Rozpis bohoslužeb v týdnu 16. 6. – 23. 6.

15.06.2019 | 2 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 16. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Boženu Váňovou, Emilii Bružkovou a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Vít P. Vít Za + Ludmilu Kříhovou a duše v očistci
18:00 P. Josef P. Josef Za rodinu a přátele
Pondělí 17. 6. 18:00 P. Vít P. Vít Za otce Bernarda, uzdravení a obnovení
Úterý 18. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Zoufalovou
Středa 19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na dobrý úmysl
Čtvrtek 20. 6.
Slavnost Těla a Krve Páně
18:00 P. Vit P. Vit Za otce Bernarda, uzdravení a obnovení
Pátek 21. 6.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
16:00 biskup Pavel DD Máj
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
Sobota 22. 6. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 mše sv. není DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 23. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Slavnost Nejsvětější Trojice – 16. 6. 2019.

  Středa – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

  Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

  Pátek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  Neděle – 12. neděle v mezidobí

  V pondělí je od 18h setkání pastorační rady farnosti a také od 18h kurz Beta.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h a od 19:30 rada VPS a pracovní skupina nad VPPK. Od 17:30 se koná v klášterním kostele mše sv. s otcem biskupem Kročilem a po ní bude následovat eucharistický průvod do katedrály.

  V pátek v 16h na DD Máj bude mše sv. s přijetím sv. biřmování, v sobotu proto pak nebude v DD Máj mše sv. v 15h.

  V sobotu vás zveme na farní táborák a zakončení školního roku, začátek je v 15 hod na farní zahradě. Každý je zván a uvítáme něco slaného či sladkého na stůl.

  Příští neděli se koná sbírka na diecézi a při mši sv. u nás v 10h bude oblékání nových ministrantů.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 9. 6. – 16. 6.

08.06.2019 | 0 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 9. 6.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Josef P. Josef  Za naší farnost
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít
Pondělí 10. 6.
Panny Marie, Matky církve
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly Panny Marie
Úterý 11. 6.
sv. Barnabáše, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef
Středa 12. 6.
Bl. Františka Kesy, salesiána
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Evu Eiblovou
Čtvrtek 13. 6.
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 P. Vit P. Vit Za zdárné dokončení diplomové práce
Pátek 14. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Deniska Ulricha, Jitku Tichou, Kamila Tichého a Jitku Formánkovou
Sobota 15. 6. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 16. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Boženu Váňovou, Emilii Bružkovou, a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

 • Slavnost Seslání Ducha Svatého – 9. 6. 2019.

  Pondělí – památka Panny Marie, Matky církve

  Úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola

  Středa – památka bl. Františka Kesy, salesiána

  Čtvrtek – svátek Ježíš Krista, nejvyššího  a věčného kněze

  Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

  Dnes v katedrále přijímají svátost biřmování také 4 naši farníci.

  V pondělí od 19h je setkání nových akolytů, kteří přijmou tuto službu v úterý 25.6.

  Ve čtvrtek od 16:30 bude společenství děvčat.

  V sobotu v 15h je druhá svátost smíření letošních prvokomunikantů a jejich rodin, a po ní nácvik na slavnost přijetí eucharistie v neděli.

  Za 14 dní v sobotu 22.6. vás zveme na farní táborák a zakončení školního roku, je to také poděkování za vaši pomoc naší farnosti. Začátek je v 15 hod na farní zahradě.

  Letošní již 14. ročník česko-německé pouti na Bučinu se koná v sobotu 6.7., mši sv. ve 14:30 slouží O. Tomáš Rádl.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 2. 6. – 9. 6.

01.06.2019 | 7 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 2. 6.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 3. 6.
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Václava Boháčovy
Úterý 4. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Evu Eiblovou
Středa 5. 6.
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Magdalénu
Čtvrtek 6. 6. 18:00 P. Vit P. Vit Za rodiče Dudákovy a dcery Marii a Annu
Pátek 7. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za Patera Ferdinanda Klímu, rodiče a sourozence
Sobota 8. 6.
Bl. Štěpána Šándora, mučedníka
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 9. 6.
Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

 • 7. neděle velikonoční a Den modliteb za sdělovací prostředky – 2. 6. 2019.

  Pondělí – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

  Středa – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Sobota – památka bl. Štěpána Šándora, salesiána a mučedníka

  Neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého

  Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu z minulé neděle činí 14.321,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve, od 18h kurz Beta a od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

  Od června bude mše sv. v úterý už od 18h, a to až do října, kdy začne akademický rok.

  Ve středu po večerní mši sv. zveme na modlitbu s Donem Boskem.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h.

  Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

  V sobotu je brigáda na Tampíru.

  Příští víkend se koná víkendovka ZUŠ na Hosíně.

  V neděli bude v 10h mše sv. v Mokrém.

