Ministranti

Ministrantské schůzky 2017-2018

V letošním roce mají mladší ministranti ( ZŠ) schůzky vždy poslední pátek v měsíci od 15.00 do 16.00 na faře.  Nejmladší ministranti a ti kdo se připravují na ministrování mívají schůzku po mši v 10.00 čtvrtou neděli v měsíci.

Uchazeči o ministrantskou službu se budou na schůzkách učit základní pravidla a schopnost pohybovat se v liturgickém prostoru.  Slavnostní slib s oblečením do ministrantského oblečení bude 18. března 2018  na mši v 10.00 hodin.

schůzky v tomto roce

páteční                                               nedělní

22.září                                                 24. září

27. říina                                               29. října

1. prosince                                      3. prosince

22. prosince   – společné

26. ledna                                               28. ledna

23. února                                              25. února

22. března  uvedení do služby

27. března                                               29. března

27. dubna                                              29. dubna

25. května                                             27. května

22. června                                             24. června