Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 11. – 24. 11.

16.11.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Marii a Václava Podlešákovy
10:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života a požehnání
10:00 P. Tomáš KC Máj
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Josefa Matouškovy a jejich rodiny
Pondělí 18. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života, požehnání a pomoc do dalších dní
Úterý 19. 11. 19:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Středa 20. 11. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 21. 11.
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00 P. Vít P. Vít Za + Josefa Luxe u příležitosti 20. výročí od jeho úmrtí
Pátek 22. 11.
sv. Cecilie, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + z rodin Mračků, Podlahů a Nevšímalů
Sobota 23. 11. 9:30 biskup V. Kročil P. Josef Za požehnání a ochranu pro naše biskupy a kněze
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 24. 11.
Slavnost Ježíše Krista krále
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a sestru a švagry
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 33. neděle v mezidobí – 17. 11. 2019.

Čtvrtek – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Pátek – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka, jak zde na Čtyráku, tak i na KC Máj. Od 15.00 do 18.00 hod. je na KC Máj ministrantský florbalový trénink. 

Dnes od 17:11 se rozezní zvony po celé republice, včetně našeho kostela, jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 19.534,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté a v 19h bude setkání Pastorační rady farnosti.

V úterý se koná od 18:30 setkání varhaníků a žalmistů z naší farnosti, na programu bude příprava na advent a vánoce.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

V sobotu zde bude setkání kostelníků, varhaníků, lektorů a akolytů z celé diecéze, nebude tedy ranní mše sv. v 7:30, ale místo ní bude mše sv. v 9:30, které bude předsedat o. biskup Kročil. Členové těchto služeb z řad našich farníků, ale i další zájemci o toto setkání, mohou nahlásit svoji účast o. Josefovi.

Příští neděli se koná účelová sbírka na novou fasádu našeho kostela a celkové venkovní úpravy.

Také příští neděli navštíví naši farnost skupina bohoslovců z pražského semináře i s naším Lukášem Houškou a bude s nimi i spirituál o. Žák, budou s námi slavit eucharistii v 10h a pak se s nimi můžete setkat ve farní kavárně.