Ohlášky 1. října 2017

30.09.2017

26. neděle v mezidobí – 1. 10. 2017

pondělí – památka svatých andělů strážných – mše sv.zde bude mimořádně v 18 hodin

středa – památka sv. Františka z Assisi

pátek – nezávazná památka sv. Bruna, kněze, je 1. pátek v měsíci, od 17 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní

sobota – památka Panny Marie Růžencové

neděle – 27. neděle v mezidobí

 

Po mši sv.v 10 hodin je schůzka malých a nových zájemců-ministrantů. V pátek v 15 hodin je schůzka ministrantů větších.

Vzadu v regálcích jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2018. Jsou tam i další časopisy a nové číslo Fíkovníku.

V úterý bude mše sv.už v 19 hod – začal nový akademický rok a setkávání vysokoškoláků.

Včera v Bratislavě byl prohlášen za blahoslaveného první slovenský salesiánský kněz Titus Zeman, mučedník komunistického režimu. Vzadu jsou k dispozici letáčky o jeho životě.

Vyučování náboženství na ZŠ Oskara Nedbala začne až 2.říjnový týden 11.10.

Připomínáme víkend 14.-15.10., kdy oslavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení našeho kostela. V sobotu ve 14 hod bude kytarová mše svatá, které se zúčastní mnozí salesiáni-kněží, kteří působili v minulosti v naší farnosti. Po mši svaté bude posezení a pohoštění. V neděli při mši svaté v 10 hodin zpívá chrámový sbor.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.