Ohlášky 22. října 2017

21.10.2017 | 1 zobrazení

29. neděle v mezidobí – 22. 10. 2017

úterý – památka bl.Aloise Guanelly, salesiána-kněze

sobota – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

neděle – 30. neděle v mezidobí a také  bl.Michala Ruy, 2.nástupce Dona Boska

Děkujeme všem za pomoc při přípravách a zdařilém průběhu oslav výročí 70. let posvěcení našeho kostela.

Dnešní sbírka je určena na misie. Kdo byste chtěli-uprostřed kostela na stolku jsou fotografie se životopisy 17 salesiánských misijních dobrovolníků, můžete si některého vzít a modlit se za ně. Jsou mezi nimi i Marčíkovi z Českých Budějovic.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Dušičkami-od 25. října, pokud nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu.

Vzadu v regálcích jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky, časopiy Nezbeda, Duha, Fíkovník a také k zakoupení publikace moravského Fatymu.

Zveme k účasti na různých programech v naší farnosti – úterní společenství pro mladé pracující a absolventy, biblické hodiny v úterý a ve středu, čtvrteční přípravu na přijetí svátostí křtu a biřmování.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 15. října 2017

14.10.2017 | 4 zobrazení

28. neděle v mezidobí – 15. 10. 2017

Dnes slavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení kostela.

pondělí – památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny

úterý – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

středa – svátek sv. Lukáše, evangelisty

sobota – památka Bl. Karla Rakouského

neděle – 29. neděle v mezidobí

Biblické hodiny v naší farnosti probíhají v úterý v 17 hodin na KC na Máji a ve středu v 19 hodin zde na faře.

V úterý po mši svaté se koná společenství pro mladé pracující a pro absolventy. Ve čtvrtek je od 18 hod příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování pro dospělé.  

Ve čtvrtek a v pátek po mši svaté se budeme modlit litanie k českým patronům za nadcházející volby.

V pátek a v sobotu bude probíhat zde na faře kurz bibliodramatu – tvořivé práce s Biblí.

Příští týden bude sbírka na misie.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Chodíme spolu …..

11.10.2017 | 0 zobrazení

Ohlášky 8. října 2017

07.10.2017 | 0 zobrazení

27. neděle v mezidobí – 8. 10. 2017

pondělí – nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků

– nezávazná památka sv. Jana Leonardiho, kněze

středa – nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže

čtvrtek – nezávazná památka sv. Radima, biskupa

pátek – nezávazná památka Bl. Alexandriny Marie da Costa, salesiánské mystičky

sobota – nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka

neděle – 28. neděle v mezidobí

Vzadu v regálcích jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2018. Jsou tam i další časopisy-2 poslední čísla Katolického týdeníku, nový Nezbeda s Cvrčkem a Duha a také nové číslo Fíkovníku.

V pondělí v 19 hodin se koná zasedání ekonomické rady farnosti.

V úterý zahajuje svoji činnost nové společenství v naší farnosti – a sice pro mladé pracující a absolventy. Začíná mší svatou v 19 hodin a po ní následuje program.

Příprava na přijetí svátosti křtu a biřmování začíná ve čtvrtek v 18 hodin. Stále je možné se přihlásit. Přípravu na křest povede P. Michal Kaplánek a na biřmování P. Tomáš Rádl.

Příští víkend srdečně zveme na oslavy 70. výročí posvěcení našeho kostela. V sobotu ve 14 hod bude kytarová mše svatá, které se zúčastní také salesiáni-kněží, kteří působili v minulosti v naší farnosti – otcové Jaroslav Kuchař, Ladislav Kozubík, František Ptáček, Petr Košák, Ondřej Matula a hlavním celebrantem bude Michael Martinek. Po mši svaté bude posezení a pohoštění. Prosíme o napečení a přinesení něčeho sladkého či slaného. V neděli při mši svaté v 10 hodin zpívá chrámový sbor.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

07.10.2017 | 0 zobrazení

Ohlášky 1. října 2017

30.09.2017 | 10 zobrazení

26. neděle v mezidobí – 1. 10. 2017

pondělí – památka svatých andělů strážných – mše sv.zde bude mimořádně v 18 hodin

středa – památka sv. Františka z Assisi

pátek – nezávazná památka sv. Bruna, kněze, je 1. pátek v měsíci, od 17 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní

sobota – památka Panny Marie Růžencové

neděle – 27. neděle v mezidobí

 

Po mši sv.v 10 hodin je schůzka malých a nových zájemců-ministrantů. V pátek v 15 hodin je schůzka ministrantů větších.

Vzadu v regálcích jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2018. Jsou tam i další časopisy a nové číslo Fíkovníku.

V úterý bude mše sv.už v 19 hod – začal nový akademický rok a setkávání vysokoškoláků.

Včera v Bratislavě byl prohlášen za blahoslaveného první slovenský salesiánský kněz Titus Zeman, mučedník komunistického režimu. Vzadu jsou k dispozici letáčky o jeho životě.

Vyučování náboženství na ZŠ Oskara Nedbala začne až 2.říjnový týden 11.10.

Připomínáme víkend 14.-15.10., kdy oslavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení našeho kostela. V sobotu ve 14 hod bude kytarová mše svatá, které se zúčastní mnozí salesiáni-kněží, kteří působili v minulosti v naší farnosti. Po mši svaté bude posezení a pohoštění. V neděli při mši svaté v 10 hodin zpívá chrámový sbor.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Výchova dětí

24.09.2017 | 16 zobrazení

Přijměte prosím pozvání na kurz Výchova dětí:

Manželské večery

24.09.2017 | 20 zobrazení

Srdečně zveme na manželské večery: