Svátosti a pohřby

Přípravy na svátosti a přijímání svátostí

  • možnost přípravy na svátost křtu a manželství (je třeba si termín přípravy domluvit buď osobně nebo telefonicky na tel.: 385341563 s P. Vítem Dlapkou)

- je vhodné začít přípravu před křtem asi měsíc před plánovaným křtem a přípravu na svatbu asi dva měsíce před plánovaným termínem svatby.

  • příprava na svátost biřmování – celoroční, probíhá na faře.
  • příprava na 1. svaté přijímání - probíhá od ledna do konce května – podmínkou je účast na výuce náboženství + návštěva nedělních mší sv. + absolvování 5 měsíční přípravy.
  • návštěvy nemocných – návštěva kněze s možností přijmout Tělo Kristovo, vyzpovídat se, popovídat si… (návštěvu svých nemocných můžete nahlásit na tel.: 385341563)
  • jako duchovní posilu k trpělivému snášení těžké nemoci nebo před náročnou operací může každý pokřtěný křesťan přijmout svátost pomazání nemocných. Je třeba se nejprve domluvit s knězem na výše uvedené tel. číslo.
  • v kostele sv.Vojtěcha na Čtyřech Dvorech je možné vždy půl hodiny přede mší svatou přistoupit ke svátosti smíření, v jiném čase dle domluvy.

Kremace a pohřby

  • možnost účasti kněze při kremaci v Obřadní síni krematoria nebo sloužení zádušní mše sv. s uložením do hrobu (v kapli sv. Otýlie na ústředním hřbitově nebo v kapli hřbitova v Mladém) – před domluvou na příslušné pohřební službě je třeba se nejprve domluvit s knězem na možném termínu a dalších podrobnostech.