Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 12. – 15. 12.

07.12.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Marii a Josefa Šímovy, Vladislava Klímu a Gábinku, rodinu Jindrů a Váchalů
10:00 P. Josef P. Josef Za + Michaelu Hospodářskou
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysl dárce
Pondělí 9. 12.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 P. Vít P. Vít Za + Rudolfa Gážiho
Úterý 10. 12. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Hraše
Středa 11. 12. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodinu Veselých a Augustinů
Čtvrtek 12. 12. 18:00 P. Vít P. Vít Za + paní Víkovou a manžela a rodiče z obojí strany
Pátek 13. 12.
sv. Lucie, panny a mučednice
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Anežku Karesovou a Michala Šímu
Sobota 14. 12.
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
7:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Slepičkovy
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 15. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + paní Honovou
10:00 P. Vít P. Vít Za uzdravení nemocného, rod Šejnostů a duše v očistci
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Elenu Sonntágovou

Další oznámení

Neděle – 2. neděle adventní – 8. 12. 2019.

Pondělí – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Pátek – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Sobota – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Neděle – 3. neděle adventní

 

Dnes je sbírka na bohoslovce.

V sobotu se koná v naší farnosti adventní duchovní obnova, kterou povede farní vikář od katedrály P. Bohouš Richter, začátek je v 9h. Ten den je také den ZUŠ.

Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na sobotní roráty na papír uprostřed kostela.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro děti, po mši sv. bude ministrantská schůzka.

Od ledna se bude v naší farnosti konat další kurs Manželských večerů. Ještě zbývají poslední volná místa. Bližší informace jsou na webu farnosti nebo na letáčcích na nástěnkách.