  Příští neděli se budou konat při všech bohoslužbách volby do nové pastorační rady farnosti. Na vývěsce u hlavního vchodu je představeno všech 12 kandidátů do 6 oblastí  (vždy 2 kandidáti do příslušné oblasti). Volíte vždy 1 kandidáta z příslušné oblasti, zvolit můžete tedy max. 6 členů.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 26. 5. – 2. 6.

25.05.2019 | 15 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 26. 5.
6. neděle velikonoční
8:00 P. Michal P. Michal Za + Marii a Josefa Urbánkovy
10:00 P. Josef P. Josef Za + Annu a Ladislava Markovy a jejich rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel Prosba za dar zdraví a zdárné dokončení studia
Pondělí 27. 5. 18:00 P. Vít P. Vít Za Janu Pavlíkovou
Úterý 28. 5. 19:00 P. Michal P. Michal Za + Františka Konráda a za + Jana Reitingera
Středa 29. 5.
Bl. Josefa Kowalského, salesiána a mučedníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Miloslava Scheinpfluga
Čtvrtek 30. 5.
Nanebevstoupení Páně
18:00 P. Vít P. Vít Za + Emilii Rolincovou, manžela jejich rodiče a vnuka Romana
Pátek 31. 5.
Navštívení Panny Marie
18:00 P. Josef P. Josef Prosba za dar života
Sobota 1. 6.
sv. Justina, mučedníka
7:30 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života a požehnání a ochranu do dalších let
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 2. 6.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • 6. neděle velikonoční – 26. 5. 2019.

  Středa – památka bl. Josefa Kowalského, salesiána a mučedníka

  Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně

  Pátek – svátek Navštívení Panny Marie

  Sobota – památka sv. Justina, mučedníka

  Neděle – 7. neděle velikonoční a Den modliteb za sdělovací prostředky

  Dnes se koná sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.

  V pondělí je od 19h v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

  V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele.

  Příští neděli po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  Volby do nové pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 9.6. při všech bohoslužbách.

  Informace ze Salesiánského střediska mládeže – ve čtvrtek 30. května proběhne před Komunitním centrem Máj a v některých jeho částech Pohádkový dětský den. Na akci se podílejí všechny složky salesiánská díla v Českých Budějovicích. Středisko pořádá kurz Hlavního vedoucího letních táborů. Akreditovaný kurz proběhne ve dnech 8.-9. června na Komunitním centru Máj. Další informace a přihlášení naleznete na webových stránkách Střediska.

  Letošní již 14. ročník česko-německé pouti na Bučinu se koná v sobotu 6.7., mši sv. ve 14:30 slouží O. Tomáš Rádl.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 5. – 26. 5.

18.05.2019 | 40 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 5.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Michal P. Michal Za + členy rodin Knapů, Hodinů, Strnadů a Šestauerů
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Pondělí 20. 5. 18:00 P. Richter P. Richter Za + Pavla Kroupu, jeho otce Zdeňka, prarodiče Kroupovy a paní Hildu Kaňovskou
Úterý 21. 5. 19:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl
Středa 22. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za uplynulý život a s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Čtvrtek 23. 5. 18:00 P. Vit P. Vit Na úmysly Panny Marie
Pátek 24. 5.
Panny Marie Pomocnice Křesťanů,
hlavní Patronky kongregace salesiánů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Pavla Hrubce
Sobota 25. 5. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 26. 5.
6. neděle velikonoční, Panny Marie Pomocnice křesťanů
8:00 P. Vít P. Vít Za + Marii a Josefa Urbánkovy
10:00 P. Josef P. Josef Za + Annu a Ladislava Markovy a jejich rodiče
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • 5. neděle velikonoční – 19. 5. 2019.

  Pátek – Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Neděle – 6. neděle velikonoční a ve farnosti oslavíme  slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavního patrona kongregace salesiánů.

  V pátek se koná Noc kostelů, u nás program začíná po večerní mši sv. v 18:50 vyzváněním zvonů.

  V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež.

  Příští neděli se také koná sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.

  Volby do nové pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 9.6., můžete do ní navrhovat své kandidáty.

  Informace ze Salesiánského střediska mládeže – ve dnech 24.-25. května je Středisko součástí Bambifestu. Téma letošního ročníku jsou Rychlé šípy. Pro děti je připraven program v režii dalších organizací z Českých Budějovic a různá vystoupení.

  Ve čtvrtek 30. května proběhne před Komunitním centrem Máj a v některých jeho částech Pohádkový dětský den. Na akci se podílejí všechny složky salesiánská díla v Českých Budějovicích.

Noc kostelů 2019

14.05.2019 | 30 zobrazení

Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 5. – 19. 5.

