Ohlášky 25. června 2017

24.06.2017

12. neděle v mezidobí – 25. 6. 2017

středa – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

čtvrtek – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

neděle – 13. neděle v mezidobí

Hudební škola Vojtěch zve ke spolupráci v příštím školním roce další děti nejen z farnosti sv. Vojtěcha. Nejvhodnější formu zapojení do aktivit a hudebního vzdělávání školy je možné individuálně domluvit, kontakt je k dispozici na nástěnce s názvem „Hudba u sv. Vojtěcha“ u hlavního vchodu do kostela.

U časopisů leží přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné přihlášky můžete vracet do sakristie.