Ohlášky 23. října 2016

22.10.2016 | 1 zobrazení

30. neděle v mezidobí – 23. 10. 2016

pátek – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

sobota – památka bl. Michala Ruy, prvního nástupce sv. Jana Boska

neděle – 31. neděle v mezidobí

Dnešní sbírka je určena na misie. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Z důvodu podzimních prázdnin jsou ministrantské schůzky posunuty o týden dozadu na 4. a 6. listopadu.

V pátek 28. 11. budou v kostele sv. Rodiny  v 19.00 hodin modlitby Taizé.

Ze soboty 29. na neděli 30. se mění letní čas na zimní. Nezapoměňte si posunout hodiny o hodinu dozadu.

V lavicích jsou rozmístěny modlitby za kněze a nová zasvěcená povolání, jak je znáte z mnoha kostelů. Tuto aktivitu my salesiáni podporujeme, protože si uvědomujeme, že potřebujeme vašich modliteb, abychom dobře sloužili. Aby se nekumulovaly modlitby po mši, která sama o sobě je tou největší modlitbou, prosíme, aby se modlila pouze tato účelová modlitba. Děkujeme za vaše přímluvy u Boha.

 

 

Ohlášky 16. října 2016

15.10.2016 | 6 zobrazení

29. neděle v mezidobí – 16. 10. 2016

pondělí – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

úterý – svátek sv. Lukáše, evangelisty

pátek – nezávazná památka Bl. Karla Rakouského

sobota – nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže

neděle – 30. neděle v mezidobí

V pondělí 17.10.  bude v 18.00 pastorační rada na středisku.

Příští neděli bude sbírka na misie.

Biblické hodiny se konají každou středu od 19,00 hodin ve středisku a od 19.15 na Komunitním centru Máj. Setkání nad biblí ve středisku vede otec Vít, setkání nad nedělními texty na Komunitním centru otec Josef.

Blíží se měsíční uzávěrka Fíkovníku. Pokud někdo bude chtít přispět informací do příštího čísla, může napsat na adresu: fikovnik@ctyrak.cz

Ohlášky 9. října 2016

08.10.2016 | 9 zobrazení

28. neděle v mezidobí – 9. 10. 2016

úterý – nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže

středa – nezávazná památka sv. Radima, biskupa, bratra svatého Vojtěcha

sobota – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

neděle – 29. neděle v mezidobí

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert Pavla Helána společně se ZUŠ Vojtěch v našem kostele zítra v pondělí 10.10.2016. Začátek je v 19:00 hodin. Vstupenky bude možné si zakoupit i před koncertem.

Biblické hodiny na Komunitním centru na Máji budou letos pokračovat pod vedením otce Josefa a to výkladem nedělních liturgických čtení vždy ve středu od 19:30.

Ohlášky 2. října 2016

01.10.2016 | 14 zobrazení

27. neděle v mezidobí – 2. 10. 2016

úterý – památka sv. Františka z Assisi

pátek – památka Panny Marie Růžencové

neděle – 28. neděle v mezidobí

Tento čtvrtek 6.října se rozeběhne  příprava na svátost biřmování a na křest.  Obě přípravy budou  od 18.00 do 19.00 hodin. Stále je možné se přihlásit.

V úterý bude první neoficiální mše pro mladé a vysokoškoláky v 19.00 hodin.

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert Pavla Helána společně se ZUŠ Vojtěch v našem kostele příští pondělí 10.10.2016. Začátek je v 19.00 hodin. Vstupenky bude možné si zakoupit i před koncertem.

Příští neděli bude na Komunitním centru mše svatá v 10.00 hodin, při níž budou zpívat děti. Následně jste zváni na krátké posezení. Současně bude i pravidelná mše  v 10.00 hodin v kostele.

V kostele je k dostání salesiánský kalendář za 30 Kč, a také první letošní číslo Fíkovníku. Po projednání na pastorační radě jsme se rozhodli pro stručný informační charakter časopisu.

 

Ohlášky 25. září 2016

24.09.2016 | 20 zobrazení

26. neděle v mezidobí – 25. 9. 2016

úterý – památka sv. Vincence z Paula, kněze

středa – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa

čtvrtek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

pátek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

sobota – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

neděle – 27. neděle v mezidobí

Sbírka na bohoslovce minulou neděli vynesla 12 280,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Od října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest.  Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin a začnou 6. října.

Omlouvám se za zmatek okolo začátku výuky pro 6.-9 třídu. Hodiny budou začínat vždy ve čtvrtek v 15.45 hodin ve středisku.

