Rozpis bohoslužeb v týdnu 27. 10. – 3. 11.

25.10.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 27. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
10:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Chryzostoma Nkubito
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Prosba o ochranu syna
Pondělí 28. 10.
sv. Šimona a Judy, apoštolů
18:00 P. Pavel P. Pavel
Úterý 29. 10.
Bl. Michala Ruy, kněze
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Bláhu a Vlastu Bláhovou
Středa 30. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + paní Jarmilu Kartákovou, jejího manžela Václava a všechny pozůstalé
Čtvrtek 31. 10. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysly dárce
Pátek 1. 11.
Slavnost všech svatých
18:00 P. Josef P. Josef Za dar víry
Sobota 2. 11.
Vzpomínka Na Všechny Věrné Zemřelé
7:30 P. Pavel P. Pavel Za manžele Bicanovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 3. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Jana Pecku
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbacha, Marii a Vítězslava Zitterbauerovy, Františku Winterovou a Stanislavu Sedlářovou
18:00 P. Vít P. Vít Za rodiče Hawleovy a bratra

Další oznámení

Neděle – 30. neděle v mezidobí – 27. 10. 2019.

Pondělí – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Úterý – památka bl. Michala Ruy, salesiána

Pátek – Slavnost všech svatých

Sobota – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Neděle – 31. neděle v mezidobí

 

Minulou neděli při sbírce na misie se vybralo 25.334,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu je brigáda na Tampíru.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Před svátkem Dušiček je příležitost se modlit za zemřelé – 1. a 2. 11. v kterémkoliv kostele a potom do 8. 11. na hřbitově.

Tento týden začal nový kurz Alfa. Jeho důležitou součástí je zázemí modlitby. Poskytují je jednotlivá společenství farnosti. Budete se moci k nim připojit i Vy ostatní, a to buď účastí na společné modlitbě v kapli komunity v době setkání účastníků kurzu Alfa, anebo se modlit za jednotlivé účastníky tohoto kurzu. V sakristii je možné se přihlásit na konkrétní termín společné modlitby, nebo si vybrat jedno či více křestních jmen účastníků kurzu a modlit se za ně. Na konci kurzu bude možné se společně s účastníky kurzu setkat.