Ohlášky 14. ledna 2018

13.01.2018

2. neděle v mezidobí – 14. 1. 2018

pondělí – bl. Aloise Variary, salesiána

středa – památka sv. Antonína, opata

čtvrtek – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

neděle – 3. neděle v mezidobí

 

Děkuji vám všem za pomoc a přípravu při slavení vánočních svátků v naší farnosti.

V pondělí v 18 hod je na faře setkání varhaníků.

V sobotu ve 14 hod je zde v kostele mše sv. za zemřelé členy rodin hospice sv. Veroniky.

U Panny Marie bolestné jsou stále k dispozici svěcená voda a připravené balíčky s křídou a kadidlem k označení vašich domovů.

V sobotu 27.1. se koná v tělocvičně na Čtyráku tradiční Farní 4D karneval. Srdečně zveme rodiny s dětmi. S sebou masky a přezůvky. Začátek je v 15 hod.

Jak uplatňovat křesťanské principy ve světě práce, v ekonomice, rodině, politice, při ochraně přírody, jak hájit důstojnost lidské osoby a další sociální otázky budeme společně studovat při měsíčních setkáváních v naší farnosti. Zájemci se mohou zapsat na papír uprostřed kostela.

V sobotu 10.února se koná tradiční, letos už 27. Salesiánský ples. Lístky se prodávají o nedělích po dopoledních mších sv.v 8 hod a v 10 hod zde na recepci Střediska a ve všední dny odpoledne od 14-19 hod. Také děkujeme za věcné dárky do tomboly.

Nadále prosíme o modlitby na úmysl prezidentských voleb a také o aktivní účasti za 2 týdny při 2. kolu voleb.

K dispozici je v kostele nové lednové číslo Fíkovníku a Nezbedy.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.