Ohlášky 7. ledna 2018

06.01.2018

Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2018

Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Pondělí – blahoslaveného Tita Zemana, salesiána-kněze

Neděle – 2. neděle v mezidobí

Po mši sv.si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky. Také po mši sv.můžete přispět do letošní tříkrálové sbírky.

V pondělí v 15 hod budeme uklízet stromky a vánoční výzdobu, kromě Betléma. Děkujeme za pomoc.

Chceme reagovat na výzvu papeže Františka a studovat v naší farnosti sociální učení církve. Kdo byste měli zájem o společné setkávání, napište se na papír uprostřed kostela. Setkání bude probíhat zde na faře dle společné domluvy, a to 1-2x za měsíc zhruba na cca 1 hod.

Pomoc ukrajinským maminkám na frontové linii, tím že jste v prosinci zakoupili tradiční panenky Motanky, vynesla 15 137,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V sobotu 10.února se koná tradiční, letos už 27. Salesiánský ples. Lístky se budou prodávat o nedělích po dopoledních mších sv.v 8 hod a v 10 hod zde na recepci Střediska a ve všední dny odpoledne od 14-19 hod. Také děkujeme za věcné dárky do tomboly.

K dispozici je v kostele nové lednové číslo Fíkovníku.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.