Ohlášky 2. září 2018

01.09.2018

22. neděle v mezidobí – 2. 9. 2018

pondělí – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

pátek – památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

sobota – svátek Narození Panny Marie

neděle – 23. neděle v mezidobí

Od 1. září je normální pořad bohoslužeb (včetně úterý, kdy bude mše sv. v 18 hod až do konce září), ve čtvrtek je v 17:15 adorace.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu je 1. brigáda na Tampíru.

Příští neděle je 1. katecheze pro děti v dolním sále.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii. Letos budeme učit na 5 školách – Máj, Oskara Nedbala, Emy Destinové, Bezdrevská a v Šindlových Dvorech. Začátek výuky včas oznámíme.

Jako každý rok otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je možné se přihlásit v sakristii.

Benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže (na renovaci a rozšíření horolezecké stěny) se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 19 hod zde v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, vstupenky k zakoupení jsou v Karmelitánském knihkupectví  Na Sadech.

Členové farní pastorační a ekonomické rady vás zvou na akci s názvem Loučení s létem aneb škola začíná. Akce proběhne na farní zahradě v neděli 16.9. po bohoslužbě v 10 hod. Je připraveno občerstvení s programem. Můžete přinést něco sladkého či slaného na stůl.

K dispozici je zářijové číslo Fíkovníku. Časopisy pro děti – Nezbeda a Duha – už nebudou k dispozici v kostele – objednávejte je přímo u vydavatelů.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.