Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 11. – 10. 11.

01.11.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 3. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Jana Pecku
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbacha, Marii a Vítězslava Zitterbauerovy, Františku Winterovou a Stanislavu Sedlářovou
18:00 P. Vít P. Vít Za rodiče Hawleovy a bratra
Pondělí 4. 11.
sv. Karla Boromejského, biskupa
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Sedláčkovy a rodiče z obojí strany
Úterý 5. 11.
Připomínka zemřelých dobrodinců a členů salesiánské rodiny
19:00 biskup V. Kročil P. Josef Na úmysl dárce
Středa 6. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za společenství salesiánů – spolupracovníků
Čtvrtek 7. 11. 18:00 P. Vít P. Vít Za + Jana Bláhu
Pátek 8. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Šídovy a manžela p. Vopravila
Sobota 9. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky
7:30 P. Michal P. Michal Za + Karla a Františka Pražanovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 10. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Bušků
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 31. neděle v mezidobí – 3. 11. 2019.

Pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Úterý – připomínka zemřelých členů a dobrodinců Salesiánské rodiny

Sobota – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Neděle – 32. neděle v mezidobí

 

V pondělí je od 16h Výklad mše svaté a v 19h bude kurz Alfa.

V úterý slouží studentskou mši sv. v 19h otec biskup Kročil.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Také ve středu ve studentském klubu Kampa se koná od 18h přednáška p. doc. Ondřeje Doskočila s názvem „Co dělá kaplan v nemocnici aneb pláče kaplan v kapli?“

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém v 10h a koná se sbírka na charitu.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Do 8. 11. je příležitost při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.