Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 3. – 24. 3.

16.03.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 3.
2. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Josef P. Josef Za + Růženu a Karla Odrážkovy a za + příbuzné a duše v očistci
Pondělí 18. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Poděkování za dar života
Úterý 19. 3.
sv. Josefa, snoubence Panny Marie
19:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa Cepáka a všechny Josefy ve farnosti
Středa 20. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Josefa Eibla a Petra Pražáka
Čtvrtek 21. 3. 18:00 P. Vit P. Vit Za + rodiče Marii a Karla Bogarovy
Pátek 22. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Josefa Rolince, manželku a rodiče
Sobota 23. 3. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za + Kateřinu a Františka Pumprovy a jejich děti
15:00 P. Vít DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal
Neděle 24. 3.
3. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Marii Johnovou
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

 • Neděle – 2. neděle postní – 17. 3. 2019

  Úterý – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

  Neděle – 3. neděle postní

  V pondělí se koná postní setkání pro mladé, začátek je v 19:30h.

  Ve čtvrtek bude Klub seniorů od 13-15h a od 16:30 je společenství děvčat.

  V pátek a v sobotu se koná zde na faře jarní burza dětského a dámského oblečení a obuvi, seznamy jsou uprostřed kostela, více informací na nástěnkách.

  V sobotu je 1. brigáda na Tampíru.

  Příští neděli bude ministrantský florbal od 15 – 18h na KC Máj.

  Uprostřed kostela je papír k zapsání pro zájemce o společné přijetí sv. nemocných, které bude v neděli 31.3. při ranní mši sv. v 8h.

  Zájemci o vedení křížových cest se mohou hlásit v sakristii.

  Pro děti jsou pro postní dobu k dispozici postničky ve formě puzzle, a to kostel v bulharských misích, najdete je uprostřed kostela.

  V postní době se konají o pátcích v katedrále duchovní slova na postní témata, začátky jsou v 17h.

  Z dalších informací – Salesiánské středisko vypisuje výběrové řízení na sociálního pracovníka (více informací na nástěnkách).

  Ve čtvrtek 28. března bude v našem kostele koncert Pavla Žalmana, před ním ještě vystoupí kytarový soubor a dětský pěvecký sbor Canzonetta. Lístky jsou v prodeji a více informací najdete na nástěnkách.

  Nezapomeňte a přijďte na postní duchovní obnovu pro farnost, která se bude konat v sobotu 30.3. a kazatelem bude salesián P. Petr Zelinka ze Sebranic.

  V sobotu 30. března 2019 v 18:30 se v našem kostele uskuteční repríza muzikálového večera ZUŠ Vojtěch. Více na www.zusvojtech.cz, je možná rezervace míst v lavicích, viz bit.ly/detskemuzikaly