Ohlášky 9. září 2018

08.09.2018

23. neděle v mezidobí – 9. 9. 2018

čtvrtek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

pátek – svátek Povýšení svatého kříže

sobota – památka Panny Marie Bolestné

neděle – 24. neděle v mezidobí

V úterý v 17 hod začíná na KC Máj biblické hodiny – výklad nedělních textů.

Tento týden začíná výuka náboženství ve středu na ZŠ Máj a ve čtvrtek na ZŠ Bezdrevská.

Ve čtvrtek v 19 hod se koná zde v kostele benefiční koncert, vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, z důvodu konání koncertu nebude večerní mše sv. v 18 hod.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10 hod, zde v kostele je v 10 hod mše sv. pro děti a koná se sbírka na bohoslovce.

Zájemci na přípravu na křest a biřmování se mohou hlásit v sakristii.

Příští neděli srdečně zveme na Loučení s létem aneb škola začíná. Akce začíná po bohoslužbě v 10 hod na farní zahradě. Je připraveno občerstvení s programem. Můžete přinést něco sladkého či slaného na stůl.

Po mši svaté zveme na posezení do farní kavárny.