Ohlášky 4. června 2017

03.06.2017

Slavnost Seslání Ducha svatého – 4. 6. 2017

pondělí – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

úterý – nezávazná památka sv. Norberta, biskupa

čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes byla sbírka na potřeby diecéze. Všem vám dárcům upřimné díky.

Dnes ve 14.00 hodin proběhnou biblické závody dětí. Mohou se jich zúčastnit všechny děti ve věku 2. – 8. třídy základní školy. Srdečně vás zveme.

V pátek 9. června po večrní mši svaté proběhne v našem kostele akce „Noc kostelů“ do 21.00 hodin. Program je na dveřích kostela. Pozvěte i své známé.

V pátek a sobotu 16. a 17. června proběhnou v Prachaticích oslavy 40. výročí svatořečení Jana Nepomuka Neumanna. Otec vikář nás zve v sobotu na vikariátní pouť.  Autobus bude odjíždět z Mariánského náměstí v 8.00 hodin a návrat po 17.00 hodině. Na pouť je možné se přihlásit  zápisem do seznamu, který je uprostřed kostela. Přihlásit se je třeba do příští neděle. Podrobnější program pouti je na vývěsce u vchodu do kostela.

Tutéž sobotu večer v 18.00 hodin přijměte prosím pozvání všichni dobrovolníci naší farnosti k posezení na zahradě. Zveme všechny, kdo nějakým způsobem aktivně slouží v naší farnosti. Kostelníky, varhaníky, zpěváky, uklízeče, učitele, katechety, ministranty, členy pastorační, ekonomické, vysokoškolské rady, stavitele betlémů a stromků a všechny další, které jsem nyní sice nejmenoval, ale kteří mají aktivní podíl na chodu této farnosti. Přijměte toto pozvání jako poděkování za to, co jste v tomto pastoračním roce pro nás všechny udělali.

Knihkupectví U Mikuláše se bude od 12.6. stěhovat do nových prostor -Na Sadech 19. Jelikož stěhování je věc nákladná a náročná, uvítají jakýkoli finanční dar, kterým podpoříme jejich činnost. Pokud by chtěl kdokoliv z vás pomoci tomuto knihkupectví, může si vzít lístek s číslem konta u vchodů kostela.

V Kostele na Piaristickém náměstí  bude v úterý 6.6 v 18.00 hodin benefiční koncert Pavlíny Jíšové a Adély Jonášové ve prospěch mobilního Hospice sv. Veroniky zde v Budějovicích. Podrobnosti najdete na plakátu u vchodu kostela.

A nakonec přijměte srdečné pozvání na kolaudační koncert opravených varhan, který se koná dnes v 18 hodin v hodějovickém kostele.