Ministranti

Ministrantské schůzky 2017-2018

V letošním roce mají mladší ministranti ( ZŠ) scůzky vždy poslední pátek v měsíci od 15.00 do 16.00 na faře.  Nejmladší ministranti a ti kdo se připravují na ministrování mívají schůzku po mši v 10.00 čtvrtou neděli v měsíci.

Uchazeči o ministrantskou službu se budou na schůzkách učit základní pravidla a schopnost pohybovat se v liturgickém prostoru.  Slavnostní slib s oblečením do ministrantského oblečení bude 18. března 2018  na mši v 10.00 hodin.

schůzky v tomto roce

páteční                                               nedělní

22.září                                                 24. září

27. říina                                               29. října

24. listopadu                                      26. listopadu

15. prosince                                        17. prosince

26. ledna                                               28. ledna

23. února                                              25. února

22. března  uvedení do služby

27. března                                               29. března

27. dubna                                              29. dubna

25. května                                             27. května

22. června                                             24. června