Ohlášky 9. prosince 2018

09.12.2018

Druhá neděle adventní – 9. 12. 2018

středa – památka Panny Marie Guadalupské

čtvrtek – památka sv. Lucie, panny a mučednice

pátek – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

neděle – Třetí neděle adventní

V pondělí se koná od 18:45 farní pastorační rada a od 19h bude kurz Beta.

V úterý od 20:15 zveme na modlitební Večer chval v našem kostele – modlitbou provede otec Tomas van Zavrel.

Ve středu na Kampě má přednášku prof. Tomáš Halík, začátek v 18 hod.

Ve čtvrtek od 19:30 bude setkání skupiny nad VPPK.

Na sobotu prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně po rorátech, bude také den ZUŠ a zároveň ten den srdečně zveme na adventní duchovní obnovu pro naši farnost, kterou povede salesián z Plzně otec Rakovský, začátek v 9 hod.

Příští neděli v 10h bude mše sv. pro děti v kostele a  v 18:30 bude zasedání ekonomické rady farnosti.

Bližší informace o koncertě Gospel Zuzany Stirské v našem kostele ve čtvrtek 27.12. je na nástěnkách.