Rozpis bohoslužeb v týdnu 15. 12. – 22. 12.

13.12.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 15. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + paní Honovou
10:00 P. Vít P. Vít Za uzdravení nemocného, rod Šejnostů a duše v očistci
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Elenu Sonntágovou
Pondělí 16. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Machartovy a syna Pavla
Úterý 17. 12. 19:00 P. Josef P. Josef Za řeholníka otce Bernarda – za uzdravení a znovu nabytí sil
Středa 18. 12. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Miloslava Scheinpfluga
Čtvrtek 19. 12. 18:00 P. Vít P. Vít Na poděkování za dar života, požehnání a pomoc do dalšího života
Pátek 20. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Janu Pavlíkovou
Sobota 21. 12. 7:00 P. Vít P. Vít Za řeholníka otce Bernarda – za uzdravení a znovu nabytí sil
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 22. 12.
4. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Stöckerovy a jejich rodiče
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Aloise Rutovi
18:00 P. Vít P. Vít Za + Jana Matase, rodiče a živé rodiny

Další oznámení

Neděle – 3. neděle adventní – 15. 12. 2019.

Neděle – 4. neděle adventní

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.

V pondělí od 16h je výklad mše svaté, od 19h je adventní zamyšlení pro studenty a mladé pracující, a také od 19h je setkání rodičů dětí, kteří se budou připravovat na 1. sv. přijímání.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15. 

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9 – 11h, od 13h je setkání seniorů a  od 16:30 bude společenství děvčat.

Možnost přistoupit ke sv. smíření před vánocemi v naší farnosti, kromě půl hodiny před každou mší sv., bude v pátek, v neděli a příští pondělí 23. 12. od 17-18:30h, bude zpovídat více kněží.

Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na sobotní roráty na papír uprostřed kostela. V sobotu bude také odpoledne v domovech důchodců udílení sv. nemocných.

Příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na novou fasádu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.