Hudební škola Vojtěch

Informace o Hudební škole Vojtěch o.p.s. a prosba o její podporu

 

  • Hudba je odedávna nedílnou součástí bohoslužeb. To, že hudební složka liturgie dobře funguje, není samozřejmostí, je potřeba se o ni starat.
  • Péče o děti nejen po stránce hudební, ale také ve smyslu pěstování vztahu ke službě církvi a farnosti, se zdá být v tomto směru velmi potřebná
  • Z tohoto důvodu bylo v roce 2008 založeno Hudební vzdělávání dětí u sv. Vojtěcha, které se v říjnu 2012 přetransformovalo do obecně prospěšné společnosti Hudební škola Vojtěch o.p.s. Tato škola ovšem nemá státní dotace.
  • Výuku řešíme svépomocí, z vybraného školného postupně nakupujeme vybavení, v plánu je doplnit chybějící komponenty ozvučení pro zpěvy dětí v kostele a nakoupit nástroje, jako jsou kytara, klávesy apod.
  • Přivítáme a vhodně využijeme další finanční podporu formou příspěvků do pokladničky, která je umístěna na skříňce ve středu kostela nebo převodem na transparentní účet školy číslo 2000816893/2010. Na hospodaření školy dohlíží hlavní představitelé farnosti a salesiánské komunity.
  • Za Vaše příspěvky, kterými podpoříte budoucnost liturgické hudby u sv. Vojtěcha, a to nejen zpěvů zde vpředu dole, ale i těch nahoře na kůru, Vám velmi děkujeme.

 

Přihláška do hudební školy

Vnitřní řád hudební školy

Traumatologický plán první pomoci

Požární poplachové směrnice


MgA. Zdenek Zavičák
ředitel Hudební školy Vojtěch o.p.s.
776 834 357
hudba.vojtech@seznam.cz