Rozpis bohoslužeb v týdnu 14. 4. – 21. 4.

13.04.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 14. 4.
Květná neděle
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Milana, Rudolfa a Milenu Třebínovy
10:00 P. Michal P. Michal Za živé a + členy rodiny Duškovy a Hlinkovy
10:00 P. Vít Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Lejtnarovu, Dvořákovu a duše v očistci
Pondělí 15. 4.
Pondělí svatého týdne
18:00 P. Josef P. Josef Za rodiče Burdovy, sestry a bratry
Úterý 16. 4.
Úterý svatého týdne
19:00 biskup Posád P. Josef Za uzdravení malé Aničky a Boží požehnání celé rodině
Středa 17. 4.
Středa svatého týdne
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za P. Klímu, jeho rodiče a sourozence
Čtvrtek 18. 4.
Zelený Čtvrtek
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Flaškovou
Pátek 19. 4.
Velký Pátek
18:00 P. Vít P. Vít
Sobota 20. 4.
Bílá Sobota
20:00 P. Michal P. Michal
Neděle 21. 4.
neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za nemocného syna
10:00 P. Josef P. Josef Za uzdravení
18:00 P. Michal P. Michal
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Vít DD Hvízdal

Další oznámení

 • Neděle – Květná neděle – 14. 4. 2019

  Dnes odpoledne ve 14h proběhne „Jarní žehnání kol“, po něm bude následovat společná jízda na Hlubokou.

  Od pondělí do středy je možnost přijmout sv. smíření od 17 do 18:30h (v úterý až do 19:30h), bude zpovídat více kněží.

  V pondělí se koná postní setkání pro mladé, začátek je v 19:30h.

  V úterý mši sv. v 19h bude celebrovat otec biskup Posád, který po bohoslužbě má přednášku pro studenty a mladé pracující.

  Na Zelený Čtvrtek je v katedrále v 10h Missa chrismatis. V 16:30h bude nácvik ministrantů a v 18h budou obřady v našem kostele. Pak následuje společná adorace v Getsemanské zahradě, kostel bude otevřen k adoraci do 20h. Je také možnost zúčastnit se společné modlitby za město u Petrinů – více informací na nástěnce.

  Na Velký Pátek bude dopoledne v 10h křížová cesta-můžete si přinést svojí svíčku. Koná se také tradiční výstup na Kluka s obřady na vrcholu. V 16:30h je nácvik ministrantů a v 18h budou obřady, kostel k modlitbě bude otevřený do 20h. Velký Pátek je den přísného postu.

  Během svatého týdne můžete do kasiček v kostele přispívat na tzv. Velkopáteční sbírku na Svatou zemi. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Na Bílou Sobotu bude v 8h modlitba breviáře, obřady s katechumenkou, kostel pak bude otevřený k modlitbě do 11h (zájemci o hlídání kostela se mohou přihlásit v sakristii), v 18h bude nácvik ministrantů a ve 20h začnou před kostelem obřady Velikonoční vigilie.

  Na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů, které si můžete přinést. Odpoledne bude v 15h mše sv. v DD Máj a v 16h v DD U Hvízdala.