Jarní žehnání kol

27.03.2017 | 2 zobrazení

Ohlášky 26. března 2017

25.03.2017 | 2 zobrazení

Čtvrtá neděle postní – 26. 3. 2017

V následujícím týdnu nejsou žádné liturgické svátky.

neděle – Pátá neděle postní

V pátek bude schůzka ministrantů v 15.00 hodin.

Příští neděli budou při mši svaté v 10.00 hodin přijati noví chlapci mezi ministranty. Prosím, aby přišli přede mší v 9.30 na nácvik.

Blíží se velikonoce a tak prosíme o pomoc se sháněním kočiček na Květnou neděli. Kdo byste měl možnost nařezat pro farnost několik kočiček navíc, budeme moc vděčni.

Na Květnou neděli odpoledne ve 14.00 hodin proběhne u kostela žehnání kol s následným výletem směr Hluboká a zpět. Všichni, kdo mají kolo jsou zváni k účasti na Jízdě pro Pepu Cepáka.

 

Ohlášky 19. března 2017

18.03.2017 | 7 zobrazení

Třetí neděle postní – 19. 3. 2017

pondělí – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v našem kostele bude anticipován při mši v úterý 21.3. v 19.00 hodin

sobota – Slavnost Zvěstování Páně

neděle – Čtvrtá neděle postní

V pondělí 20.3. probíhá další setkání alfy. Kdo by chtěl podpořit setkání modlitbou, může přijít v 19.45 do komunitní kaple.

Ve čtvrtek 23. 3. bude v katedrále v 17.00 hodin requiem za kardinála Vlka.

Do dnešního dne máte možnost odevzdat svůj návrh na velikonoční paškál.

 

Ohlášky 12. března 2017

11.03.2017 | 10 zobrazení

Druhá neděle postní – 12. 3. 2017

pátek – připomínka sv. Patrika, biskupa

neděle – Třetí neděle postní

V pondělí 13.3. bude na středisku v 18.00 hodin schůze pastorační rady.

Do příští neděle můžete odevzdávat návrhy na výzdobu našeho velikonočního paškálu. Zůčastnit se může kdokoliv. Návrh musí obsahovat kříž, písmena alfu a omegu a letopočet 2017.  Ostatní je na vás.

V sakristii je možné se zapsat na vedení křížových cest po celou postní dobu.

 

Ohlášky 5. března 2017

04.03.2017 | 17 zobrazení

První neděle postní – 5. 3. 2017

úterý – pro připomínku sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

neděle – Druhá neděle postní

V pondělí 6.3. se uskuteční na středisku další večer alfy. Kdo by chtěl podpořit toto dílo modlitbou, může přijít v19.45 – 21.15 do komunitní kaple.

O víkendu 10.-12. 3. proběhne v Putimi na faře duchovní obnova vysokoškoláků.

V postní středy od 18.00 hodin a pátky oid 17.30 budou v kostele probíhat křížové cesty. Prosím, zda byste se podle svých možností zapsali v sakrestii k vedení jednotlivých křížových cest. Děkuji.

Příští pondělí 13.3. bude na středisku v 18.00 hodin schůze pastorační rady.

Otec Vít vyhlašuje soutěž v návrhu výzdoby na náš velikonoční paškál. Zůčastnit se může kdokoliv. Návrh musí obsahovat kříž, písmena alfu a omegu a letopočet 2017.  Ostatní je na vás. Konec soutěže je třetí neděli postní.

 

Ohlášky 26. února 2017

25.02.2017 | 25 zobrazení

8. neděle v mezidobí – 26. 2. 2017

středa – Popeleční středa

neděle – První neděle postní

Minulou neděli se vybralo na „Svatopetrský haléř“ 26 700,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

V pondělí od 19.oo hodin proběhne v kostele a ve středisku Večer pro zamilované a dosud nezamilované.

V pondělí od 19 hodin bude v kostele Svaté Rodiny modlitba Taize.

Každý čtvretek je pravidelně v kostele adorace od 17.15 hodin.

V pátek, první v měsíci,  je adorace a výstava NSO s požehnáním od 17.00 hodin.

V sobotu 4. března bude postní duchovní obnova farnosti od 9.00 hodin do 12.00 hodin v prostorách střediska. K účasti se není potřeba  přihlašovat. DO povede otec Vít.

Vzadu v kostele je k vyzvednití nové číslo Fíkovníku.

Na základě vyhodnocení dotazníků ohledně hudby a zpěvu v našem kostele, počítejte prosíme s tím, že příštích několik nedělí budeme 10 minut před začátkem mší nacvičovat nové zpěvy ke mši.

Ohlášky 19. února 2017

18.02.2017 | 25 zobrazení

7. neděle v mezidobí – 19. 2. 2017

středa – svátek Stolce svatého Petra, apoštola

čtvrtek – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

neděle – 8. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na „Svatopetrský haléř“. Všem dárcům děkuji.

V pondělí  bude v 19.00 hodin ekonomická rada farnosti.

Ve čtvrtek 23.2.  v 19.00 hodinbude schůze rady VPS.

V pátek proběhne od 15.00 do 16.00 hodin ministrantská schůzka.

V sobotu 25.2. od 15.00 proběhne v tělocvičně střediska tradiční dětský farní karneval. Program je připraven pro malé i starší děti a pořadatelé se na všechny účastníky těší.

Příští neděli je po mši v 10.00 hodin schůzka malých a začínajících ministrantů.

U otce Víta jsou  k vyzvednutí Nedělní liturgie pro děti pro ty, kdo si je objednali a nevyzvedli.

Farní karneval

13.02.2017 | 29 zobrazení