Ohlášky 17. června 2018

16.06.2018

11. neděle v mezidobí – 17. 6. 2018

úterý –  památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

čtvrtek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

pátek – památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků

sobota – památka sv. Josefa Cafassa, duchovního rádce Dona Boska

neděle – Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

V pondělí je od 17:45 setkání nad sociálním učením církve, od 18:30 se koná Festa – zakončení kurzů Alfa a Beta a modlitebních skupin. Po modlitbě v kostele bude grilování na zahradě. A od 18:45 se koná zasedání ekonomické rady farnosti.

Ve středu bude celebrovat mši sv. v 18 hod salesián P. Jan Ihnát z Prahy-Kobylis a po mši svaté bude mít přednášku na téma: Sv. František Saleský, který vnesl svatost do světa. Zazní také zkušenost jeho spolupracovnice s více než 6-měsíčním životem v klášteře v Annecy. Klášter patří řádu Navštívení Panny Marie a tento řád založil sv. F. Saleský.

V pátek v 15 hod a v neděli v 11 hodin se koná schůzka ministrantů.

V sobotu se koná brigáda na Tampíru s přípravou na prázdninové chaloupky.

Příští neděli je při mši sv.závěrečná katecheze pro děti, kterou povede o. Vít.

Uprostřed kostela najdete přihlášky do náboženství pro děti na příští školní rok, které pak můžete odevzdávat v sakristii.

Zprávu o tom, jak pomohly finanční prostředky na Ukrajině (tím, že jste zakoupili tradiční panenky Motanky) najdete uprostřed kostela.

Příští neděli se bude konat farní sbírka na investice v naší farnosti – bude určena na dokončení oprav kamenných chodníků a na opravu dveří ve vestibulu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

K dispozici je nové číslo Salesiánského magazínu.

Po mši svaté zveme na kafe do farní kavárny a na farní zahradu – děti na malinovku a dospělé na pivo – co zůstalo z páteční oslavy.