Rozpis bohoslužeb v týdnu 28. 2. – 7. 3.

24.02.2021 | 7 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 28. 2.
2. neděle postní
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života paní Alžběty Konrádové a za celou rodinu
10:00 P. Michal tělocvična
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Růženu Vobrovou a + bratra P. Antonína
Pondělí 1. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 2. 3. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za mladé lidi v českobudějovické diecézi
Středa 3. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 4. 3. 18:00 P. Vít P. Vít Za Willi a Gretu Hawle
Pátek 5. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 6. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Neděle 7. 3.
3. neděle postní
8:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
10:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za uzdravení a za duše v očistci
10:00 P. Tomáš tělocvična Za + Vojtěcha Stavinohu a Marii Zaplatilkovou
18:00 P. Michal P. Michal Za + Danu Pokornou

Další oznámení

Neděle – 2. neděle postní – 28. 2. 2021

 

Dnes se koná sbírka na novou fasádu našeho kostela, oprava začne už za 3 měsíce – v květnu. Srdečně děkujeme za všechny vaše dary.

Křížové cesty jsou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

U východu z kostela jsou k dispozici různé knihy zdarma k rozebrání.

Kdo hledáte nějakou inspiraci pro postní dobu – můžete využívat mobilní aplikaci s názvem „Postní kapky“ nebo různé katecheze, křížové cesty, programy pro různé věkové skupiny, které najdete na webových stránkách Pastoračního střediska naší diecéze.

Pořad bohoslužeb je zatím v obvyklém pořádku. O případných změnách podle vývoje epidemické situace vás budeme informovat prostřednictvím farních webových stránek a ohlášek.

Informace o chystané opravě našeho kostela

30.01.2021 | 79 zobrazení

Bližší informace o připravované opravě a možnostech, jak finančně přispět, najdete nahoře na záložce s názvem Oprava kostela.

Informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Milí přátelé, děkujeme srdečně za vaše dary na opravu kostela, a také na provoz farnosti v době Covidové, díky i za vaše modlitby!

Bankovní účet: 0561166369/0800

Není potřeba psát žádný variabilní symbol, do poznámky můžete napsat své jméno, příp. kontakt. Potřebujete-li potvrzení o daru, napište nám.

Soutěž k 30. výročí salesiánského díla v Českých Budějovicích

18.01.2021 | 108 zobrazení

Podněty ke slavení neděle

01.12.2020 | 162 zobrazení

V neděli v 10h bude také živý přenos mše sv. z našeho kostela - http://prenos.ctyrak.cz/

Zde si můžete stáhnout zdarma vždy v sobotu nové číslo Katolického týdeníku - https://www.katyd.cz

 

Podněty pro slavení neděle

 

Další inspirace:

Breviář, adorace a přijímání mimo mši sv. -https://www.youtube.com/watch?v=U-ZOPG47Bbw

Duchovní přijímání -https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc

Další náměty pro rodiny s dětmi (např. https://deti.vira.cz/v-karantene nebo https://www.facebook.com/Katecheticke.stredisko.AP/ nebo www.kanan.cz 

Program „Náš společný domov“

26.10.2020 | 145 zobrazení

Naše farnost má na letošní školní rok jako svoji pastorační prioritu žít myšlenky encykliky Laudato sii – tedy chválit a být šetrný vůči stvoření. Katechetické centrum brněnského biskupství přišlo s programem Náš společný domov – program začíná 24. října 2020 a končí s rokem Laudato sii 24. května 2021. Do programu se může zapojit kdokoliv – rodiny, společenství nebo jednotlivci.

Je k dispozici plán programu a seznam úkolů – viz zde https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/. Další informace viz na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201020brnenske-biskupstvi-zve-k-zapojeni-do-projektu-nas-spolecny-domov

Rozpis bohoslužeb v týdnu 11. 10. – 18. 10.

07.10.2020 | 167 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 11. 10.
Slavnost Posvěcení našeho kostela sv. Vojtěcha
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava a Martu Reitingerovy
10:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Šrámkovu a Grombířovu
10:00 P. Michal P. Michal
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 12. 10.
sv. Radima, biskupa
Za přátele, salesiánské kněze a duše v očistci
Úterý 13. 10.
Středa 14. 10.  Na úmysl dárce
Čtvrtek 15. 10.
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
Pátek 16. 10.
Sobota 17. 10.
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Neděle 18. 10.
29. neděle v mezidobí
Za + a živé z rodiny Dudákovy
Na poděkování za rodinu Bušků a sestru Jiřinu

Další oznámení

Neděle – Slavnost Posvěcení kostela sv. Vojtěcha

Pondělí – památka sv. Radima, biskupa

Čtvrtek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Sobota – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Neděle – 29. neděle v mezidobí

 

Podle hygienických opatření jsou od pondělí 12.10. do pondělí 26.10. veřejné bohoslužby v kostele zrušené. Všechny úmysly mší svatých, vámi zadané, budou odslouženy v daný den při komunitní mši sv. v naší kapli.