11.05.2019 | 42 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 5.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a za duše v očistci
10:00 P. Josef P. Josef Za + Rostislava Dvořáka a Věru Kofroňovou
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal
Pondělí 13. 5.
sv. Marie Dominiky Mazzarellové, panny
a spoluzakladatelky Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice
18:00 P. Josef P. Josef Za + Bohuslava Čermáka
Úterý 14. 5.
sv. Matěje, apoštola
19:00 P. Josef P. Josef
Středa 15. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jaroslava Sedláčka a manželku
Čtvrtek 16. 5.
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
18:00 P. Vit P. Vit Za + pana Františka Laurence, živou rodinu a duše v očistci
Pátek 17. 5. 18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 18. 5.
sv. Leonarda Murialda, salesiána
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 19. 5.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Michal P. Michal Za + členy rodin Knapů, Hodinů, Strnadů a Šestauerů
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu

Další oznámení

 • 4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu – 12. 12. 2019.

  Pondělí – svátek Marie Dominiky Mazzarellové, salesiánky

  Úterý – svátek sv. Matěje, apoštola

  Čtvrtek – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

  Sobota – památka sv. Leonarda Murialda, salesiána

  Neděle – 5. neděle velikonoční

  Dnes odpoledne od 15 – 18h bude ministrantský florbal na KC Máj.

  V pondělí je od 18:45 farní pastorační rada.

  Ve čtvrtek bude od 13h Klub seniorů a od 17h společenství děvčat.

  Příští víkend se koná Apalucha ve Štěkni.

  Postničky můžete odevzdávat v sakristii.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  V pátek 24.5. se koná Noc kostelů, u nás program začíná po večerní mši sv. v 18:50 vyzváněním zvonů.

  V neděli 26.5. oslavíme v naší farnosti Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavního patrona kongregace salesiánů.

  Do příští neděle můžete navrhovat kandidáty do pastorační rady, a to vždy pro některou oblast (liturgie, děti a mládež, rodiny a společenství ve farnosti, evangelizace a propagace, charita a sociální pomoc, kulturní a společenský život ve farnosti). Své návrhy můžete dávat buď někomu z členů pastorační rady (seznam členů je na nástěnkách nebo farním webu) nebo přímo o. Josefovi. Farnost pak bude s kandidáty seznámena (prostřednictvím ohlášek a nástěnek).  Volby se budou konat v neděli 9.6. při každé mši svaté.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 5. – 12. 5.

04.05.2019 | 38 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 5.
3. neděle velikonoční
8:00 P. Vít P. Vít Za farnost
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Josef P. Josef Za + tatínka
Pondělí 6. 5.
sv. Dominika Savia, patrona ministrantů
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a za požehnání a ochranu do dalších let
Úterý 7. 5. 19:00 P. Vít P. Vít Za + Jiřího Šťovíčka a jeho rodiče
Středa 8. 5.Panny Marie, Prostřednice všech milostí  18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + paní Miladku Motalovou, živou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek 9. 5. 18:00 P. Vit P. Vit
Pátek 10. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 11. 5. 7:30 P. Vít P. Vít Za + Jana Bicana, manželku a rodiče
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 12. 5.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a za duše v očistci
10:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal

Další oznámení

 • 3. neděle velikonoční – 5. 5. 2019Pondělí – památka sv. Dominika Savia, patrona ministrantů

  Středa – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

  4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

  Poděkování všem za zdařilou poutní oslavu minulou neděli.

  Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

  V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve; ve středu, ve čtvrtek a v pátek jsou májové pobožnosti od 17:40h.

  V sobotu je brigáda na Tampíru a od 16h bude v kostele 1. sv. smíření letošních prvokomunikantů.

  Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10h; odpoledne od 15 – 18h bude ministrantský florbal na KC Máj.

  Rodiny s dětmi, které v postní době spořili do tzv. Postniček na misie v Bulharsku nebo charitní projekty – mohou své příspěvky odevzdat v sakristii. Pán Bůh zaplať.

  Zájemci o zpívání žalmů se mohou přihlásit na seminář o žalmech, který bude v sobotu 18.5. – více informací najdete na nástěnkách.

  K rozebrání je nové číslo farního časopisu Fíkovník.

  Volby do Pastorační rady farnosti se uskuteční v neděli 9.6. Navrhovat kandidáty můžete do neděle 19.5., a to vždy pro některou oblast pastorační rady (liturgie, děti a mládež, rodiny a společenství ve farnosti, evangelizace a propagace, charita a sociální pomoc, kulturní a společenský život ve farnosti). Návrhy se budou shromažďovat u p. faráře (o. Josef). Můžete tedy své návrhy dávat buď někomu z členů pastorační rady (seznam členů na nástěnkách) nebo o. Josefovi přímo. Farnost pak bude s kandidáty seznámena (prostřednictvím ohlášek a nástěnek). Nová pastorační rada začne pracovat od září.