Rozpis bohoslužeb v týdnu 10. 11. – 17. 11.

09.11.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 10. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za dar života a zdraví rodiny Janáčkové
10:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Bušků
18:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 11. 11.
sv. Martina, biskupa
18:00 P. Vít P. Vít Za + Alžbětu Eiblovou, manžela a dceru
Úterý 12. 11.
sv. Josafata, biskupa a mučedníka
19:00 P. Jindřich P. Jindřich Na poděkování za dar života pro rodinu Hanákovu
Středa 13. 11.
sv. Anežky České, panny
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Václava Mráze a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 14. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Miladu Šimkovou k 10. výročí úmrtí a za celou její zemřelou rodinu
Pátek 15. 11.
bl. Magdaleny Morano, salesiánky
18:00 P. Vít P. Vít Za + rodiče Růženu a Štěpána Jurčíkovy, za bratra Josefa Jurčíka a Zdeňku Filišteinovou
Sobota 16. 11. 7:30 P. Michal P. Michal Prosba o uzdravení Honzíka a pana Hory
Neděle 17. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Marii a Václava Podlešákovy
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života a za požehnání
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny

Další oznámení

Neděle – 32. neděle v mezidobí – 10. 11. 2019.

Pondělí – památka sv. Martina, biskupa

Úterý – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Středa – památka sv. Anežky České, panny

Pátek – památka bl. Magdaleny Morano, salesiánky

Neděle – 33. neděle v mezidobí

 

Dnes se koná sbírka na charitu.

V pondělí od 19.00 hod. bude další setkání kurzu Alfa, je možné se v sakristii přihlásit na zázemí modlitby pro toto setkání.

Ve čtvrtek je od 16:30 společenství děvčat.

Srdečně zveme na Triduum ke sv. Anežce České jako poděkování za dar svobody při 30. výročí tzv. sametové revoluce. Bude se konat po mši sv. ve středu, čtvrtek a v pátek. Na programu bude modlitba a litanie ke sv. ochráncům naší vlasti.

V sobotu se koná den ZUŠ s přespáním.

Příští neděli je od 10 hodin mše sv. na Komunitním centru Máj a po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka, jak zde na Čtyráku, tak i na KC Máj. Od 15.00 do 18.00 hod. je na KC Máj ministrantský florbalový trénink. 

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.