Ohlášky 23. dubna 2017

22.04.2017 | 2 zobrazení

Druhá neděle velikonoční – Božího milosrdenství – pouť sv. Vojtěcha  23. 4. 2017

pondělí – nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka

úterý – svátek sv. Marka, evangelisty

sobota – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

neděle – Třetí neděle velikonoční

V pondělí 24. dubna bude v 19.00 hodin schůze ekonomické rady farnosti.

V sobotu 29.4. ve 14.00 hodin zde bude sloužena zádušní mše za zemřelé klienty mobilního hospice.

 

Ohlášky 16. dubna 2017

16.04.2017 | 3 zobrazení

Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně – 16. 4. 2017

příští neděle – druhá neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství a zároveň poutní slavnost ve svátek sv. Vojtěcha

Zítra v pondělí jsou v kostele mše v 8.00 a v 10.00. Večerní mše v 18.00 není. Místo ní je v 16.00 hodin mše sv. v domě seniorů „U Hvízdala“.

V pátek 21. dubna po mši, tedy asi v 18.30 budeme stavět stan na nedělní slavnost sv. Vojtěcha. Prosil bych muže, keří budou mít čas o výpomoc s touto prací.

V sobotu ve 14.00 hodin proběhne první sv. zpověď dětí jdoucích letos k prvnímu svatému přijímání.

Hudební škola Vojtěch zve farníky na reprízu muzikálu Jana Meisla „Archa nové naděje“, která se uskuteční v sobotu 22. dubna v 18 hodin ve Studentském kostele Svaté Rodiny. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na potřeby tohoto chrámu. Plakátky naleznete na nástěnkách u obou vchodů do našeho kostela.

Zveme Vás všechny na poutní mši příští neděli 23. dubna v 10.00 hodin, kterou bude sloužit otec Petr Matula. Po ní bude již tradičně společný oběd farnosti na zahradě s posezením a atrakcí pro děti. Oficiální zakončení bude v 16.00 hodin slavnostním požehnáním.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapříčinili o krásné a jistě i požehnané prožití celého svatého týdne. Ať Vám dobrý Bůh odplatí i to, čeho si naše lidské oko či ucho nevšimlo, ale bylo nedílnou  součástí celého prožití těchto svátků. Božímu oku a uchu to jistě neušlo. Máte vděčnost nás všech.

Repríza muzikálu Archa nové naděje

14.04.2017 | 4 zobrazení

Ohlášky 9. dubna 2017

08.04.2017 | 8 zobrazení

Květná neděle – 9. 4. 2017

Dnes ve 14.00 hodin bude před kostelem žehnání kol s následnou jízdou směr Hluboká.

V pondělí bude v 18.00 na středisku Pastorační rada  farnosti.

V úterý a ve středu se bude zpovídat od 17.00 hodin.

Na  Zelený čtvrtek bude v 9.30 v katedrále Missa chrismatis a v 18.00 obřady v našem kostele. Pak následuje společná adorace v Getsemanské zahradě a do 21,00 hodiny bude  tichá adorace.

Na Velký pátek ( den  přísného postu), se již po 17. koná tradiční velkopáteční výstup na Kluka. Vyrážíme pěšky v 8.30!! od střediska, trasa na Kluka je dlouhá 18 km, loni ji zvládly i kočárky outdorových rodičů. Celou cestu nás doprovází otec Jindřich, pod vrcholem Kluka začínáme křížovou cestu a na vrcholu společně prožijeme velkopáteční obřady. S dětmi je možné zvolit kratší variantu a připojit se k nám těsně pod Klukem ve Slavči, kam pěší skupina z ČB dorazí kolem 11.30. Pořádá Markéta Filipová, případné další informace u Lenky Trojkové.

Křížová cesta rodin s dětmi proběhne v kostele v 10.00 hodin. Každá rodina ať si přinese svou svíci.

Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hodin. Kostel k adoraci bude otevřený do 21,00 hodiny.

