Rozpis bohoslužeb v týdnu 6. 10. – 13. 10.

05.10.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 6. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Václava a Martu Reitingerovi
10:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Tomrleho, celý rod a za živé a zemřelé v rodině
18:00 P. Vít P. Vít Za + Kateřinu Pumprovou
Pondělí 7. 10.
Panny Marie Růžencové
18:00 P. Josef P. Josef Za Boží ochranu a požehnání pro mladou rodinu
Úterý 8. 10. 19:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Olejašovou a duše v očistci
Středa 9. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 10. 10. 18:00 P. Vit P. Vit Na poděkování za dar života
Pátek 11. 10.
Sv. Jana XXIII., papeže
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 12. 10.
Sv. Radima, biskupa
7:30 P. Vít P. Vít Za Marii Jarošovou
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 13. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodinu Šejnostovu, uzdravení nemocného a za duše v očistci
10:00 P. Jan Ihnát, SDB P. Josef Prosba za rodinu
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Michal P. Michal Za + Václava Podlahu

Další oznámení

 • Neděle – 27. neděle v mezidobí – 6. 10. 2019.

  Pondělí – památka Panny Marie Růžencové

  Pátek – sv. Jana XXIII., papeže

  Sobota – sv. Radima, biskupa

  Neděle – 28. neděle v mezidobí

  V úterý se začínají pravidelně scházet společenství vysokoškoláků i mladých pracujících, mše svatá tedy bude bývat už od 19h a to až do konce května.

  V sobotu je brigáda na Tampíru a koná se také den ZUŠ s přespáním.

  Příští neděli oslavíme posvěcení našeho kostela – mši sv. v 10h bude celebrovat P. Jan Ihnát, salesián z Prahy. Děkujeme, jestliže přinesete něco sladkého či slaného do farní kavárny k posezení po mši sv. v 8h a v 10h. Při mši svaté v 10h bude také představení členů nové pastorační a ekonomické rady farnosti a předání jmenovacích dekretů. V neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka a florbalový trénink a v 10h bude také mše sv. v Mokrém.

  Kdo byste věděli o někom ve farnosti, kdo by stál o návštěvu se sv. přijímáním – nahlašte je v sakristii.

  Papež František vyhlásil měsíc říjen jako mimořádný misijní měsíc – uprostřed kostela jsou misijní kalendáře a vzadu na nástěnce je tablo s mladými lidmi, kteří pojedou na misijní volontariát do ciziny v rámci salesiánského programu Cagliero – jsou tam kartičky s jejich obrázky – můžete si některou z kartiček vzít a modlit se za dotyčného dobrovolníka.

  Kurz Alfa začíná v pondělí 21. října v 19h, stále je možné se do kurzu přihlásit buď u o. Jindřicha nebo v sakristii. V sakristii je možné se přihlásit také do katechumenátu nebo na přípravu na biřmování.

  Kurz Výklad mše svaté začne až příští pondělí 14. října, začátek v 16h v dolním sále, více informací na nástěnkách.

  Ve dnech 18.-20.10.2019 se v Olomouci koná  celorepublikové setkání Taizé. Jde o víkendové setkání mladých v duchu Taizé, které se v ČR koná pravidelně každé dva roky. Informace najdete na webových stránkách dnyduvery.cz.