Ohlášky 17. září 2017

16.09.2017

24. neděle v mezidobí – 17. 9. 2017

úterý – nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

středa – památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

čtvrtek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

sobota – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

neděle – 25. neděle v mezidobí

Stále můžete odevzdávat v sakristii přihlášky do náboženství.  Tento týden začíná výuka na ZŠ Vltava a pro 6.-9.tř.

Dále se mohou v sakristii hlásit účastníci na přípravu na křest a biřmování a také do kurzu Alfa.

Ve farnosti nabízíme od října 2 nové kurzy – Manželské večery a Výchova dětí.

V pondělí uvítáme v našem městě milostnou sochu Panny Marie Fatimské.

V sobotu se koná celodiecézní pouť v Táboře a na Klokotech.

Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK zve na 23.9. do Českého Krumlova na blok přednášek a veřejnou debatu na téma: Migrace – problém, nebo šance?

Bližší informace k jednotlivým programům a akcím jsou na nástěnkách.

Dnešní vaše sbírka je určena na bohoslovce.

Salesiánské středisko mládeže hledá naléhavě vedoucí dobrovolníky do horolezeckých kroužků, pro stolní tenis a kroužek pokročilé hry na  kytaru. Zájemci se mohou hlásit u Kamily Urbanové ve středisku zde na Čtyráku.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny. Počínaje touto nedělí bude bývat farní kafe i po mši sv.v 10 hodin.