Plánování

Termíny akcí ZUŠ Vojtěch, Hudební školy Vojtěch o.p.s. a farního sboru

na 2. pololetí školního roku 2016/2017

19. 2. Kytarovka– zkouška v 8:15

25. 2. od 9 hod. Den ZUŠ Vojtěch, navazuje farní karneval

26. 2. Děti – zkouška v 9:30

18. 3. od 9 – 16 hod. Den ZUŠ Vojtěch

19. 3. Děti – zkouška v 9:30

2. 4. Kytarovka– zkouška v 8:15

9. 4. Sbor – Květná neděle

13. 4. Sbor – Zelený čtvrtek

14. 4. Sbor – Velký pátek

15. 4. Sbor – Bílá sobota

16. 4. Sbor – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

22. 4. Repríza Archy nové naděje ve Studentském kostele Svaté Rodiny (dopoledne zkouška, večer představení)

23. 4. Pouť ke sv. Vojtěchu. Varhany + sbor z kůru.

14. 5. Kytarovka– zkouška v 8:15

20., 21. 5. Víkendovka ZUŠ Vojtěch

21. 5. Děti

30. 5. Repríza Archy nové naděje na náměstí Přemysla Otakara II. v ČB v rámci ZUŠ Open 2017

4. 6. Kytarovka– zkouška v 8:15

17. 6. od 9 – 16 hod. Den ZUŠ Vojtěch

18. 6. Děti

Červeně jsou označeny termíny vybočující z pravidelného rytmu (1. neděli v měsíci kytarovka, 3. neděli děti), modře dny ZUŠ Vojtěch, zeleně zpěv sboru z kůru.