Společenství

Společenství ve farnosti:

Podle dokumentů II. vatikánského koncilu je farnost místem pro působení různých společenství, ve kterých farníci rozvíjejí své schopnosti o obdarování a svou službu nabízejí ostatním. Farnost tak má být společenstvím společenství.

 

Ministranti - chlapci mladší i starší, kteří se podílejí na  bohoslužbách ve farnosti. Mají pravidelná setkávání, provozují sportovní aktivity a výlety.

 

Akolyté - muži, kteří se podílejí na pastorační práci ve farnosti, především při liturgii a také při službě nemocným v domovech seniorů nebo v domácí péči

Více informací na samostatné stránce »

 

Apalucha – tradiční akce naší farnosti pro děti a jejich tatínky, která se nese v duchu známého filmu „S tebou mě baví svět“ a koná se 2x ročně. Jedná se o akci plnou her, zábavy a dobrodružství, kdy si tátové plně užívají čas se svými dětmi a dokazují sami sobě, že se o ně dokáží postarat i bez maminek. Naopak maminky si alespoň na chvíli mohou odpočinout od
výchovy svých ratolestí :-)
Tato setkání prohlubují vztahy nejen mezi otci a jejich dětmi, ale mezi sebou navzájem.

 

Salesiáni spolupracovníci (ASC) – jsou jednou ze samostatných „větví“ salesiánské rodiny. Ve světě jsou zpravidla vázáni na konkrétní salesiánské centrum. V Čechách působí (i díky historickému vývoji za totality) samostatněji a pružněji i v místech, kde salesiáni své středisko nemají. Budějovičtí salesiáni spolupracovníci se ale rádi hlásí ke „Čtyráku“…

Více informací na samostatné stránce »

 

Školička zpívajících dětí – děti, kteří navštěvují hudební farní školičku a pravidelně jednou za měsíc zpívají při nedělní bohoslužbě

 

Farní sbor + rytmická hudba – společenství lidí, kteří mají rádi hudbu, klasickou i rytmickou, a svou hudbou a zpěvem obohacují slavnostní bohoslužby

 

Společenství manželů – skupiny manželů, kteří se pravidelně setkávají v rodinách, společně se modlí, hovoří o víře a výchově, o životě křesťana v současné společnosti

 

Maminky s dětmi – maminky, které se pravidelně scházejí se svými malými dětmi v prostorách farnosti

 

Senioři - skupina seniorů, kteří se rádi na faře sejdou, popovídají o životě a  společně se modlí (zvláště za své rodiny a za farnost)

 

Taizé – Společenství lidí, kteří se rádi spolu modlí v duchu Taizé, v duchu ekumenismu a mají rádi písně se schází každé poslední pondělí ve Studentském kostele Svaté Rodiny od 19 hodin.

Více informací na samostatné stránce »

Absolvent – společenství pro doktorandy a mladé pracující

Více informací na samostatné stránce »

 

Do naší farnosti patří také další menší skupiny, které mají na starosti konkrétní služby pro život našeho farního společenství, např. varhaníci, kostelníci, skupiny uklízející kostel

 

V roce 2017/2018 se scházejí společenství v následujících termínech:

Společenství

Kdy

Kontakt

Rodiny 1

neděle

P. Konrád

Rodiny 2

sobota

G. Štěpánová

Chaire

středa

J. Ehrlich

Rodiny 3

Neděle 15:00

A. Jungbauerová

VŠ společenství

Úterý 19:00

Z. Jirásková

Rodiny 4

Neděle 15:00

M. Bíchová

Fokoláre

Pondělí 18:00

M. Šeborová

Salesiáni spolupracovníci

Středa 19:30

P. Konrád

Rodiny 5

H. Vacková

Společenství mladých žen

Pátek

M. Benešová

Společenství chlapů

Středa 19:00

M. Urban

Večeřadlo P. Marie

1. sobota

A. Konrádová

Taizé

pondělí

M. Urban

Absolvent

Úterý 19:00

J. Blažková

Společenství děvčat

středa

M. Ehrlichová

Mladé rodiny

1. neděle

M. Urban

Společenství růžence

pátek

P. Konrád