Ohlášky 11. června 2017

10.06.2017

Slavnost Nejsvětější Trojice – 11. 6. 2017

úterý – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně

neděle – 11. neděle v mezidobí

Sbírka na potřeby diecéze minulou neděli vynesla 11 350,- Kč. Všem vám dárcům upřimné díky.

V pondělí bude v 18.00 hodin poslední letošní pastorační rada farnosti.

Ještě dnes máte možnost se přihlásit na vikariátní pouť do Prachatic, která bude v sobotu 17. června v rámci oslav 40. výročí svatořečení Jana Nepomuka Neumanna.  Autobus bude odjíždět z Mariánského náměstí v 8.00 hodin a návrat po 17.00 hodině. Na pouť je možné se přihlásit  zápisem do seznamu, který je uprostřed kostela. Program pouti je na vývěsce u vchodu do kostela. Je pamatováno na všechny věkové kategorie.

Po  návratu z pouti od 18.00 do 21.00 hodin přijměte prosím pozvání všichni dobrovolníci naší farnosti k posezení na zahradě. Zveme všechny, kdo jakýmkoliv způsobem aktivně slouží v naší farnosti. Přijměte toto pozvání jako poděkování za to, co jste v tomto pastoračním roce pro nás všechny udělali.

Knihkupectví U Mikuláše se bude od pondělí 12.6. stěhovat do nových prostor -Na Sadech 19. Jelikož stěhování je věc nákladná a náročná, uvítají jakýkoli finanční dar, kterým podpoříme jejich činnost. Pokud by chtěl kdokoliv z vás pomoci tomuto knihkupectví, může si vzít lístek s číslem konta u vchodů kostela.

Otec vikář nás zve  na společné slavení Slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 15. června v 17.30 hodin do kostela Obětování Panny Marie, odkud půjde po mši sv. průvod do katedrály. Hlavním celebrantem bude otec biskup Vlastimil Kročil.

U časopisů leží přihlášky do náboženství. Děti již chodící do náboženství je dostanou v hodinách ve škole. Rádi bychom ale měli alestoň hrubý obraz o budoucích prvňáčcích ještě před začátkem nového školního roku. Přihlášky můžete vracet do sakristie. Děkuji.