Ohlášky 16. července 2017

15.07.2017 | 5 zobrazení

15. neděle v mezidobí – 16. 7. 2017

sobota – svátek sv. Marie Magdalény

neděle – 16. neděle v mezidobí

Připomínáme možnost přihlásit  se na národní pouť do Fatimy ve dnech 12. a 13. září.

A pro mladé možnost se přihlásit na celostátání setkání mládeže v Olomouci 15.-20. srpna.

Ohlášky 9. července 2017

08.07.2017 | 7 zobrazení

14. neděle v mezidobí – 9. 7. 2017

úterý – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

čtvrtek – nezávazná památka sv. Jindřicha

pátek – nezávazná památka Bl. Hroznaty, mučedníka

sobota – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

neděle – 15. neděle v mezidobí

Ohlášky 2. července 2017

01.07.2017 | 11 zobrazení

13. neděle v mezidobí – 2. 7. 2017

pondělí – svátek sv. Tomáše, apoštola

úterý – památka sv. Prokopa, opata

středa – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

čtvrtek – nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

neděle – 14. neděle v mezidobí

Pořad mší svatých o prázdninách je následovný: út-pá v 18.00, sobota v 7.30 a neděle v 8.00, 10.00 a 18.00. Mše v domovech seniorů budou první sobotu v měsíci, tedy 5.srpna a 2. září.

Ve středu, na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude jedna mše v 10.00 hodin.

Pravidelné čtvrteční adorace v 17.15 v čase prázdnin nebudou.

Děkujeme všem  brigádníkům, kteří pracovali a připravovali letní pobyt dětí na Tampíru a na Ovčíně.

U dveří kostela je nové číslo Fíkovníku.

Přejeme vám, abyste se ze svých prázdninových cest, táborů a dovolených vraceli domů zdraví. A ikdyž se budete vracet unavenější než když jste odjížděli, abyste načerpali alespoň duchovně z pokladů  toho místa či té země, kde budete. A ať se všichni sejdeme 3. 9. na mši svaté na začátek nového školního roku, děti samozřejmě s aktovkami.

Ohlášky 25. června 2017

24.06.2017 | 21 zobrazení

12. neděle v mezidobí – 25. 6. 2017

středa – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

čtvrtek – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

neděle – 13. neděle v mezidobí

Hudební škola Vojtěch zve ke spolupráci v příštím školním roce další děti nejen z farnosti sv. Vojtěcha. Nejvhodnější formu zapojení do aktivit a hudebního vzdělávání školy je možné individuálně domluvit, kontakt je k dispozici na nástěnce s názvem „Hudba u sv. Vojtěcha“ u hlavního vchodu do kostela.

U časopisů leží přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné přihlášky můžete vracet do sakristie.

Ohlášky 18. června 2017

17.06.2017 | 22 zobrazení

11. neděle v mezidobí – 18. 6. 2017

pondělí – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota – slavnost Narození svatého Jana Křtitele

neděle – 12. neděle v mezidobí

V pondělí 19.6. se od 19.00 hod. uskuteční závěrečné setkání účastníků a jimi pozvaných přátel prvního kurzu Alfa a těch, kteří mu poskytovali modlitební zázemí, tzv. Festa. Bude to příležitost k vzájemnému poznání a představení  aktivního zapojení jednotlivých společenství do života církve.Prosíme kuchařky z farnosti, kdyby chtěla některá něco dobrého na setkání přinést, byli bychom rádi

Hudební škola Vojtěch zve ke spolupráci v příštím školním roce další děti nejen z farnosti sv. Vojtěcha. Nejvhodnější formu zapojení do aktivit a hudebního vzdělávání školy je možné individuálně domluvit, kontakt je k dispozici na nástěnce s názvem „Hudba u sv. Vojtěcha“ u hlavního vchodu do kostela.

V sobotu, 24. června 2017 v 10 hodin, přijmou jáhni  Pavel Bicek a David Mikluš v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila kněžské svěcení. Na tuto slavnost jste srdečně zváni.

Provinciál salesiánů jmenoval na základě výběrového řízení p. Ondřeje Trojka za nového ředitele Salesiánského střediska mládeže od 1.9.2017. P.Tomáš Rádl se bude postupně, tak jak bude předávat tuto funkci,  zapojovat do farní pastorace. S tím souvisí i druhá změna v rámci naší komunity – od 1. července převezme pozici admninistrátora farnosti P. Josef Mendel a P. Vít Dlapka zůstane ve farnosti jako kaplan.

Ohlášky 11. června 2017

10.06.2017 | 25 zobrazení

Slavnost Nejsvětější Trojice – 11. 6. 2017

úterý – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně

neděle – 11. neděle v mezidobí

Sbírka na potřeby diecéze minulou neděli vynesla 11 350,- Kč. Všem vám dárcům upřimné díky.

V pondělí bude v 18.00 hodin poslední letošní pastorační rada farnosti.

Ještě dnes máte možnost se přihlásit na vikariátní pouť do Prachatic, která bude v sobotu 17. června v rámci oslav 40. výročí svatořečení Jana Nepomuka Neumanna.  Autobus bude odjíždět z Mariánského náměstí v 8.00 hodin a návrat po 17.00 hodině. Na pouť je možné se přihlásit  zápisem do seznamu, který je uprostřed kostela. Program pouti je na vývěsce u vchodu do kostela. Je pamatováno na všechny věkové kategorie.

