Ohlášky 23. září 2018

22.09.2018

25. neděle v mezidobí – 23. 9. 2018
čtvrtek – památka sv. Vincence z Paula, kněze
pátek – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
sobota – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
neděle – 26. neděle v mezidobí

Děkujeme za pomoc s farní akcí Loučení s létem a také za sbírku na bohoslovce, která vynesla 18.825,- Kč.
V pondělí od 17:45 hod je setkání nad sociálním učením církve.
Salesiánské středisko zve ve středu od 14 do 17 hod na den otevřených klubů na KC Máj.
Příští neděli v 11 hod se koná 1. ministrantská schůzka.
Zájemci o přípravu na křest, biřmování a kurzy Alfa, Beta a kurz metody přirozeného plánování rodičovství se mohou hlásit v sakristii. Více informací na nástěnkách.
V kostele jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky za 40,- Kč.
Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.