Ohlášky 17. září 2017

16.09.2017 | 3 zobrazení

24. neděle v mezidobí – 17. 9. 2017

úterý – nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

středa – památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

čtvrtek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

sobota – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

neděle – 25. neděle v mezidobí

Stále můžete odevzdávat v sakristii přihlášky do náboženství.  Tento týden začíná výuka na ZŠ Vltava a pro 6.-9.tř.

Dále se mohou v sakristii hlásit účastníci na přípravu na křest a biřmování a také do kurzu Alfa.

Ve farnosti nabízíme od října 2 nové kurzy – Manželské večery a Výchova dětí.

V pondělí uvítáme v našem městě milostnou sochu Panny Marie Fatimské.

V sobotu se koná celodiecézní pouť v Táboře a na Klokotech.

Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK zve na 23.9. do Českého Krumlova na blok přednášek a veřejnou debatu na téma: Migrace – problém, nebo šance?

Bližší informace k jednotlivým programům a akcím jsou na nástěnkách.

Dnešní vaše sbírka je určena na bohoslovce.

Salesiánské středisko mládeže hledá naléhavě vedoucí dobrovolníky do horolezeckých kroužků, pro stolní tenis a kroužek pokročilé hry na  kytaru. Zájemci se mohou hlásit u Kamily Urbanové ve středisku zde na Čtyráku.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny. Počínaje touto nedělí bude bývat farní kafe i po mši sv.v 10 hodin.

 

Výchova dětí

13.09.2017 | 4 zobrazení

Přijměte prosím pozvání na kurz Výchova dětí:

Manželské večery

13.09.2017 | 4 zobrazení

Srdečně zveme na manželské večery:

Ohlášky 10. září 2017

09.09.2017 | 5 zobrazení

23. neděle v mezidobí – 10. 9. 2017

Liturgický kalendář:

úterý – památka Jména Panny Marie

středa – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

čtvrtek – svátek Povýšení svatého kříže

pátek – památka Panny Marie Bolestné

sobota – památka sv. Ludmily, mučednice

 

Stále můžete odevzdávat v sakristii přihlášky do náboženství. Letos budeme učit na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Vltava a v Šindlerových Dvorech. Přihlášky jsou na stole uprostřed kostela, začátek výuky včas oznámíme.

Dále se mohou v sakristii přihlásit účastníci na přípravu na křest a přijetí biřmování a také do kurzu Alfa.

Ve středu po mši sv. zve otec Vít na první biblickou hodinu v novém školním roce.

Doprovázejme v modlitbách také účastníky národní pouti do Fatimy v příštím týdnu ve dnech 12.-13.září.

 

Ohlášky 3. září 2017

02.09.2017 | 7 zobrazení

22. neděle v mezidobí – 3. 9. 2017

pátek – svátek Narození Panny Marie

neděle – 23. neděle v mezidobí

Salesiánské středisko mládeže hledá pro školní rok 2017/18 novou recepční – recepčního na recepci do střediska na Čtyráku.

-Jedná se o částečný úvazek na 20 h. týdně (DPČ – dohoda o pracovní činnosti)

-Jedná se o práci vždy v odpoledních hodinách a to 3 dny v týdnu

-Věk není rozhodující, ale co požadujeme komunikativnost, pozitivní přístup k lidem zvláště rodinám a dětem

-Více informací v Salesiánském středisku mládeže (na KC Máj) u Ondřeje Trojka, ondrej.trojek@sasmcb.cz, tel. 734 435 030

Jako každý rok otvítáme přípravu na křest pro dospělé, tzv katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování pro dospělé. Je možné se přihlásit v sakristii.

Po loňské zkušenosti  otvíráme letos také  kurz alfa, zaměřený především  na mladé, kteří hledají smysl svého života i světa, nebo si chtějí  oživit víru, která se jim postupně ztratila z  života. Pokud o někom takovém víte, nabídněte mu možnost navštívit tento kurz.

Výuka náboženství na školách a zde na faře je rozepsána v novém čísle fíkovníku a na webových stránkách farnosti.

 

Mše svatá na zahájení školního roku

31.08.2017 | 9 zobrazení

Ohlášky 27. srpna 2017

26.08.2017 | 12 zobrazení

21. neděle v mezidobí – 20. 8. 2017

pondělí – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

úterý – památka Umučení sv. Jana Křtitel

neděle – 22. neděle v mezidobí

Plánovaný kurz bibliodramatu se tento pátek a sobotu nebude konat, protože lidé žádají o jiný termín. Organizátorka Hana Kalná dá návrh na podzimní termín.

Uprostřed kostela jsou přihlášky do náboženství, které můžete odevzdávat v sakristii.

Příští neděli v 10.00 hodin bude mše na začátek nového školního roku. Školáci  si mohou přinést školní pomůcky a tašky, které jim budou na závěr mše požehnány.

Salesiánské středisko mládeže hledá pro školní rok 2017/18 novou recepční – recepčního na recepci do střediska na Čtyráku.

-Jedná se o částečný úvazek na 20 h. týdně (DPČ – dohoda o pracovní činnosti)

-Jedná se o práci vždy v odpoledních hodinách a to 3 dny v týdnu

-Věk není rozhodující, ale co požadujeme komunikativnost, pozitivní přístup k lidem zvláště rodinám a dětem

-Více informací v Salesiánském středisku mládeže (na KC Máj) u Ondřeje Trojka, ondrej.trojek@sasmcb.cz, tel. 734 435 030

Jako každý rok otvítáme přípravu na křest pro dospělé, tzv katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování pro dospělé. Je možné se přihlásit v sakristii.

Ohlášky 20.srpna 2017

19.08.2017 | 14 zobrazení

20. neděle v mezidobí – 20. 8. 2017

pondělí – památka sv. Pia X., papežea

úterý – památka Panny Marie Královny

čtvrtek – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

neděle – 21. neděle v mezidobí