Ohlášky 24. června 2018

23.06.2018

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele – 24. 6. 2018

čtvrtek – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

pátek – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

neděle – 13. neděle v mezidobí

Dnes se koná farní sbírka na investice v naší farnosti – bude určena na zaplacení oprav kamenných chodníků a na opravu dveří ve vestibulu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Uprostřed kostela najdete přihlášky do náboženství pro děti na příští školní rok, které pak můžete odevzdávat v sakristii.

Mše sv.o prázdninách ve všedních dnech i o nedělích budou v obvyklém pořádku.

K dispozici je nové prázdninové číslo Fíkovníku a Zpravodaj Proglasu.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.