Ohlášky 26. srpna 2018

25.08.2018

21. neděle v mezidobí – 26. 8. 2018

pondělí – památka sv. Moniky

úterý – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

středa – památka Umučení svatého Jana Křtitele

neděle – 22. neděle v mezidobí

V pátek a v sobotu se uskuteční v centru města 6. ročník multižánrové akce Město lidem, lidé městu. Zde také naleznete stánek Salesiánského střediska mládeže.

V sobotu se koná v Ševětíně vikariátní setkání dětí.

Od soboty také začínají pravidelné bohoslužby v DD na Máji i na Hvízdalu.

Příští neděli při bohoslužbě v 10 hodin bude žehnání školákům a po mši sv. následuje malé občerstvení.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou uprostřed kostela, vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

Členové farní pastorační a ekonomické rady vás zvou na akci s názvem Loučení s létem aneb škola začíná. Akce proběhne na farní zahradě v neděli 16.9. po bohoslužbě v 10 hod. Bude připraveno občerstvení s programem.