Ohlášky 30. září 2018

29.09.2018

26. neděle v mezidobí – 30. 9. 2018

pondělí – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

úterý – památka Svatých andělů strážných

čtvrtek – památka sv. Františka z Assisi

pátek – památka bl. Alberta Marvelliho, salesiána

neděle – 27. neděle v mezidobí

 

Dnes po mši sv. v 10 hod se koná 1. schůzka ministrantů.

Od října začnou v naší farnosti pravidelné mše sv. i v pondělí v 18 hod (na prohloubení naší eucharistické úcty bude podáváno sv. přijímání podobojí namáčením).

V pondělí začíná kurz metody přirozeného plánování rodičovství. Vedou manželé Novákovi, začátek v 19 hod.

V úterý začínají pravidelně také svoje setkávání společenství vysokoškoláků a mladých pracujících. Mše sv. je v 19 hod. Na podporu práce se studenty jsme během léta založili klub Vysokoškolského katolického hnutí, a tím jsme se v Českých Budějovicích zařadili do pastorace vysokoškoláků v rámci celé České republiky.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

Ve čtvrtek se koná Klub seniorů v dolním sále od 13-15 hod.

Na 1. pátek v měsíci bude od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření.

V pátek a v sobotu se konají komunální a někde i senátní volby.

V sobotu je brigáda na Tampíru.

Příští neděli bude 1. mše sv. v 10 hod zaměřená pro mládež. Mládežnická bohoslužba bude bývat každou 1. neděli v měsíci.

V tomto týdnu začíná výuka náboženství na ZŠ Oskara Nedbala a také na ZŠ Emy Destinové.

Stále je možné se v sakristii hlásit na přípravu na křest a biřmování, a také do farních kurzů Alfa, Beta, kurz metody přirozeného plánování rodičovství a na konferenci o Amoris letitiae. Více informací na nástěnkách.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.