V týdnu je kostel otevřený od pondělí do pátku vždy od 17:30 – 18:30 (modlitba, sv. přijímání, příp. sv. smíření). Příští neděli pak můžete sledovat v 10h bohoslužbu v živém přenosu z našeho kostela. Po mši sv. pak bude kostel otevřený od 11 – 12h (modlitba, sv. přijímání, příp. sv. smíření). 

Všechny programy a akce ve farnosti jsou také zrušeny.

Biskup Kročil uděluje dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté a vyzývá k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, a to každý večer ve 20h.

O změnách a nových informacích vás budeme informovat na farním webu.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 4. 10. – 11. 10.

30.09.2020 | 172 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 4. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít
10:00 P. Michal P. Michal
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 5. 10. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Sedláčkovou a duše v očistci
Úterý 6. 10. 19:00 P. Josef P. Josef
Středa 7. 10.
Panny Marie Růžencové
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jana Tesaře, rodiče a ostatní příbuzné
Čtvrtek 8. 10. 18:00 P. Vít P. Vít
Pátek 9. 10. 18:00 P. Josef P. Josef Za úspěšnou operaci a uzdravení syna
Sobota 10. 10. 7:30 P. Pavel P. Pavel
Neděle 11. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava a Martu Reitingerovy
10:00 P. Martinek P. Josef Za + rodinu Šrámkovu a Grombířovu
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – 27. neděle v mezidobí

Středa – památka Panny Marie Růžencové

Neděle – 28. neděle v mezidobí

 

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté, po večerní mši sv. je v kostele modlitba Nešpor a od 19h bude setkání Ekonomického týmu farnosti.

V úterý je výklad nedělních textů na KC Máj až v 17h a mše sv. je také později v 19h – začíná zimní semestr Vysokých škol.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h a od 18h je první setkání letošních katechumenů.

Příští neděli slavíme Posvěcení našeho kostela, bude to už v režimu nouzového stavu. Mše svaté budou v normálním pořádku v 8h, v 10h a v 18h. S tím rozdílem, že v 10h bude kromě mše sv. v kostele také souběžně druhá mše sv. – dle počasí, buď venku, nebo v tělocvičně (abychom dodrželi povolený počet 100 lidí). Dbejte pokynů pořadatelů u vchodu do kostela. Odpolední program je zrušený.  Je také mše sv. v Mokrém v 10h.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořádku.

Prosíme o dodržování stanovených hygienických opatření. Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost.

Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 9. – 4. 10.

25.09.2020 | 168 zobrazení
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít Za + Václavu Dudákovou
10:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Caháka a jeho rodiče
18:00 P. Josef P. Josef Za naši farnost
Pondělí 28. 9.
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
18:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Kaňku, manželku a celou rodinu
Úterý 29. 9.
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Václava Mráze a rodiče
Středa 30. 9.
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef
Čtvrtek 1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
18:00 P. Vít P. Vít
Pátek 2. 10.
svatých andělů strážných
18:00 P. Vít P. Vít
Sobota 3. 10. 7:30 P. Vít P. Vít Za + rodinu Kozumplíkovu
Neděle 4. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Vít P. Vít
10:00 P. Michal P. Michal
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – 26. neděle v mezidobí

Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Úterý – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Středa – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Čtvrtek – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Pátek – památka svatých andělů strážných

Neděle – 27. neděle v mezidobí

 

V pondělí po večerní mši sv. se budeme společně v kostele modlit Nešpory.

Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na 1. letošní mši sv. pro mládež, začátek v 10h.

Sbírka z minulé neděle na novou fasádu našeho kostela činila 23.548,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští víkend se koná ve Štěkni 1. Manželský víkend naší farnosti. Tématem je: Nástrahy a pasti komunikace. Je ještě několik volných míst – poslední možnost se přihlásit je dnes – a to buď po mši sv. v sakristii, nebo přímo o. Josefovi. Účastnit se mohou celé rodiny – pro děti je připraven vlastní program.

V neděli 11. října budeme slavit Posvěcení našeho kostela. Dopolední mši sv. v 10h bude celebrovat o. Michael Martinek, SDB, ustanovený prvofarář v naší farnosti na začátku 90. let. Odpoledne je připraven od 14:30 program – uvidíme, jaká bude epidemiologická situace – podle ní budeme příští neděli informovat o programu.

 

Čeští a moravští biskupové adresují věřícím krátkou  výzvu k volbám do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu, které se uskuteční tento pátek a sobotu.

 

Sestry a bratři,

být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!

Vaši čeští a moravští biskupové