Ohlášky 30. prosince 2018

29.12.2018

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 30. 12. 2018

pondělí –  památka sv. Silvestra I., papeže – večerní mše sv. v 18h bude na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku

úterý – slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození páně), mše svaté jsou jako v neděli v 8h, 10h a 18 h

středa – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

čtvrtek – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

neděle – slavnost Zjevení Páně

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro mládež a po mši sv. bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

Od 1. ledna se bude konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4.1. (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

V pátek 11. ledna v 19h bude informativní setkání rodičů dětí, které by měly letos v naší farnosti přistoupit k prvnímu svatému přijímání.