Ohlášky 1. července 2018

30.06.2018

13. neděle v mezidobí – 1. 7. 2018

úterý – svátek sv. Tomáše, apoštola

středa –  památka sv. Prokopa, opata

čtvrtek – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

sobota – bl. Marie Romero, salesiánky

neděle – 14. neděle v mezidobí

Účelová sbírka z minulé neděle na investice v naší farnosti vynesla 19.155,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

Uprostřed kostela najdete přihlášky do náboženství pro děti na příští školní rok a také tam najdete petici na podporu manželství k podepsání.

Mše sv.o prázdninách ve všedních dnech i o nedělích budou v obvyklém pořádku, kromě úterý, kdy bude mše sv. už v 18 hod.

K dispozici je nové prázdninové číslo Fíkovníku, Duhy a Zpravodaje Proglasu.