Historie farnosti

Z historie kostela svatého Vojtěcha
1869

- zásluhou průmyslníka Vojtěcha -Adalberta- Lanny, byla uprostřed obce Čtyři Dvory postavena malá kaple

1930

- pozemek pro kostel darovaly sestry Boromejky, které na tom místě měly hospodářské stavení

1934

- Projekt vypracoval Ing. Arch. Jaroslav Čermák z Prahy, vedením stavby byl pověřen František Stašek, stavitel z Českých Budějovic

- zásluhu na postavení kostela měl hlavně otec biskup Šimon Bárta a prelát

Dr. Antonín Melka

- nesmí se zapomenout na obětavou farnici Barboru Proškovou, která neúnavně jezdila po

okolí a sbírala příspěvky na plánovanou stavbu

1938

- prelát Melka posvětil základní kámen

- stavba utěšeně rostla, pracovalo se často i v noci

svatostánek zhotovil pasíř Grünfeld sochy nad oltářem sochař Josef Vítek sochu sv. Josefa řezbář Jindřich Wiengluš

1939

- 19.března zde byla Antonínem Melkou sloužena první mše svatá

- A znovu třeba připomenout Barboru Proškovou, která měla velkou zásluhu na tom , že byly

pro kostel zakoupeny zvony. Zvony byly vyrobeny v brněnské zvonárně Manouškově

- 23.července zde byly kanovníkem Bendou posvěceny dva zvony, Antonín 600kg a Vojtěch 900kg. Náklady na postavení fary byly 281 208Kč

- do ještě nevyschlé stavby se nastěhovali františkáni

1942

- v červenci byly Němci odebrány zvony – na válečné účely (2.světová válka)

1947

- v říjnu byl kostel posvěcen novým českobudějovickým biskupem Dr. Josefem Hlouchem

- 7 let byly Budějovice bez biskupa

- vystaveny ostatky sv. Vojtěcha

1950

- v dubnu byli františkáni násilím vyhnáni z kláštera

1950-1990

- v kostele působili budějovičtí kaplani 1990

1990

- 4.července přišli do Čtyř Dvorů salesiáni

- biskup Miloslav Vlk zřídil na levém břehu Vltavy farnost sv. Vojtěcha

1991

- Salesiáni uspořádali pouť farníků – Lurdy, La saletta, Turin, Avignon, Taizé

1992

- farnost navštívil nový biskup Antonín Liška

1993

- z Pernerovy dílny v Pasově byly přivezeny dva nové zvony: Sv. Trojice a Sv. Vojtěch

1994

- ostatky sv. Václava putovaly po České zemi a navštívily také náš kostel

1995

- kostel navštívil sochař Vítek, který pro kostel před 60 roky vyrobil sochy

1996

- další návštěva budějovického biskupa Antonína Lišky

- provedeno malování kostela a úprava dle nových liturgických předpisů

1997

- ostatky sv. Vojtěcha podruhé v našem kostele

- exkurze do studia Radia Proglas v Brně

- byl posvěcen nově přistavěný dům salesiánů

- oslavili jsme 50 let od biskupského svěcení kostela

- dostali jsme do kostela nové varhany

1998

- 25.dubna byl na vrcholku Kleti vztyčen kříž

- kardinál Vlk a biskup Liška s námi na Kleti

- Navštívil nás misionář Jan Med. Vyprávěl o tom, jak se dělají salesiánské misie v Indii

1999

- Kostelem víří bubny. Navštívila nás černošská skupina Samgo Mezamo.

- bývalý misionář z Afriky, P. Zdeněk Čížkovský, vyprávěl v našem kostele o svém bývalém působišti

- Skladatel Petr Eben napsal do kroniky: “Milí farníci. Děkuji za to, že s odvahou nacvičujete mé ordinarium!“

2002

- v lednu nás poprvé navštívil otec biskup Jiří Paďour

- ředitel Radia Proglas, P. Holík, se svými spolupracovníky navštívil náš kostel. Vyprávěl o práci rozhlasové stanice.

Seznam kněží a řeholníků, kteří zde při kostele působili:

P. Dr. Antonín Melka, organizátor stavby (do roku 1939)

P. Celsus Letávka, františkán – qardián (1939-1949)

P. Josef Kalabis, františkán (1949-13.4.1950)

P. Vladimír Řechka, františkán (1949-13.4.1950)

Bratr Leonard Bucháček, františkán – kuchař (1939-1950)

Bratr Matěj Angel Krůžela, františkán – kostelník (1939-1950)

P. Václav Peřt, františkán (13.4.1950-1.7.1950)

P. Jaroslav Gottfried, petrin (1.7.1950-1.9.1950)

P. Dr. Antonín Melka (1.9.1950-12.11.1950)

P. Dr. Josef Šídlo, prof. teologie (20.11.1950-30.10.1952)- v sakristii zatčen a dlouho vězněn

P. Alois Lazecký, bývalý misionář (1.11.1952-30.4.1961)

P. Dr. Bohumil Douša, prof. teologie (1.5.1961-20.2.1983) -zemřel 21.4.1989

P. Adolf Kubeš, kancléř (1.3.1983-4.7.1990)

P. Michal Martínek, SDB – farář (4.7.1990-1.9.1992)

P. Ivo Valášek, SDB – kaplan (4.7.1990-14.3.1993)

P. Ing. Jaroslav Kuchař, SDB – učil na fakultě (v roce 1993 do Prahy)

P. Ing. Zdeněk Demel, SDB – učí na fakultě

P. Miroslav Dibelka, SDB – farář (1.9.1992-2.10.1994)

P. Petr Košák, SDB – kaplan (listopad 1994- září 1995)

P. Ladislav Kozubík, SDB – farář (2.10.1994-31.8.1999)

P. Ing. Tomáš Rádl, SDB – ředitel Salesiánského střediska mládeže (od 1.8.1995)

P. Bohuslav Richter, SDB – kaplan (1.7.1996-4.8.2002)

P. Dr. Jindřich Šrajer, SDB – učí na fakultě (od 1.9.1998)

P. Petr Piler, SDB – farář (od 1.9.1999)

P. Petr Matula, SDB – kaplan (1.8.2002-31.8.2005)

Bratr Oldřich Kaprál, SDB (do roku 2005)

Bratr Ing. Jiří Zezula, SDB Bratr Pavel Andrle, SDB

P. Milan Mihulec, SDB (od 1.9.2005)

P. František Ptáček, SDB (1.9.2009 – 31.8.2016)

P. Petr Košák, SDB (1.9.2012 – 31.8.2016)

P. Vít Dlapka, SDB (od 1.9.2013)

P. Josef Mendel, SDB (od 1.9.2016)