Zveme všechny farníky na diecezní pouť do Nových Hradů v sobotu 1. října. Program je vyvěšen na nástěnkách kostela.

Vstupenky na divadlo Piemontský sen 30.9. a koncert Pavla Helána 10.10. jsou stále k dostání na vrátnici střediska.

Ve čtvrtek 29. 9. se sejde v 19.00 hodin ekonomická rada farnosti.

Salesiánské středisko mládeže hledá fundraisera na 3/4 úvazek jako zástup za rodičovskou dovolenou.

Za 14 dní, 9. října bude na Komunitním centru v 10.00 hodin mše svatá, první v tomto školním roce. Jste na ni srdečnš zváni.

V kostele jsou k dostání Salesiánské kalendáře na příští rok. Cena 30,- Kč.

Ohlášky 18. září 2016

17.09.2016 | 26 zobrazení

25. neděle v mezidobí – 18. 9. 2016

úterý – památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

středa – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

pátek – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

neděle – 26. neděle v mezidobí

Dnešní sbírka byla věnována na bohoslovce. Pán Bůh zaplať Vám všem za finanční dary i za modliteby.

Tento týden začínají hodiny náboženství na školách Oskara Nedbala a Bezdrevská. O výuce náboženství na ZŠ v Šindlových Dvorech a Emy Destinové se jedná. Na školách Máj I. a II začala výuka minulý týden.

Od října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest. Pokud znáte někoho, kdo má zájem se vzdělat ve víře a přijmout některou z těchto svátostí, ať se nahlásí v sakristii nebo u některého ze salesiánů. Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin.

Zveme všechny farníky, abyste se s námi salesiány vydali na diecézní pouť do Nových Hradů v sobotu 1. října. Mladé pak zveme na páteční večer. Přihlásit se můžete v sakristii do 20. září.

Také letos budou o nedělních mších v 10.00 hodin katecheze pro děti. Ke dvěma katechezím měsíčně v dolním sále (ne tedy v tělocvičně, jako minulé roky) přibyde ještě jedna katecheze v kostele. Tuto katechezi bude zajišťovat tým dobrovolníků, které za tímto účelem hledáme. Pokud by byl někdo ze středoškoláků, vysokoškoláků, nebo rodičů dětí ochoten pomoci, přihlašte se otci Vítovi nebo Josefovi.

V kostele leží petice organizovaná Červeným křížem za zbudování lůžkového hospice v Českých Budějovicích. Kdo chcete , můžete připojit svůj podpis.

Hledá se podnájem pro jednoho vysokoškoláka z dobré křesťanské rodiny.  Případné nabídky na ubytování směřujte k některému z kněží. Děkujeme.

katechumenát a biřmování

11.09.2016 | 20 zobrazení

KATECHUMENÁT

A PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 

Od 6. října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest (tzv. katechumenát). Pokud znáte někoho, kdo má zájem se vzdělat ve víře a přijmout některou z těchto svátostí, ať se nahlásí v sakristii nebo u některého ze salesiánů. Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin.

Přípravu na křest povede P. Michal Kaplánek (737656354)

Přípravu na biřmování povede P. Josef Mendel (605268665)

Ohlášky 11. září 2016

10.09.2016 | 23 zobrazení

24. neděle v mezidobí – 11. 9. 2016

pondělí – nezávazná památka Jména Panny Marie

úterý – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

středa – svátek Povýšení svatého kříže

čtvrtek – památka Panny Marie Bolestné

pátek – památka sv. Ludmily, mučednice

neděle – 25. neděle v mezidobí

Rozpis výuky náboženství na školách a na faře je vyvěšený na nástěnkách v kostele a na webu farnosti.

V pondělí bude v 18.00 na faře setkání pastorační rady.

Ve středu v 19.00 hodin pokračuje na faře biblická hodina.

V sobotu je v 15 hodin v katedrále bohoslužba svátosti smíření pro děti z Českých Budějovic na začátek školního roku. Zveme i děti z naší farnosti.

Příští neděli je sbírka na bohoslovce.

18. září v neděli bude první mše sv. po prázdninách v 10.00 hodin v kapli v Mokrém.

Od října se rozeběhne v naší farnosti příprava na svátost biřmování a na křest (tzv. katechumenát). Pokud znáte někoho, kdo má zájem se vzdělat ve víře a přijmout některou z těchto svátostí, ať se nahlásí v sakristii nebo u některého ze salesiánů. Obě přípravy budou probíhat ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin.

Zveme všechny farníky, abyste se s námi salesiány vydali na diecézní pouť do Nových Hradů v sobotu 1. října. Mladé pak zveme na páteční večer. Přihlásit se můžete v sakristii do 20. září.