Ohlášky 31. prosince 2017

30.12.2017

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 31. 12. 2017

Při večerní mši sv. v 18 hod poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku.

pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození Páně), mše sv. v 8 h, 10 h a v 18 h  

úterý – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

středa – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

pátek – 1. pátek v měsíci, od 17 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření

sobota – Slavnost Zjevení Páně

neděle – Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční, při mši sv. v 10 hodin přijetí kandidátů do katechumenátu

Od 6. ledna bude jako každý rok Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste se u Petra Konráda. Pokud by se našli dobrovolníci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále, nahlaste se rovněž u Petra Konráda.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.