Ohlášky 19. února 2017

18.02.2017 | 3 zobrazení

7. neděle v mezidobí – 19. 2. 2017

středa – svátek Stolce svatého Petra, apoštola

čtvrtek – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

neděle – 8. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na „Svatopetrský haléř“. Všem dárcům děkuji.

V pondělí  bude v 19.00 hodin ekonomická rada farnosti.

Ve čtvrtek 23.2.  v 19.00 hodinbude schůze rady VPS.

V pátek proběhne od 15.00 do 16.00 hodin ministrantská schůzka.

V sobotu 25.2. od 15.00 proběhne v tělocvičně střediska tradiční dětský farní karneval. Program je připraven pro malé i starší děti a pořadatelé se na všechny účastníky těší.

Příští neděli je po mši v 10.00 hodin schůzka malých a začínajících ministrantů.

U otce Víta jsou  k vyzvednutí Nedělní liturgie pro děti pro ty, kdo si je objednali a nevyzvedli.

Farní karneval

13.02.2017 | 6 zobrazení

Ohlášky 12. února 2017

11.02.2017 | 7 zobrazení

6. neděle v mezidobí – 12. 2. 2017

pátek – nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeholníků

neděle – 7. neděle v mezidobí

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem přičinili o dobrý průběh včerejšího a dnešního plesu.

V pondělí bude v 18.00 hodin schůze pastorační rady.

V sobotu bude v kostele ve 14.00 hodin mše sv. pro pozůstalé a rodiny klientů mobilního Hospice.

Příští neděli bude sbírka zvaná „Svatopetrský haléř“. Z jejího výtěžku papež pomáhá těm nejpotřebnějším.

U otce Víta jsou  k vyzvednutí Nedělní liturgie pro děti pro ty, kdo si je objednali.

Od středy jsou povolené návštěvy v domovech důchodců, tudíš budou mše svaté v obvyklém pořádku.

Ohlášky 5. února 2017

04.02.2017 | 11 zobrazení

5. neděle v mezidobí – 5. 2. 2017

pondělí – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

pátek – památka sv. Scholastiky, panny

sobota – nezávazná památka Panny Marie Lurdské

neděle – 6. neděle v mezidobí

Na vrátnici střediska jsou v předprodeji poslední lístky na Salesiánský ples. Ve všední den v pracovní době a dnes po dopoledních mších svatých. Cena pro dospělé 250,- kč, pro studenty 150,-Kč.

V tutéž sobotu 11.23. proběhne v salesiánském středisku Fórum mládeže, setkání zástupců mládeže z vikariátů s biskupem. Prosím o vaši modlitební podporu.

Protože na příští týdny předpovídají mrazy, počítejte s tím, že ve středu, čtvrtek a sobotu budou mše v dolním sále střediska. Vchod přes kostel.

Ohlášky 29. ledna 2017

28.01.2017 | 14 zobrazení

4. neděle v mezidobí – 29. 1. 2017

úterý – Slavnost sv. Jana Boska, kněze

čtvrtek – svátek Uvedení Páně do chrámu

pátek – nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

neděle – 5. neděle v mezidobí

Dnes od 14.00 hodin do 16.00 hodin bude na Komunitním centru na Máji oslava Dona Boska pro farnost. Budete na ni všichni vítáni. Můžete si zahrát, zasportovat či posadit se a popovídat si u kafe. Zve vás komunita salesiánů.

V pondělí od 19 hodin bude v kostele Svaté Rodiny modlitba Taize.

Na vrátnici střediska jsou v předprodeji lístky na Salesiánský ples. Ve všední den v pracovní době a v neděli po dopoledních mších svatých. Cena pro dospělé 250,- kč, pro studenty 150,-Kč. Všichni jste zváni a prosím pozvěte i své známé.

Zároveň prosíme o Vaše věcné příspěvky do tomboly, pokud máte doma něco, čím byste mohli někomu udělat radost, rádi je od Vás na vrátnici přijmeme.

Ve čtvrtek  v 9.30 hodin  ve v katedrále mše svatá v rámci setkání biskupa se všemi zasvěcenými.

Pokud by chtěl někdo pokračování Liturgických úvodů pro děti, které se rozdávaly před adventní dobou, ať se dnes přihlásí u otce Víta.

 

 

Ohlášky 22. ledna 2017

21.01.2017 | 17 zobrazení

3. neděle v mezidobí – 22. 1. 2017

úterý – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

středa – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

čtvrtek – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

pátek – nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny

sobota – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

neděle – 4. neděle v mezidobí

Děkuji všem, kdo se zúčastnili letošní tříkrálové sbírky, jak aktivně jako králové, tak i těm, kdo přispěli. V ČB se podařilo letos nasbírat celkem 387.738,- Kč (nový rekord). Naše farnost vybrala celkem 46.213,- Kč tj. 12% z celkové částky. Měli jsme letos 5 kasiček a zvláštní poděkování patří panu Nevšímalovi, který naplnil dvě z nich.

Na vrátnici střediska jsou v předprodeji lístky na Salesiánský ples. Ve všední den v pracovní době a v neděli po dopoledních mších svatých. Cena pro dospělé 250,- kč, pro studenty 150,-Kč. Všichni jste zváni a prosím pozvěte i své známé.

Zároveň prosíme o Vaše věcné příspěvky do tomboly, pokud máte doma něco, čím byste mohli někomu udělat radost, rádi je od Vás na vrátnici přijmeme.

V pátek  bude v 15.00 hodin ministrantská schůzka a v neděli po mši v 10.00 hodin schůzka malých a začínajících ministrantů.

 

26. Salesiánský ples

17.01.2017 | 17 zobrazení

Srdečně zveme na 26. ročník Salesiánského plesu !

Ohlášky 15. ledna 2017

14.01.2017 | 18 zobrazení

2. neděle v mezidobí – 15. 1. 2017

úterý – památka sv. Antonína, opata

středa – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

pátek – nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka

– nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka

sobota – památka sv. Anežky, panny a mučednice

neděle – 3. neděle v mezidobí

 

V pondělí 16. ledna bude v 18.00 hodin pastorační rada.

Od dnešní ho dne jsou na vrátnici střediska v předprodeji lístky na Salesiánský ples. Ve všední den v pracovní době a v neděli po dopoledních mších svatých. Cena pro dospělé 250,- kč, pro studenty 150,-Kč. Všichni jste zváni a prosím pozvěte i své známé.

V úterý ve 14.00 hodin bude v našem kostele pohřební mše a rozloučení s Mgr Jiřím Kabelem, který tragicky zahynul ve věku 43 let.

Ve středu 18.1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Tento týden začíná příptrava na 1. sv. přijímání. Rozpis hodin je na našich webových stránkách. První svaté přijímání dětí bude 28. května v 10.00 hodin. Rádi bychom při té příležitosti zveřejnili všechny ročníky, jež zde měly od  roku 1990 první svaté přijímání. Prosíme Vás o zapůjčení fotografií. Děkujeme předem za vaši laskavost.