Informace o chystané opravě našeho kostela

30.01.2021

Bližší informace o připravované opravě a možnostech, jak finančně přispět, najdete nahoře na záložce s názvem Oprava kostela.

Informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Milí přátelé, děkujeme srdečně za vaše dary na opravu kostela, a také na provoz farnosti v době Covidové, díky i za vaše modlitby!

Bankovní účet: 0561166369/0800

Není potřeba psát žádný variabilní symbol, do poznámky můžete napsat své jméno, příp. kontakt. Potřebujete-li potvrzení o daru, napište nám.