Rozpis bohoslužeb

Bohoslužby u sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech během školního roku:
pondělí 18:00
úterý 19:00 – studentská bohoslužba, následuje společenství vysokoškoláků
středa 18:00
čtvrtek 18:00
pátek 18:00
sobota 7:30 , 15:00 (DD Máj), 16:00 (DD Hvízdal)
neděle 8:00, 10:00 – dětská*, 18:00

* – dětská mše sv. je jednou za měsíc doprovázena rytmickými zpěvy a jednou za měsíc dětskými zpěvy, viz Farní sbor

Bohoslužby u sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech během letních akademických prázdnin (červen až září):
pondělí až pátek 18:00
sobota 7:30
neděle 8:00, 10:00, 18:00

 


Každý první pátek v měsíci od 17:00 eucharistický výstav a v témže čase možnost přijmout svátost smíření.

Biblické hodiny se konají každé úterý od 17:00 na KC Máj (vede P. Josef Mendel) a středu od 19:00 na středisku mládeže (vede P. Vít Dlapka).

Svátost smíření lze přijmout půl hodiny před začátkem bohoslužby.

Nácvik scholy na studentskou mši sv. začíná v 17:30 hod. Po mši sv. je setkání vysokoškoláků v prostorách fary a střediska (lehká večeře, modlitba, adorace, vzdělávání, zábava …). Více informací na www.facebook.com/Ctyrak.

Modlitba Taizé je každé poslední pondělí v měsící od 19:00 hodin ve Studentském kostele Svaté rodiny.

Měsíční zastavení s Donem Boskem – je to nabídka společné modlitby a setkání v duchu salesiánské spirituality pro všechny farníky, bude probíhat v kostele vždy 1. středu v měsíci po večerní mši svaté. Z programu: poselství hlavního představeného na příslušný měsíc, krátká adorace, spontánní přímluvy účastníků, salesiánská modlitba za šťastnou smrt, mariánská píseň a „slůvko“ na dobrou noc.


Bohoslužby v Českých Budějovicích a okolí »