Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 1. – 26. 1.

18.01.2020 | 0 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
10:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce a za uzdravení
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 20. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Růženu Tancerovou, rodiče a sourozence
Úterý 21. 1.
sv. Anežky, panny a mučednice
19:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
Středa 22. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Boží milost, odpuštění rodové zátěže, za ochranu a Boží vedení pro Miriamku a její maminku
Čtvrtek 23. 1. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Pátek 24. 1.
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
titulárního patrona Společnosti sv. Františka Saleského
18:00 P. Ihnát P. Josef Za + Marii Dvořákovou, na poděkování za dar jejího života
Sobota 25. 1.
Obrácení svatého Pavla, apoštola
7:30 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 26. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít
10:00 P. Kopecký P. Josef Na poděkování za dar života pro Františka
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 2. neděle v mezidobí – 19. 1. 2020.

Úterý – památka sv. Anežky, panny a mučednice

Pátek – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, titulárního patrona kongregace Salesiánů

Sobota – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Neděle – 3. neděle v mezidobí

 

V úterý v 17:30 a v pátek v 16:30 se koná 1. setkání dětí, které letos přijmou 1. sv. přijímání.

Ve středu od 18 hod se v kostele sv. Rodiny, v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, koná modlitba biblickým tancem.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h.

V pátek bude mši sv. v 18h celebrovat salesián P. Ihnát, a po mši sv. zveme na přednášku s projekcí o sv. Františku Saleském, otec Ihnát přiveze k uctění i ostatky světce.

Příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na novou fasádu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli budeme oslavovat svátek Dona Boska – hl. celebrantem mše sv. v 10h bude salesián z Prahy P. Josef Kopecký, při mši sv. zpívá dětský sbor, po mši sv. bude ministrantská schůzka. Odpoledne od 14:30 do 17:30 bude zde na faře program – v 15h bude přednáška P. Josefa Prokeše a od 16:15 bude pro děti připravena divadelní pohádka. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stoly.

Uprostřed kostela je k rozebrání diecézní časopis Setkání, kde je povídání o naší farnosti a salesiánském díle v Českých Budějovicích.

Schůzka dobrovolníků, kteří se přihlásili, nebo se ještě chtějí zapojit, do připravované farní poradny, se uskuteční ve středu, 29. ledna v 18:45 na faře. Kdo můžete, přijďte, abychom se společně dohodli na detailech fungování poradny.

V prodeji jsou lístky na Salesiánský ples.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 1. – 19. 1.

11.01.2020 | 13 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 1.
Křtu Páně
8:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa a Anežku Rončákovy
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Modlitbu
Pondělí 13. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče a poděkování za uzdravení
Úterý 14. 1. 19:00 P. Josef P. Josef Za + Petra Kučeru
Středa 15. 1.
Bl. Aloise Variary, salesiána
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava Reitingera
Čtvrtek 16. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martu Reitingerovou
Pátek 17. 1.
sv. Antonína, opata a výročí úmrtí P. Ignáce Stuchlého, zakladatele salesiánského díla v ČR
18:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Maříka
Sobota 18. 1.
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Kučeru
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 19. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – svátek Křtu Páně, končí doba vánoční – 12. 1. 2020.

Středa – památka bl. Aloise Variary, salesiána

Pátek – památka sv. Antonína, opata a výročí úmrtí P. Ignáce Stuchlého, zakladatele salesiánského díla v České republice.

Sobota – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

Neděle – 2. neděle v mezidobí

V pondělí od 14h budeme uklízet stromky a vánoční výzdobu. Děkujeme, když přijdete pomoci. Dále v pondělí od 16h je výklad mše svaté a od 19h je setkání Pastorační rady farnosti.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů a od 16:30 bude společenství děvčat.

V sobotu se koná zájezd naší ZUŠ-ky s muzikály do Strunkovic.

V pátek byl jmenován nový provinciál pro naší provincii – P. Martin Hobza, působil také v Českých Budějovicích na Špitálku, v současnosti je farářem u sv. Terezičky v Praze-Kobylisích. Vyprošujme mu potřebné dary Ducha Svatého pro jeho službu.

V neděli 26.1. za 14 dní budeme oslavovat svátek Dona Boska – srdečně vás zveme na odpolední program na faře, který začíná ve 14:30, v 15h bude přednáška P. Josefa Prokeše a od 16:15 bude pro děti připravena divadelní pohádka.

Od února v naší farnosti plánujeme otevřít farní poradnu. Kdo máte nápady na oblasti poradenství a na vhodné poradce – dejte vědět Petru Širokému nebo P. Josefovi.

