Ohlášky 6. ledna 2019

05.01.2019

Slavnost Zjevení Páně – 6. 1. 2019

Úterý – památka bl. Tituse Zemana, salesiána

Neděle – Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Po mši sv.si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky, balíčky najdete na stolku uprostřed kostela. Také můžete přispět do tříkrálové sbírky.

Dnes po mši sv. v 10h bude ministrantská schůzka a florbalový trénink.

V pondělí je od 16h setkání nad sociálním učením církve.

Ve středu po večerní mši sv. zveme na měsíční modlitební zastavení s Donem Boskem.

V pátek v 19h bude informativní setkání rodičů dětí, které by měly letos v naší farnosti přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

K dispozici je nové číslo Fíkovníku, který bude od ledna vycházet 1x 2 měsíce.

Od 1. ledna se koná Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

Trochu dopředu – v pátek 25.1. se bude konat už 3.díl přednášky Petra Reitingera o historii Čtyř Dvorů, dále během února začnou v naší farnosti kurzy Manželských večerů a Chodíme spolu. Jak se přihlásit a více informací na nástěnkách.