičky s jejich obrázky – můžete si některou z kartiček vzít a modlit se za dotyčného dobrovolníka.

  Kurz Alfa začíná v pondělí 21. října v 19h, stále je možné se do kurzu přihlásit buď u o. Jindřicha nebo v sakristii. V sakristii je možné se přihlásit také do katechumenátu nebo na přípravu na biřmování.

  Kurz Výklad mše svaté začne až příští pondělí 14. října, začátek v 16h v dolním sále, více informací na nástěnkách.

  Ve dnech 18.-20.10.2019 se v Olomouci koná  celorepublikové setkání Taizé. Jde o víkendové setkání mladých v duchu Taizé, které se v ČR koná pravidelně každé dva roky. Informace najdete na webových stránkách dnyduvery.cz.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 9. – 6. 10.

28.09.2019 | 51 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Mášovu a Mrázovu
10:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Caháka a jeho rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 30. 9.
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžela a rodiče
Úterý 1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
mše sv. není benefiční koncert pro Středisko
Středa 2. 10.
svatých andělů strážných
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu a Karla Háchovy, jejich rodiče a sourozence
Čtvrtek 3. 10. 18:00 P. Vit P. Vit Za + Marii Sedláčkovou a duše v očistci
Pátek 4. 10.
sv. Františka z Assisi
18:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Tesaře, rodiče a ostatní příbuzné
Sobota 5. 10.
bl. Alberta Marvelliho, salesiána
7:30 P. Michal P. Michal Za + Františka Konráda a živou a zemřelou rodinu
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 6. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Václava a Martu Reitingerovi
10:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Tomrleho, celý rod a za živé a zemřelé v rodině
18:00 P. Vít P. Vít Za + Kateřinu Pumprovou

Další oznámení

 • Neděle – 26. neděle v mezidobí – 29. 9. 2019.

  Pondělí – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

  Úterý – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny  a učitelky církve

  Středa – památka svatých andělů strážných

  Pátek – památka sv. Františka z Assisi

  Sobota – památka bl. Alberta Marvelliho, salesiána

  Neděle – 27. neděle v mezidobí

  V pondělí v 19h je setkání nové pastorační rady farnosti.

  V úterý nebude večerní mše svatá, v kostele bude od 19h benefiční koncert pro Středisko.

  Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem, modlitby už nebudou po mši svaté jako minulý rok, ale v jejím rámci. Ve středu také začíná výuka náboženství na ZŠ Oskara Nedbala.

  Ve čtvrtek je setkání seniorů, začátek ve 13h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

  V naší farnosti začali sloužit noví akolyté – kdo víte o nějakých nemocných nebo starších či jiných lidech, kteří se nemohou účastnit bohoslužby v kostele a mají zájem o přinášení sv. přijímání – nahlašte je v sakristii.

  Uprostřed kostela jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.

  Kdo víte o někom, kdo by se chtěl připravovat na křest nebo biřmování nebo se účastnit kurzu Alfa – ať se přihlásí v sakristii. Příprava začne v polovině října. V dalším šk.roce 2020/21 otevřeme přípravu na biřmování pro mládež.

  V pondělí 7. října začne kurz Výklad mše svaté. Kurz přibližuje krok po kroku jednotlivé části mše svaté, obsahuje historické exkurzy a také nabídky, jak osobně prožívat tu kterou část mše svaté, setkání bude 1x za 14 dní a povede ho o. Josef.