Rozpis bohoslužeb v týdnu 21. 4. – 28. 4.

20.04.2019
Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 21. 4.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za nemocného syna
10:00 P. Josef P. Josef Za uzdravení
15:00 P. Tomáš P. Tomáš
16:00 P. Vít P. Vít
18:00 P. Michal P. Michal
Pondělí 22. 4.
Pondělí velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Vít P. Vít Za + Františka Němce
Úterý 23. 4.
Úterý velikonoční
19:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Václava Kříže
Středa 24. 4.
Středa velikonoční
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jaroslava Sedláčka, manželku a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 25. 4.
Čtvrtek velikonoční
18:00 P. Vit P. Vit za + Karla Štefka a celý rod
Pátek 26. 4.
Pátek velikonoční
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Štekrovy
Sobota 27. 4.
Sobota velikonoční
7:30 P. Vít P. Vít
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 28. 4.
Neděle Božího milosrdenství
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vojtěcha Kadlece a celou rodinu
10:00 P. Madár P. Madár Za + paní Blaženu Čtvrtlíkovou
18:00 P. Vít P. Vít Na úmysly dárce

Další oznámení

 • Slavnost neděle Zmrtvýchvstání Páně – 21. 4. 2019

  Dnes odpoledne je mše sv. v DD Máj v 15 hod a U Hvízdala v 16 hod.

  Příští neděle je neděle Božího milosrdenství a Farní den v naší farnosti.

  Zítra na pondělí velikonoční budou mše sv. pouze dopoledne – v 8 hod a v 10 hod, večerní mše sv. nebude.

  Vaše příspěvky na tzv. Velkopáteční sbírku na Svatou zemi vynesly 4.053,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Příští neděli vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Hlavním celebrantem mše sv. v 10 hod bude P. Jan Madár, rektor kostela u Petrinů. Po mši sv. bude společné občerstvení. V rámci odpoledního programu se můžete těšit na divadlo, výtvarnou dílnu, soutěž na poznávání salesiánských svatých ad. Prosíme o napečení něčeho sladkého či slaného. Srdečně děkujeme. Udělejte si čas a přijďte.

  Díky za pomoc s přípravami velikonočních obřadů a s celou komunitou přejeme vám všem požehnané Velikonoce.