Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 1. – 27. 1.

19.01.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Michal P. Michal Za Jana Smolu
Pondělí 21. 1.
sv. Anežky, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 22. 1.
bl. Laury Vicuňi, salesiánky
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Mígla
Středa 23. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 24. 1.
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
titulárního patrona Společnosti sv. Františka Saleského
18:00 P. Vit P. Vit Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Pátek 25. 1.
Obrácení svatého Pavla, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 26. 1.
sv. Timoteje a Tita, biskupů
7:30 P. Josef P. Josef
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 27. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Vít P. Vít

Další oznámení

2. neděle v mezidobí – 20. 1. 2019

Úterý – památka bl. Laury Vicuňi, salesiánky

Čtvrtek – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Pátek – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Sobota – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Neděle – 3. neděle v mezidobí, zároveň si připomínáme sv. Jana Boska, zakladatele kongregace salesiánů

Děkujeme všem za pomoc s úklidem vánoční výzdoby v kostele.

V pondělí se koná od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve středu je od 19:30 setkání skupiny nad VPPK.

Ve čtvrtek od 15:30 bude společenství děvčat. 

V pátek bude od 18:45 už 3. díl přednášky Petra Reitingera o historii Čtyř Dvorů.

V sobotu se koná den ZUŠ.

Příští neděli oslavíme v naší farnosti svátek sv. Jana Boska – dopoledne při mši sv. v 10h bude zpívat dětský sbor a obnoví své sliby salesiáni spolupracovníci. Odpoledne od 14:30 bude zde na faře program – manželé Marčíkovi budou vyprávět o misiích v Indii a pro děti bude připravena divadelní pohádka. Prosíme o přinesení něčeho slaného či sladkého na stoly.

Salesiáni z Českých Budějovic srdečně zvou na 28. Salesiánský ples. Téma letošního plesu je Salesiáni bez hranic – Salesiáni totiž fungují ve 130 zemích světa, a letošní ročník je chce připomenout. Vystoupí taneční orchestr Variant, těšit se můžete na bohatou tombolu i „půlnoční“ překvapení. Záštitu nad letošním ročníkem převzal senátor Pavel Fischer. Na recepci jsou v prodeji lístky, a tamtéž také můžete přinášet i své dary do tomboly.

Pro všechny děti ve věku 7 – 14 let připravuje Salesiánské středisko jarní příměstský tábor s názvem – To nechceš. Děti totiž určitě nechtějí trávit prázdniny doma. Přihlášení probíhá přes esal, více informaci na webových stránkách střediska.

Letní prázdniny jsou sice ještě v nedohlednu, ale středisko už plánuje, jakými letními pobytovými i příměstskými tábory vám ozvláštní dva měsíce bez školní docházky. Nabídku táborů pro sezónu 2019 jsme zveřejnili na webových stránkách 15.1. Přihlásit se bude však možné až od 1.2. přes esal.