Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 12. – 8. 12.

30.11.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 12.
1. neděle adventní
8:00 P. Josef P. Josef Za + Karla Groulíka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Miluši Tokárovou
18:00 P. Vít P. Vít Za + Janu a Antonína Krejčů a jejich rodiny
Pondělí 2. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + i živou rodinu Suchomelovu a Rímárovu
Úterý 3. 12.
sv. Františka Xaverského, kněze
19:00 P. Prokeš P. Josef Za + Annu Markovou
Středa 4. 12. 18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl ASC
Čtvrtek 5. 12.
Bl. Filipa Rinaldiho, kněze,
zakladatele Sekulárního institutu Volontárií Dona Boska
18:00 P. Vít P. Vít Za + Bohuslava Čermáka
Pátek 6. 12.
Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa Hraše
Sobota 7. 12.
sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
7:00 P. Vít P. Vít Za + Jaroslava Poláka a jeho rodiče
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
17:00 P. Jindřich P. Jindřich
Neděle 8. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Marii a Josefa Šímovy, Vladislava Klímu a Gábinku, rodinu Jindrů a Váchalů
10:00 P. Josef P. Josef Za + Michaelu Hospodářskou
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 1. neděle adventní – 1. 12. 2019.

Úterý – památka sv. Františka Xaverského, kněze

Čtvrtek – památka bl. Filipa Rinaldiho, salesiána

Pátek – slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze

Sobota – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Neděle – 2. neděle adventní

 

Dnes dopoledne probíhá v tělocvičně adventní dobročinný minibazar. Můžete po mši svaté nakoupit krásné dárky a ozdoby pro své blízké a zároveň tím i podpoříte dobrou věc. Minibazar bude otevřený do 12,00h.

V pondělí je od 16h výklad mše svaté.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem a po večerní mši sv. je v kostele od 18:45 mikulášská nadílka, také ve středu je od 18h v Kampě přednáška M. Kašparů na téma Stavy a vztahy – bludný kruh.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h v dolním sále a od 13h je setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Od pátku do neděle se koná farní víkendovka pro děti.

V sobotu začínají ranní roráty v 7h. Zveme všechny děti, aby přišly se svými lucerničkami očekávat Ježíše. Prosíme, aby se zájemci o ranní snídani po mši svaté zapsali na arch ve středu kostela.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém od 10h a je také sbírka na bohoslovce.

K adventu patří roráty a k nim se můžete přidat na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz. Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.

Sbírka na novou fasádu našeho kostela z minulé neděle činila 24.396,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Zveme na adventní duchovní obnovu pro farnost, která  se bude konat v sobotu 14.12. a povede ji farní vikář od katedrály P. Bohouš Richter.

Od ledna se bude v naší farnosti konat další kurs Manželských večerů. Ještě zbývají poslední volná místa. Bližší informace jsou na webu farnosti nebo na letáčcích na nástěnkách.