Po  návratu z pouti od 18.00 do 21.00 hodin přijměte prosím pozvání všichni dobrovolníci naší farnosti k posezení na zahradě. Zveme všechny, kdo jakýmkoliv způsobem aktivně slouží v naší farnosti. Přijměte toto pozvání jako poděkování za to, co jste v tomto pastoračním roce pro nás všechny udělali.

Knihkupectví U Mikuláše se bude od pondělí 12.6. stěhovat do nových prostor -Na Sadech 19. Jelikož stěhování je věc nákladná a náročná, uvítají jakýkoli finanční dar, kterým podpoříme jejich činnost. Pokud by chtěl kdokoliv z vás pomoci tomuto knihkupectví, může si vzít lístek s číslem konta u vchodů kostela.

Otec vikář nás zve  na společné slavení Slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 15. června v 17.30 hodin do kostela Obětování Panny Marie, odkud půjde po mši sv. průvod do katedrály. Hlavním celebrantem bude otec biskup Vlastimil Kročil.

U časopisů leží přihlášky do náboženství. Děti již chodící do náboženství je dostanou v hodinách ve škole. Rádi bychom ale měli alestoň hrubý obraz o budoucích prvňáčcích ještě před začátkem nového školního roku. Přihlášky můžete vracet do sakristie. Děkuji.

Ohlášky 4. června 2017

03.06.2017 | 33 zobrazení

Slavnost Seslání Ducha svatého – 4. 6. 2017

pondělí – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

úterý – nezávazná památka sv. Norberta, biskupa

čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes byla sbírka na potřeby diecéze. Všem vám dárcům upřimné díky.

Dnes ve 14.00 hodin proběhnou biblické závody dětí. Mohou se jich zúčastnit všechny děti ve věku 2. – 8. třídy základní školy. Srdečně vás zveme.

V pátek 9. června po večrní mši svaté proběhne v našem kostele akce „Noc kostelů“ do 21.00 hodin. Program je na dveřích kostela. Pozvěte i své známé.

V pátek a sobotu 16. a 17. června proběhnou v Prachaticích oslavy 40. výročí svatořečení Jana Nepomuka Neumanna. Otec vikář nás zve v sobotu na vikariátní pouť.  Autobus bude odjíždět z Mariánského náměstí v 8.00 hodin a návrat po 17.00 hodině. Na pouť je možné se přihlásit  zápisem do seznamu, který je uprostřed kostela. Přihlásit se je třeba do příští neděle. Podrobnější program pouti je na vývěsce u vchodu do kostela.

Tutéž sobotu večer v 18.00 hodin přijměte prosím pozvání všichni dobrovolníci naší farnosti k posezení na zahradě. Zveme všechny, kdo nějakým způsobem aktivně slouží v naší farnosti. Kostelníky, varhaníky, zpěváky, uklízeče, učitele, katechety, ministranty, členy pastorační, ekonomické, vysokoškolské rady, stavitele betlémů a stromků a všechny další, které jsem nyní sice nejmenoval, ale kteří mají aktivní podíl na chodu této farnosti. Přijměte toto pozvání jako poděkování za to, co jste v tomto pastoračním roce pro nás všechny udělali.

Knihkupectví U Mikuláše se bude od 12.6. stěhovat do nových prostor -Na Sadech 19. Jelikož stěhování je věc nákladná a náročná, uvítají jakýkoli finanční dar, kterým podpoříme jejich činnost. Pokud by chtěl kdokoliv z vás pomoci tomuto knihkupectví, může si vzít lístek s číslem konta u vchodů kostela.

V Kostele na Piaristickém náměstí  bude v úterý 6.6 v 18.00 hodin benefiční koncert Pavlíny Jíšové a Adély Jonášové ve prospěch mobilního Hospice sv. Veroniky zde v Budějovicích. Podrobnosti najdete na plakátu u vchodu kostela.

A nakonec přijměte srdečné pozvání na kolaudační koncert opravených varhan, který se koná dnes v 18 hodin v hodějovickém kostele.

 

Ohlášky 28. května 2017

27.05.2017 | 41 zobrazení

Sedmá neděle velikonoční – 28. 5. 2017

úterý – památka sv. Zdislavy

středa – svátek Navštívení Panny Marie

čtvrtek – památka sv. Justina, mučedníka

sobota – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

Ve středu 31. května proběhne v Praze výběrové řízení na místo ředitele našeho Salesiánského střediska. Je to pro naše salesiánské dílo v Českých Budějovicích dost zásadní změna a proto vás prosíme o modlitby, abychom po otci Tomášovi Rádlovi získali dobrého ředitele.

Ve čtvrtek, pátek a sobotu, tedy 1., 2., a 3. června bude vždy večer v 21.00 hodin přípravné triduum na Seslání Ducha Svatého, vrcholící obnovou svátosti biřmování. Všechny vás zveme. Bližší informace jsou v novém čísle Fíkovníku.

Příští neděli bude sbírka na potřeby diecéze.

Příští neděli ve 14.00 hodin proběhnou biblické závody dětí. Mohou se jich zúčastnit všechny děti ve věku 2. – 8. třídy základní školy.

V pátek 9. června po večrní mši svaté proběhne v našem kostele akce „Noc kostelů“ do 21.00 hodin. Pozvěte i své známé.