Ohlášky 16. září 2018

15.09.2018

24. neděle v mezidobí – 16. 9. 2018
pondělí – památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
pátek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
sobota – památka španělských salesiánských mučedníků
neděle – 25. neděle v mezidobí
Dnes se koná sbírka na bohoslovce.
Po mši sv. v 10 hod zveme na farní akci Loučení s létem.
V pondělí v 18 hod bude setkání farní pastorační rady.
Ve středu po večerní mši sv. začínají biblické hodiny.
Ve čtvrtek v 15:45 začíná náboženství pro 6.-9.tř. na faře. Výuka náboženství na ZŠ Emy Destinové a ZŠ Oskara Nedbala začíná až od října.
Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.
V kostele jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.
Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.