Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 12. – 5. 1.

25.12.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 12.
svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Vít P. Vít
Pondělí 30. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Bicanovy a rodiče
Úterý 31. 12. 17:00 P. Josef P. Josef Za vysokoškoláky, mladé pracující a komunitu salesiánů v Českých Budějovicích
Středa 1. 1.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Josef P. Josef Za Annu Šeborovou při výročí narození před 100 lety
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
18:00 P. Michal P. Michal
Čtvrtek 2. 1.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
18:00 P. Vít P. Vít Za + Marii Flaškovou
Pátek 3. 1.
památka Nejsvětějšího jména Ježíš
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 4. 1. 7:30 P. Josef P. Josef Za vnučku, její rodiče a babičku Annu
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 5. 1.
slavnost Zjevení Páně
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Michal P. Michal Za + Bohuslava Čermáka
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Rastislava Venturu, rodiče a sourozence

Další oznámení

Neděle – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 29. 12. 2019.

Úterý –  památka sv. Silvestra I., papeže – večerní mše sv. je už v 17h a bude na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku

Středa – slavnost Matky Boží, Panny Marie (konec oktávu Narození páně), mše svaté jsou jako v neděli v 8h, 10h a 18 h

Čtvrtek – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Pátek – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

Neděle – slavnost Zjevení Páně

Sbírka na novou fasádu našeho kostela z minulé neděle činila 31.019,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Od 1. ledna se bude konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4.1. (hlavně z paneláků) nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).