Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 10. – 27. 10.

19.10.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za Janu Pavlíkovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Reitingera, Annu Pekařovou, Vladimíra Mužíka a živou a zemřelou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Marii Jarošovou
Pondělí 21. 10.
Bl. Karla Rakouského
18:00 P. Josef P. Josef Za rod Plodků a Venturů
Úterý 22. 10.
Sv. Jana Pavla II., papeže
19:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Středa 23. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Karla Sobotku
Čtvrtek 24. 10.
Sv. Aloise Guanelly, salesiána
18:00 P. Vít P. Vít Za sestru Marii a rodiče
Pátek 25. 10. mše sv. není koncert
Sobota 26. 10. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za Boží ochranu pro rodinu
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 27. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Chryzostoma Ikubito
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o ochranu syna

Další oznámení

Neděle – 29. neděle v mezidobí – 20. 10. 2019.

Dnes je den modliteb za misie a koná se také sbírka na salesiánské a světové misie.

Pondělí – památka bl. Karla Rakouského

Úterý – památka sv. Jana Pavla II., papeže

Čtvrtek – památka sv. Aloise Guanelly, salesiána

Neděle – 30. neděle v mezidobí

Děkujeme za společnou oslavu slavnosti posvěcení kostela minulou neděli a za napečené buchty ad. dobroty.

V pondělí je od 16h kurz Výklad mše svaté, v 19h začíná kurz Alfa a je také zasedání ekonomické rady farnosti a také od 19h se koná v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

Ve středu se koná přednáška nemocničního kaplana Ondřeje Doskočila v Horké Vaně, začátek v 18:30.

Ve čtvrtek v 17h začíná letošní příprava biřmovanců a od 18h je příprava na křest dospělých.

V pátek zde nebude večerní mše sv. – v kostele se koná koncert Františka Nedvěda, je ještě možné zakoupit lístky zde na recepci, více informací na nástěnkách.

Příští víkend končí letní čas, ze soboty na neděli se posouvá čas o 1h nazpět.

Prožíváme misijní měsíc – jsou k dispozici misijní kalendáře, také modlitby a další brožury a kartičky se salesiánskými misijními dobrovolníky.

O podzimních prázdninách se koná ve Zlíně setkání ministrantů ze salesiánských farností, kterého se účastní i skupina našich ministrantů.

Pro ty, kteří nebudou moci navštívit a pomodlit se za své zemřelé okolo Dušiček, mohou tak učinit už od čtvrtka 25. 10.

Farníci Pavel Janoušek a František Jungbauer – organizátoři duchovně-zážitkového víkendu pro starší děti od 12 let, zvou další zájemce. Víkend se uskuteční od 8. – 10. listopadu na Tampíru. Tématem bude modlitba-můj vztah k Bohu jako Otci + sportovní aktivity. Pomoc dalších rodičů vítána. Přihlášky do pátku 25. 10. u Pavla Janouška (kontakty jsou uvedeny v ohláškách na nástěnkách).