Ohlášky 28. května 2017

27.05.2017

Sedmá neděle velikonoční – 28. 5. 2017

úterý – památka sv. Zdislavy

středa – svátek Navštívení Panny Marie

čtvrtek – památka sv. Justina, mučedníka

sobota – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

Ve středu 31. května proběhne v Praze výběrové řízení na místo ředitele našeho Salesiánského střediska. Je to pro naše salesiánské dílo v Českých Budějovicích dost zásadní změna a proto vás prosíme o modlitby, abychom po otci Tomášovi Rádlovi získali dobrého ředitele.

Ve čtvrtek, pátek a sobotu, tedy 1., 2., a 3. června bude vždy večer v 21.00 hodin přípravné triduum na Seslání Ducha Svatého, vrcholící obnovou svátosti biřmování. Všechny vás zveme. Bližší informace jsou v novém čísle Fíkovníku.

Příští neděli bude sbírka na potřeby diecéze.

Příští neděli ve 14.00 hodin proběhnou biblické závody dětí. Mohou se jich zúčastnit všechny děti ve věku 2. – 8. třídy základní školy.

V pátek 9. června po večrní mši svaté proběhne v našem kostele akce „Noc kostelů“ do 21.00 hodin. Pozvěte i své známé.