Ohlášky 11. listopadu 2018

10.11.2018 | 4 zobrazení

32. neděle v mezidobí – 11. 11. 2018

pondělí – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

úterý – památka sv. Anežky České a bl. Artemide Zattiho, salesiána

čtvrtek – památka bl. Magdalény Morano, salesiánky

sobota – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

neděle – 33. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na charitu.

Ve středu ve studentském klubu na Kampě se koná přednáška prof. Jana Sokola s názvem: O pravdě, omylu a lži. Začátek v 18 hod a od 18:15 je zde na faře setkání varhaníků.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h, od 19 hod taneční večer v rámci vysokoškoláků a také setkání rady VPS.

V pátek zveme na pokračování přednášky o historii obce Čtyři Dvory s promítáním dobových fotografií. Začíná v 18:45 po večerní mši sv. a bude ji mít historička paní Čechová a Petr Reitinger.

sobotu je v kostele provedení 3 muzikálů v podání ZUŠ Vojtěch, začátek v 18 hod.

Příští neděli je od 10 hodin na Komunitním centru Máj animovaná mše svatá, doprovázená zpěvy ZUŠ Vojtěch. 

Ohlášky 4. listopadu 2018

03.11.2018 | 4 zobrazení

31. neděle v mezidobí – 4. 11. 2018

pátek – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

sobota – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

neděle – 32. neděle v mezidobí

Po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve  a od 19h bude kurz Beta.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Do čtvrtka 8.11. je možnost při návštěvě hřbitova pomodlit se za naše zemřelé.

V pátek se koná v našem kostele benefiční koncert pro domácí Hospic sv. Veroniky, začátek je v 19:30h a vystoupí dětský pěvecký sbor Carmína.

V pátek a v sobotu se koná v prostorách Jihočeského muzea Konference o rodině-k apoštolské exhortaci Amoris laetitia.

V sobotu se koná brigáda na Tampíru.

Příští týden bude sbírka na charitu a v 10 hod bude mše sv. v Mokrém.

Trochu dopředu – v pátek 16.11. zveme na pokračování přednášky o historii obce Čtyři Dvory s promítáním dobových fotografií. Začíná v 18:45 po večerní mši sv. a bude ji mít historička paní Čechová a náš farník Petr Reitinger a v sobotu 17.11. od 18h bude v našem kostele uvedení 3 muzikálů ZUŠ Vojtěch. Srdečně zveme.

K dispozici je nové číslo Fíkovníku a také kalendáříky salesiánské rodiny a kalendáře se vtipy na rok 2019.

Dětské muzikály

30.10.2018 | 12 zobrazení

 

Ohlášky 28. října 2018

25.10.2018 | 12 zobrazení

30. neděle v mezidobí – 28. 10. 2018

Pondělí – památka bl. Michala Ruy, salesiána

středa – památka sv. Wolfganga, biskupa

čtvrtek – Slavnost všech svatých

pátek –  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

neděle – 31. neděle v mezidobí

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo 33.535,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí se koná od 19h modlitba Taizé v kostele sv. Rodiny.

Ve středu v sále na děkanství je setkání rodičů po ztrátě dítěte, začátek v 17:30h.

Ve čtvrtek bude Klub seniorů v dolním sále od 13-15h a od 19 hod taneční večer v rámci vysokoškoláků.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Od pátku do neděle se koná Apalucha ve Štěkni a výjezdové setkání skupiny nad přípravou VPPK.

Před svátkem Dušiček je možnost k modlitbě za zemřelé – 1. a 2.11. kdekoliv v kostele a potom do 8.11. na hřbitově.

Ohlášky 21. října 2018

20.10.2018 | 15 zobrazení

29. neděle v mezidobí – 21. 10. 2018, Den modliteb za misie.

pondělí – památka sv. Jana Pavla II., papeže

středa – památka bl. Jana Guanelly, salesiána

neděle – 30. neděle v mezidobí

Dnes se koná sbírka na misie a po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve  od 18:45h bude setkání farní pastorační rady.

Ve čtvrtek je od 19h setkání rady VPS.

O podzimních prázdninách se koná chaloupka na Kvildě a v Plzni setkání ministrantů ze salesiánských farností, kterého se také zúčastníme.

Kdo dosud nepřijal sv. biřmování (i když už je dospělý či senior) a touží ji přijmout, může se přihlásit v sakristii.

Pro ty, kteří nebudou moci navštívit a pomodlit se za své zemřelé okolo Dušiček, mohou tak učinit už od čtvrtka 25.10.