Během Bílé soboty bude kostel otevřen k soukromé adoraci. Začneme v 8.00 Ranními chválami. Kostel bude otevřen do 12.00 hodin. Obřady začnou ve 20.00 hodin před kostelem.

Přípravy ministrantů na obřady budou ve čtvrtek a v pátek v 16.30 a v sobotu v 18.00 hodin

neděle – Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně

Na Velikonoční pondělí jsou mše svaté v 8,00 a v 10,00 hodin. Večerní bohoslužba se nekoná.

Ohlášky 2.dubna 2017

01.04.2017 | 24 zobrazení

Pátá neděle postní – 2. 4. 2017

neděle – Květná neděle

V pátek a v sobotu proběhne diecézní setkání mládeže s biskupem, Bližší informace jsou na nástěnkách kostela.

V sobotu se odpoledne od 14.00 do 17.00 proběhne na zahradě komunity „Mezinárodní den Romů“.

Na Květnou neděli si sebou vezměte své větvičky k požehnání. Přede mší v 10.00 hodin se sejdeme na hřišti před kostelem.

Na Květnou neděli odpoledne ve 14.00 hodin proběhne u kostela žehnání kol s následným výletem směr Hluboká a zpět. Všichni, kdo mají kolo jsou zváni k účasti na Jízdě pro Pepu Cepáka.

Na Velký pátek (14. 4. 2017) se již po 17. koná tradiční velkopáteční výstup na Kluka. Vyrážíme pěšky v 8.30!! od střediska, trasa na Kluka je dlouhá 18 km, loni ji zvládly i kočárky outdorových rodičů. Celou cestu nás doprovází otec Jindřich, pod vrcholem Kluka začínáme křížovou cestu a na vrcholu společně prožijeme velkopáteční obřady. Do ČB se vrátíme vlakem v 15.30. S dětmi je možné zvolit kratší variantu a připojit se k nám těsně pod Klukem ve Slavči, kam pěší skupina z ČB dorazí kolem 11.30. Pořádá Markéta Filipová, případné další informace u Lenky Trojkové.

Křížová cesta rodičů s dětmi je na Velký pátek v 10.00 hodin. Každá rodina by si měla přinést svou svíci jakéhokoliv tvaru či barvy.

Jarní žehnání kol

27.03.2017 | 29 zobrazení

Ohlášky 26. března 2017

25.03.2017 | 13 zobrazení

Čtvrtá neděle postní – 26. 3. 2017

V následujícím týdnu nejsou žádné liturgické svátky.

neděle – Pátá neděle postní

V pátek bude schůzka ministrantů v 15.00 hodin.

Příští neděli budou při mši svaté v 10.00 hodin přijati noví chlapci mezi ministranty. Prosím, aby přišli přede mší v 9.30 na nácvik.

Blíží se velikonoce a tak prosíme o pomoc se sháněním kočiček na Květnou neděli. Kdo byste měl možnost nařezat pro farnost několik kočiček navíc, budeme moc vděčni.

Na Květnou neděli odpoledne ve 14.00 hodin proběhne u kostela žehnání kol s následným výletem směr Hluboká a zpět. Všichni, kdo mají kolo jsou zváni k účasti na Jízdě pro Pepu Cepáka.

 

Ohlášky 19. března 2017

18.03.2017 | 22 zobrazení

Třetí neděle postní – 19. 3. 2017

pondělí – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v našem kostele bude anticipován při mši v úterý 21.3. v 19.00 hodin

sobota – Slavnost Zvěstování Páně

neděle – Čtvrtá neděle postní

V pondělí 20.3. probíhá další setkání alfy. Kdo by chtěl podpořit setkání modlitbou, může přijít v 19.45 do komunitní kaple.

Ve čtvrtek 23. 3. bude v katedrále v 17.00 hodin requiem za kardinála Vlka.

Do dnešního dne máte možnost odevzdat svůj návrh na velikonoční paškál.