Ohlášky 18. června 2017

17.06.2017

11. neděle v mezidobí – 18. 6. 2017

pondělí – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota – slavnost Narození svatého Jana Křtitele

neděle – 12. neděle v mezidobí

V pondělí 19.6. se od 19.00 hod. uskuteční závěrečné setkání účastníků a jimi pozvaných přátel prvního kurzu Alfa a těch, kteří mu poskytovali modlitební zázemí, tzv. Festa. Bude to příležitost k vzájemnému poznání a představení  aktivního zapojení jednotlivých společenství do života církve.Prosíme kuchařky z farnosti, kdyby chtěla některá něco dobrého na setkání přinést, byli bychom rádi

Hudební škola Vojtěch zve ke spolupráci v příštím školním roce další děti nejen z farnosti sv. Vojtěcha. Nejvhodnější formu zapojení do aktivit a hudebního vzdělávání školy je možné individuálně domluvit, kontakt je k dispozici na nástěnce s názvem „Hudba u sv. Vojtěcha“ u hlavního vchodu do kostela.

V sobotu, 24. června 2017 v 10 hodin, přijmou jáhni  Pavel Bicek a David Mikluš v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila kněžské svěcení. Na tuto slavnost jste srdečně zváni.

Provinciál salesiánů jmenoval na základě výběrového řízení p. Ondřeje Trojka za nového ředitele Salesiánského střediska mládeže od 1.9.2017. P.Tomáš Rádl se bude postupně, tak jak bude předávat tuto funkci,  zapojovat do farní pastorace. S tím souvisí i druhá změna v rámci naší komunity – od 1. července převezme pozici admninistrátora farnosti P. Josef Mendel a P. Vít Dlapka zůstane ve farnosti jako kaplan.