Od 7. ledna se v komunitním centru Máj schází skupina křesťanské meditace. Setkání jsou každé úterý v 18:30 hod. v pátém patře v relaxační místnosti.

V sobotu 15.2. se koná Salesiánský ples, ode dneška se začínají prodávat lístky na recepci. Lístky se budou prodávat od pondělí do čtvrtka (od 14-19 hod, kromě jarních prázdnin) a v neděli po mši sv. v 10 hod.

Křesťanská meditace

09.01.2020 | 10 zobrazení

Od 7.ledna se v komunitním centru Máj, A. Barcala 40, České Budějovice schází skupina křesťanské meditace. Setkání jsou každé úterý v 18:30 hod. v pátém patře v relaxační místnosti.
Meditace je starobylá duchovní disciplína a tvoří trvalou součást křesťanské tradice. Je to jednoduchá cesta k nalezení pokoje uvnitř každého člověka a k zakusení Boží přítomnosti.
Zván je každý, kdo chce růst ve víře, prohloubit svůj modlitební život a sdílet plody Ducha Svatého s ostatními sestrami a bratřími.

Kontaktní osoba: Libor Kalný, libor.kalny@centrum.cz

www.krestanskameditace.cz

Světové společenství pro křesťanskou meditaci Česká republika

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 1. – 12. 1.

04.01.2020 | 12 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 1.
slavnost Zjevení Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + Štefana Vilhana
10:00 P. Michal P. Michal Za + Bohuslava Čermáka
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu, rodiče a sourozence
Pondělí 6. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za rodiče Hawleovy a bratra
Úterý 7. 1. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za + manžele Holubovy a Karlíčkovy
Středa 8. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Zíkovy
Čtvrtek 9. 1. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Marii Bicanovou, manžela a rodiče
Pátek 10. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 11. 1. 7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 12. 1.
svátek Křtu Páně
8:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Josefa a Anežku Rončákovy
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Modlitbu

Další oznámení

Neděle – slavnost Zjevení Páně – 5. 1. 2020.

Neděle – svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Po mši sv. si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky, balíčky najdete na stolku uprostřed kostela.

V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno.

V pondělí je od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém od 10h.

Ve středu začíná v naší farnosti další kurs Manželských večerů. Ještě zbývají poslední volná místa. Bližší informace jsou na webu farnosti nebo na letáčcích v kostele.

Od února v naší farnosti plánujeme otevřít farní poradnu. Mělo by to být místo, kde ti, kdo něco umějí a jsou ochotni věnovat trochu svého času zadarmo ostatním, se o to rozdělí s těmi, kdo mají problém a potřebují vyslechnout, poradit, získat informace, nasměrovat. Nepůjde o oficiální poradnu, ale o možnost vzájemně se obohatit a pomoci si. Konzultace budou probíhat ve vyhrazených hodinách na faře.

Zatím počítáme s těmito oblastmi: těžké životní situace, vyřizování dávek na úřadě,  formalit kolem důchodů, příspěvků na péči, možnost promluvit si o problémech v manželství, pomoc s problémy ve Wordu a Excelu.

Další oblasti by mohly být: dluhy, finanční gramotnost, vyřizování formalit kolem staveb, výchova dětí, zdravý životní styl.

Pokud tedy máte znalosti z těchto oblastí (nebo vás napadají další) a byli byste ochotni věnovat třeba 1-2 hodiny měsíčně pomoci ostatním, nebo byste se chtěli jakkoli jinak zapojit, dejte vědět Petru Širokému nebo P. Josefu Mendelovi – kontakty jsou na nástěnkách.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 12. – 5. 1.

25.12.2019 | 28 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 12.
svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Vít P. Vít
Pondělí 30. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Bicanovy a rodiče
Úterý 31. 12. 17:00 P. Josef P. Josef Za vysokoškoláky, mladé pracující a komunitu salesiánů v Českých Budějovicích
Středa 1. 1.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Josef P. Josef Za Annu Šeborovou při výročí narození před 100 lety
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
18:00 P. Michal P. Michal
Čtvrtek 2. 1.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
18:00 P. Vít P. Vít Za + Marii Flaškovou
Pátek 3. 1.
památka Nejsvětějšího jména Ježíš
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 4. 1. 7:30 P. Josef P. Josef Za vnučku, její rodiče a babičku Annu
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 5. 1.
slavnost Zjevení Páně
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Michal P. Michal Za + Bohuslava Čermáka
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu, rodiče a sourozence

Další oznámení

Neděle – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 29. 12. 2019.

