Ohlášky 25. listopadu 2018

24.11.2018

Slavnost Ježíše Krista Krále – 25. 11. 2018

pátek – svátek sv. Ondřeje, apoštola

neděle – První neděle adventní

V pondělí se koná od 19h modlitba Taizé v kostele sv. Rodiny.

V sobotu se koná společné tvoření adventních věnců (i s následným požehnáním), které začne od 14h zde na faře v tělocvičně. Bližší informace na nástěnkách.

Příští neděli je 1. neděle adventní a při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po mši sv. bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.