Křesťanská meditace

09.01.2020

Od 7.ledna se v komunitním centru Máj, A. Barcala 40, České Budějovice schází skupina křesťanské meditace. Setkání jsou každé úterý v 18:30 hod. v pátém patře v relaxační místnosti.
Meditace je starobylá duchovní disciplína a tvoří trvalou součást křesťanské tradice. Je to jednoduchá cesta k nalezení pokoje uvnitř každého člověka a k zakusení Boží přítomnosti.
Zván je každý, kdo chce růst ve víře, prohloubit svůj modlitební život a sdílet plody Ducha Svatého s ostatními sestrami a bratřími.

Kontaktní osoba: Libor Kalný, libor.kalny@centrum.cz

www.krestanskameditace.cz

Světové společenství pro křesťanskou meditaci Česká republika