Ohlášky 24. září 2017

23.09.2017

25. neděle v mezidobí – 24. 9. 2017

úterý – nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

středa – památka sv. Vincence z Paula, kněze

čtvrtek – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa

pátek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

sobota – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

neděle – 26. neděle v mezidobí

 

Vyučování náboženství už probíhá na ZŠ Máj, Vltava a také pro 6.-9.tř.na faře. Tento týden začíná v úterý výuka také na ZŠ Emy Destinové.

Ministrantská schůzka bude přesunuta z pátku 29.9. na pátek 6.10. v 15 hodin. A schůzka malých a nových zájemců-ministrantů bude v neděli 1.10. po mši sv.v 10 hodin.

K dispozici vzadu u knih jsou nové salesiánské kalendáříky na rok 2018. Cena je 40,- Kč.

Prosíme o přihlášení se v sakristii na přípravu dospělých na křest a biřmování a také do kurzu Alfa.

Ve farnosti nabízíme od října 2 nové kurzy – Manželské večery a Výchova dětí. Bližší informace k jednotlivým programům jsou na nástěnkách.

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla 12 891,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V příštím týdnu navštíví naši republiku náš hlavní představený don Ángel Artime. A také v  rámci jeho návštěvy bude v sobotu v Bratislavě prohlášen za blahoslaveného první slovenský salesiánský kněz Titus Zeman, mučedník komunistického režimu. Na stolku jsou k dispozici letáčky o jeho životě.

O víkendu 14.-15.10. oslavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení našeho kostela. V sobotu ve 14 hod bude kytarová mše svatá, které se zúčastní mnozí salesiáni-kněží, kteří působili v minulosti v naší farnosti. Po mši svaté bude posezení a pohoštění. V neděli při mši svaté v 10 hodin zpívá chrámový sbor.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.