Ohlášky 14. října 2018

13.10.2018 | 18 zobrazení

28. neděle v mezidobí – 14. 10. 2018, Slavnost Posvěcení našeho kostela

pondělí – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

středa – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

čtvrtek – svátek sv. Lukáše, evangelisty

neděle – 29. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek je Klub seniorů v dolním sále od 13-15 hod, dále od 16:45 hod 1. setkání společenství děvčat staršího školního věku a od 19 hod taneční večer v rámci vysokoškoláků.

V pátek zveme na přednášku o historii obce Čtyři Dvory a kostela sv. Vojtěcha. Začíná v 18:45 po večerní mši sv. a bude jí mít náš farník Petr Reitinger a spolu s ním i farníci – pamětníci.

Příští týden se koná sbírka na misie.

V sakristii je možné se přihlásit na přípravu na křest a biřmování, a také do kurzu Alfa.

Měsíc říjen je měsíc modlitby růžence, budeme se modlit tuto modlitbu nově i před nedělní mší sv. v 10 hod.

V únoru příštího roku se bude konat tradiční diecézní ministrantský turnaj ve florbalu. Z tohoto důvodu bude každou druhou neděli po 10 mši svaté probíhat trénink našich ministrantů. Začne příští neděli. Součástí hodinového programu bude kromě tréninku i ministrantská schůzka. Prosíme ministranty, aby si s sebou brali sportovní oblečení a pokud mají florbalové hole, tak i ty. Soutěží se v kategoriích 1-5 třída, 6 – 9 třída a SŠ a VŠ. Bližší informace k tréninkům či k turnaji poskytuje P. Jindřich.

Ohlášky 7. října 2018

04.10.2018 | 36 zobrazení

27. neděle v mezidobí – 7. 10. 2018

čtvrtek – památka sv. Jana XXIII., papeže

pátek – památka sv. Radima, biskupa

sobota – památka bl. Alexandriny da Costa, salesiánky

neděle – 28. neděle v mezidobí

V pondělí je setkání nad sociálním učením církve, tentokrát už od 16 hod.

V úterý na zahájení akademického roku bude studentskou mši sv. v 19 hod sloužit otec biskup Pavel Posád. Navštíví nás také prezidentka Vysokoškolského katolického hnutí v ČR Alžběta Kytnerová.

Příští neděli oslavíme v naší farnosti Posvěcení kostela a  bude také mše sv. v Mokrém v 10 hod.

Srdečně také zveme na přednášku o historii obce Čtyři Dvory a kostela sv. Vojtěcha. Uskuteční se v pátek 19.10. po večerní mši sv. v 18:45 a bude jí mít náš farník Petr Reitinger a spolu s ním i někteří farníci – pamětníci. Dozvíte se věci, o kterých se jinde nedočtete.

Salesiánské středisko pořádá podzimní chaloupku, která se bude konat v termínu podzimních prázdnin – od 27. do 30. října na šumavské Kvildě. Více informací na nástěnkách.

K dispozici je říjnový Fíkovník.

Ohlášky 30. září 2018

29.09.2018 | 34 zobrazení

26. neděle v mezidobí – 30. 9. 2018

pondělí – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

úterý – památka Svatých andělů strážných

čtvrtek – památka sv. Františka z Assisi

pátek – památka bl. Alberta Marvelliho, salesiána

neděle – 27. neděle v mezidobí

 

Dnes po mši sv. v 10 hod se koná 1. schůzka ministrantů.

Od října začnou v naší farnosti pravidelné mše sv. i v pondělí v 18 hod (na prohloubení naší eucharistické úcty bude podáváno sv. přijímání podobojí namáčením).

V pondělí začíná kurz metody přirozeného plánování rodičovství. Vedou manželé Novákovi, začátek v 19 hod.

V úterý začínají pravidelně také svoje setkávání společenství vysokoškoláků a mladých pracujících. Mše sv. je v 19 hod. Na podporu práce se studenty jsme během léta založili klub Vysokoškolského katolického hnutí, a tím jsme se v Českých Budějovicích zařadili do pastorace vysokoškoláků v rámci celé České republiky.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Ve čtvrtek se koná Klub seniorů v dolním sále od 13-15 hod.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V pátek a v sobotu se konají komunální a někde i senátní volby.

V sobotu je brigáda na Tampíru.

Příští neděli bude 1. mše sv. v 10 hod zaměřená pro mládež. Mládežnická bohoslužba bude bývat každou 1. neděli v měsíci.

V tomto týdnu začíná výuka náboženství na ZŠ Oskara Nedbala a také na ZŠ Emy Destinové.

Stále je možné se v sakristii hlásit na přípravu na křest a biřmování, a také do farních kurzů Alfa, Beta, kurz metody přirozeného plánování rodičovství a na konferenci o Amoris letitiae. Více informací na nástěnkách.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.