Rozpis bohoslužeb v týdnu 24. 11. – 1. 12.

23.11.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 24. 11.
Ježíše Krista krále
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Marešovu, Hývnarovu a sestru a švagry
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
Pondělí 25. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 26. 11. 19:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Nevšímalovy
Středa 27. 11. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Leoše
Čtvrtek 28. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Pátek 29. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Kofroňovy a živou rodinu
Sobota 30. 11.
sv. Ondřeje, apoštola
7:30 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 1. 12.
1. neděle adventní
8:00 P. Josef P. Josef Za + Karla Groulíka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Miluši Tokárovou
18:00 P. Vít P. Vít Za + Janu a Antonína Krejčů a jejich rodiny

Další oznámení

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále – 24. 11. 2019.

Sobota – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Neděle – 1. neděle adventní

Dnes se koná sbírka na novou fasádu našeho kostela a celkovou venkovní úpravu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí bude od 19h v kostele sv. Rodiny modlitba Taizé.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

V sobotu se koná společné vázání adventních věnců (i s následným požehnáním), které začne od 14h zde na faře v tělocvičně. Bližší informace na nástěnkách.

Příští neděle je 1. neděle adventní a při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete, zveme také na mši sv. v 10h, která bude zaměřená na mládež.

Příští neděli dopoledne také proběhne v naší farnosti adventní dobročinný minibazar. Zúčastní se ho různé neziskové organizace, např. Národní rada osob se zdravotním postižením, Hospic sv. Kleofáše, Salesiánské středisko mládeže a Empatie. Můžete na něm nakoupit krásné dárky, ozdoby nebo i obrazy pro své blízké a zároveň tím i podpoříte dobrou věc. Minibazar bude otevřený od 8,45 do 12,00h.

Děkujeme za pomoc s přípravami a průběhem včerejšího zdařilého setkání kostelníků, varhaníků, lektorů a akolytů z celé diecéze.

Mikulášská nadílka nebude ve čtvrtek 5.12. ale už ve středu 4.12. po večerní mši sv. v 18:45.

Adventní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 14.12. a povede ji farní vikář od katedrály P. Bohouš Richter. Srdečně zveme.