Úterý –  památka sv. Silvestra I., papeže – večerní mše sv. je už v 17h a bude na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku

Středa – slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození páně), mše svaté jsou jako v neděli v 8h, 10h a 18 h

Čtvrtek – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Pátek – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

Neděle – slavnost Zjevení Páně

Sbírka na novou fasádu našeho kostela z minulé neděle činila 31.019,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Od 1. ledna se bude konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4.1. (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

Přehled bohuslužeb v Č. Budějovicích o Vánocích

22.12.2019 | 30 zobrazení

Po kliknutí na obrázek uvidíte seznam ve větším rozlišení.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 22. 12. – 29. 12.

21.12.2019 | 33 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 22. 12.
4. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Stöckerovy a jejich rodiče
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Aloise Rutovy
18:00 P. Vít P. Vít Za + Jana Matase, rodiče a živé rodiny
Pondělí 23. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Šimánkovy a syna Václava
Úterý 24. 12. 16:00 P. Josef P. Josef
22:00 P. Pavel P. Pavel
23:00 P. Vít P. Vít
Středa 25. 12.
Slavnost Narození Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + Václavu Dudákovou
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Janu Vaněčkovou a duše v očistci
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
18:00 P. Vít P. Vít Za manžele Bicanovy a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 26. 12.
sv. Štěpána, prvomučedníka
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Vít P. Vít Za + rodiče Marii a Václava Markovy
Pátek 27. 12.
sv. Jana, apoštola a evangelisty
18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života
Sobota 28. 12.
svatých Mláďátek, mučedníků
7:30 P. Vít P. Vít Za řeholníka otce Bernarda – za uzdravení a znovu nabytí sil
Neděle 29. 12.
sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

Neděle – 4. neděle adventní – 22. 12. 2019.

Středa – slavnost Narození Páně

Čtvrtek – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Pátek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Sobota – svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Neděle – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na novou fasádu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ode dneška do sv. Štěpána máme v našem kostele Betlémské světlo, které si můžete odnést do svých domovů, dnes večer od 17-19h bude zpovídat více kněží.

V pondělí je mše sv. jako obvykle v 18h, od 17-18:30 bude zpovídat více kněží.

V úterý na Štědrý den bude v 16h vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi, ve 22h tzv.půlnoční a ve 23h v Mokrém.

Na Hod Boží vánoční budou bohoslužby jako v neděli.  

Ve čtvrtek na svátek sv. Štěpána budou mše sv. dopoledne v 8h a v 10h, večerní v 18h nebude. 

Od pátku do neděle budou bohoslužby v obvyklém pořádku.

V pátek na svátek sv. Jana si můžete přinést víno k požehnání.

Příští neděli při bohoslužbách bude žehnání manželům.

Hasiči v Šindlových Dvorech vás zvou na tradiční živý Betlém, který se koná dnes od 17h. V průvodu k Ježíškovi jde i živý velbloud se třemi králi a  oslík s pastýři.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 15. 12. – 22. 12.

13.12.2019 | 53 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 15. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + paní Honovou
10:00 P. Vít P. Vít Za uzdravení nemocného, rod Šejnostů a duše v očistci
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Elenu Sonntágovou
Pondělí 16. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Machartovy a syna Pavla
Úterý 17. 12. 19:00 P. Josef P. Josef Za řeholníka otce Bernarda – za uzdravení a znovu nabytí sil
Středa 18. 12. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Miloslava Scheinpfluga
Čtvrtek 19. 12. 18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života, požehnání a pomoc do dalšího života
Pátek 20. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Janu Pavlíkovou
Sobota 21. 12. 7:00 P. Vít P. Vít Za řeholníka otce Bernarda – za uzdravení a znovu nabytí sil
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 22. 12.
4. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Stöckerovy a jejich rodiče
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Aloise Rutovi
18:00 P. Vít P. Vít Za + Jana Matase, rodiče a živé rodiny

Další oznámení

Neděle – 3. neděle adventní – 15. 12. 2019.

Neděle – 4. neděle adventní

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.

V pondělí od 16h je výklad mše svaté, od 19h je adventní zamyšlení pro studenty a mladé pracující, a také od 19h je setkání rodičů dětí, kteří se budou připravovat na 1. sv. přijímání.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15. 

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h, od 13h je setkání seniorů a  od 16:30 bude společenství děvčat.

Možnost přistoupit ke sv. smíření před vánocemi v naší farnosti, kromě půl hodiny před každou mší sv., bude v pátek, v neděli a příští pondělí 23. 12. od 17-18:30h, bude zpovídat více kněží.

Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na sobotní roráty na papír uprostřed kostela. V sobotu bude také odpoledne v domovech důchodců udílení sv. nemocných.

Příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na novou fasádu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.